PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ zbiornika Jeziorsko na proces erozji podłużnej na dolnym odcinku Warty od zapory czołowej do miejscowości Uniejów

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of the Jeziorsko Reservoir on the longitudinal erosion process in the lower Warta River section located between the frontal dam and the village of Uniejów
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii dna rzeki poniżej zbiornika Jeziorsko na odcinku od zapory czołowej do Uniejowa. Porównano układ zwierciadła wody i dna sprzed wybudowania zbiornika oraz w czasie jego eksploatacji. Przeprowadzono również ocenę stanu technicznego progów stabilizujących zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. Analiza wyników pokazała, że wybudowanie zbiornika wywołało silną erozję podłużną. Progi stabilizujące znacznie ograniczyły dynamikę procesu erozji na odcinku od zapory czołowej do miejscowości Księże Młyny (poniżej zbiornika).
EN
The article presents an analysis of changes in the riverbed geometry downstream of the Jeziorsko Reservoir, between the dam and the village of Uniejów. It compares the water table and bottom topology as it was before the construction of the reservoir and during its operation. It also carries out an evaluation of technical condition of the stabilizing barrages located downstream of the Jeziorsko Reservoir. The analysis indicates that the construction of the reservoir provoked intensive longitudinal erosion. Construction of the stabilizing barrages reduced the dynamics of the erosion process in the section between the dam and the village of Księże Młyny (downstream of the dam).
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
299--303
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Babiński Z. 1997: Procesy erozyjno-akumulacyjne poniżej stopnia wodnego Włocławek, ich konsekwencje i wpływ na morfodynamikę planowanego zbiornika Nieszawa. IGiPZ PAN, Toruń.
 • [2] Babiński Z. 2002: Wpływ zapór na procesy korytowe rzek aluwialnych, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • [3] Babiński Z., M. Habel 2013: Wpływ progów korekcyjnych poniżej nizinnych zbiorników wodnych na przebieg wybranych zjawisk hydromorfologicznych - na przykładzie wybranych stopni wodnych w Polsce. Journal of Health Sciences, 2013; 3(14): 52-55. ISSN 1429-9623/2300-665X.
 • [4] Brandt S.A. 1999: Reservoir Desiltation by Means of Hydraulic Flushing: Sedimentological and Geomorphological Effects in Reservoirs and Downstream Reaches as llustrated by the Cachi Reservoir and the Reventazón River, Costa Rica. Ph.D. thesis. Institute of Geography, Faculty of Science, University of Copenhagen. Geographica Hafniensia A8.
 • [5] Bednarczyk S., R. Duszyński 2002: Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • [6] Głowski R., W. Parzonka 2007: Eksploatacja i oddziaływanie zbiornika Brzeg Dolny na rzece Odrze. Nauka, Przyroda, Technologie 1, 2, Melioracje i Inżynieria Środowiska: 219-227.
 • [7] Książek L, A. Jednorał, M. Strutyński 2007: Ocena możliwości zmian funkcji i przeznaczenia zapory przeciwrumowiskowej na potoku Wieprzówka. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 4/1/2007, PAN, Oddział w Krakowie, s. 89-100.
 • [8] Parzonka W., R. Kasperek, R. Głowski 2010. Ocena degradacji koryta właściwego Odry środkowej i program działań naprawczych. Infrastr. Ekol. Ter. Wiejs., 8(1), 59-68.
 • [9] Przedwojski B., J. Nowak, A. Wojciechowska, B. Marciniak 1989: Badania zmian w dolinie i korycie rz. Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. Zadanie nr 1. Prognoza obniżania się dna koryta rz. Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. Cz. 2. Skutki erozji w korycie. Krzywa natężenia przepływu dolnego stanowiska. Maszynopis. Poznań.
 • [10] Przedwojski B., M. Wierzbicki 2006: Skutki działania progów stabilizujących w korycie rzeki Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. Nauka, Przyroda, Technologie, tom 1, zeszyt 2, Melioracje i Inżynieria Środowiska, s. 219-227, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
 • [11] Przedwojski B., M. Wierzbicki 2007. Skutki działania progów stabilizujących w korycie Warty poniżej zbiornika Jeziorsko. Nauka, Przyr., Technol., 1, 2, #30.
 • [12] Stevaux J.C., D.P. Martins, & M. Meurer (2009). Changes in a large regulated\tropical river: The Paraná River downstream from the Porto Primavera Dam, Brazil. Geomorphology, 113(3), 230-238.
 • [13] Wierzbicki M., M. Hämmerling, B. Przedwojski 2008: „Przebieg procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na rzece Warcie", Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Rocznik XVII, Zeszyt 2(40), Warszawa.
 • [14] Wierzbicki M., M. Hämmerling, B. Przedwojski 2011: Wpływ budowy progów stabilizujących na kształtowanie się układu zwierciadła wody i dna poniżej zbiornika Jeziorsko, Gospodarka Wodna, nr 6.
 • [15] Zawadzki P. 2013: Metody ochrony i odtwarzania pojemności zbiorników przepływowych. Acta Scientiarum Polonorum, Formado Circumiectus, 12(3) 2013, s. 143-152.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6d5db1c4-4362-4f61-9bb7-127dd7063bc1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.