Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d65b22d-349b-4d4f-83f2-3aeced22bf12

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza uwarunkowań zastosowania modułów cieplno-prądowych zasilanych biogazem

Autorzy Adamski, M.  Pronobis, Ł.  Dworecki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the application constraints of combined heat and power modules powered by biogas
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było ustalenie metodyki doboru jednostek kogeneracyjnych. Rozpatrywano przypadek zmiennej produktywności komory fermentacyjnej. Celem badań było ustalenie nadwyżki wyprodukowanego biogazu, przy której opłacalny staje się zakup dodatkowego modułu CHP. Analizę przeprowadzono w oparciu o biogazownię typu NaWaRo o mocy elektrycznej 2126 kW. Przeprowadzono dwie analizy dla jednostek o mocy 110 kW i 330 kW. Przeanalizowano warianty stopnia wykorzystania dodatkowego modułu cieplno-prądowego. Określono próg rentowności poniżej którego inwestycja jest nieopłacalna. Dla jednostki o mocy 330 kW mocy elektrycznej próg rentowności inwestycji znalazł się na poziomie 22% wykorzystania czasu pracy (1720 h). Dla generatora o mocy 110 kW mocy elektrycznej próg opłacalności wyniósł 28% czasu pracy (2214 h).
EN The aim of the work was the Drawing up guidelines of methodology for the selection of the CHP unit. Cases of diversifying the productivity of the fermentation chamber were assumed. Determining the surplus of biogas, by which the purchase of the additional CHP module is becoming profitable was an aim of analysis. They carried out an analysis based on the biogas plant of the type NaWaRo about 2126 kW electric power. Two fragmentary analyses were performed in frames which were being considered purchase the unit about power of 110 kW and about power of 330 kW. In analyses variants of the degree of the additional CHP application were assumed. A threshold below which investment is becoming unprofitable was established. For the unit about of 330 kW electric power the threshold of the return on investment corresponded to the application of working time on the level of the 22% (1720 h). For the generator about power of 110 kW the break-even point amounted to the 28% of working time (2214 h).
Słowa kluczowe
PL moduły CHP   analiza ekonomiczna   biogaz  
EN CHP modules   economic analysis   biogas  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 91--93
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Adamski, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Pronobis, Ł.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Dworecki, Z.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Bibliografia
[1] Adamski M., Dach J., Pilarski K., Kowalik I., Wachowiak P.; The Efficiency of Biogas Production from Maize Silage and Cellulose Waste Mixed with Slurry or Distillery Stillage. XXXIII CIOSTA -CIGR V Conference 2009, Reggio Calabria „Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety” 17-19 June 2009.
[2] Eder B., Schulz H.: Biogas Praxis. Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. Verlag Ökobuch Magnum, 2007.
[3] Kratzeisen M., Starcevic N., Maurer C., Martinov M., Muller J.: Use of biogas digestate as solid fuel. VDI-Berichte Nr. 2060, Tagung Landtechnik 2009, Conference: Agricultural Engineering, Innnovations to Meet Future Challenges, 2009.
[4] KTBL. Schwachstellen an Biogasanlagen versteht und vermeiden. KTBL- Heft 84. 2. uberarbeitete Auflage. KTBL e. V. Darmstadt, 2009.
[5] Limnotec. Materiały informacyjne firmy, broszura reklamowa, 2009.
[6] Piątek R.: 2005: Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu - przykłady nowoczesnych technologii. Materiały konferencyjne: Konferencja Naukowo-Techniczna „Odnawialne źródła energii w województwie śląskim. Zasoby, techniki i technologie oraz systemy wykorzystania OZE”, Katowice, 2005.
[7] Skrzypczak S.: Doświadczenia z eksploatacji agregatu kogeneracyjnego zasilanego biogazem. Wyniki badań na: skrzypczak.pl/files/Dosw_agregat.pdf, 2009.
[8] Steppa M.: Biogazownie rolnicze. IBMER, Warszawa, 1988.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d65b22d-349b-4d4f-83f2-3aeced22bf12
Identyfikatory