Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d43dfbb-ee36-41c6-9c9a-1848d9ea69a4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Źródła informacji a działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach sektora transportowego w Polsce Wschodniej

Autorzy Szopik-Depczyńska, K.  Konecka, S.  Stajniak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport Selected conditions influencing the frequency of supply chain disruptions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ankietowych dotyczących wpływu źródeł informacji na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy. Główną hipotezą badań jest twierdzenie, że innowacyjna działalność podmiotów gospodarczych, jest uzależniona od szeregu uwarunkowań, a źródło finansowania innowacyjnych projektów może mieć wpływ na działalność innowacyjną w wielokierunkowy sposób (pozytywny lub negatywny). Wyniki badań oparto na badaniu przeprowadzonym wśród przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 przedsiębiorstw przemysłowych należących do tego sektora. W celu określenia wpływu formy finansowania innowacyjnych projektów na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie prawdopodobieństwa - modele probitowe.
EN The aim of this article is to present the results of the survey on the impact of sources of information on innovative activity of industrial enterprises representing the transport sector. The main hypothesis of the research is the claim that the innovative activity of economic entities, is subject to several conditions, a source of funding for innovative projects that can have an impact on innovative activities in omni-way (positive or negative). The test results were based on a survey of industrial companies representing the transport sector in Poland and Eastern Europe. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the impact of forms of financing innovative projects in the innovation activity of enterprises, used models based on probability analysis - logit models.
Słowa kluczowe
PL łańcuch dostaw   badania ankietowe   transport  
EN supply chain   surveys   transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 168--172
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Szopik-Depczyńska, K.
autor Konecka, S.
autor Stajniak, M.
Bibliografia
1. Fiedorowicz K. Duda J., Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2007, nr 11.
2. Gruszczyński M., Kluza S., Winek D., Ekonometria.WSHiFM. Warszawa 2003.
3. OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa 2008.
4. Smolnik P., Jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
5. Stajniak M., Konecka S., Kształtowanie cen usług transportowych z perspektywy operatora logistycznego. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
6. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
7. Szopik-Depczyńska K. (2015), Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe US nr 848, Ekonomiczne Problemy Usług nr 116.
8. Welfe A, Ekonometria. PWE. Warszawa 1998. s.73-6.
9. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria. Red. Nauk. M. Lpiec-Zajchowska. Wyd. C.H. Beck. Warszawa 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d43dfbb-ee36-41c6-9c9a-1848d9ea69a4
Identyfikatory