Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d3bbe4f-57b7-40fe-a8c0-a4e46cbd235f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie rozkładu plamy świateł mijania współczesnych pojazdów

Autorzy Tarkowski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Passing beam light layout in modern vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań na podstawie których określony został rozkład plamy świateł mijania współczesnych pojazdów. W badaniach wykorzystano 15 samochodów wyposażonych w różne źródła światła: żarówki halogenowe, lampy wyładowcze i diody LED. W jednym z analizowanych przypadków źródłem światła były żarówki nieposiadające wymaganego świadectwa homologacji. Żarówki te zgodnie z informacją producenta umieszczoną na opakowaniu miały imitować efekt zastosowania w pojeździe lamp wyładowczych. Wyniki przedstawionych pomiarów stanowią część badań dotyczących analizy możliwości zauważenia nieoświetlonych przeszkód przez kierujących pojazdami.
EN The paper presents the results of studies related to passing beam light layout. The study covered 15 cars equipped with different light sources: halogen bulbs, discharge lamps and LEDs. In one of the analyzed cases, the light source was a light bulb that did not have the required approval certificate. These lamps, according to the manufacturer's information on the packaging, would mimic the effect of use on the discharge lamp vehicle.
Słowa kluczowe
PL światła mijania   oświetlenie samochodowe   system oświetlenia pojazdu   zwiększenie zasięgu  
EN passing lights   car lighting   vehicle lighting system   increase the range  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1345--1350, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Tarkowski, S.
Bibliografia
1. Bednarz A. „Ocena możliwości zauważenia nieoświetlonych pieszych o różnych porach zmierzchu na różnych nawierzchniach” praca magisterska napisana pod kierownictwem dr inż. S. Tarkowskiego, Politechnika Lubelska 2016.
2. Bieniek P. „Nowoczesne systemy oświetleniowe w pojazdach”; praca inżynierska napisana pod kierownictwem dr inż. S. Tarkowskiego, Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i administracji w Lublinie 2015.
3. Kardas C. „Ocena możliwości zauważenia przeszkód z miejsca kierowcy samochodu ciężarowego” praca inżynierska napisana pod kierownictwem dr inż. S. Tarkowskiego, Lublin 2015.
4. Tarkowski S., Bieniek P., Górski K.: „Wpływ jakości źródeł światła i stanu technicznego reflektorów na rozkład plamy świateł mijania pojazdów samochodowych” (czasopismo „Autobusy” - nr 6/2017, Bezpieczeństwo i ekologia - str. 434).
5. Twardzisz W. „Ocena możliwości zauważenia nieoświetlonych przeszkód przez kierowców pojazdów” praca inżynierska napisana pod kierownictwem dr inż. S. Tarkowskiego, Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i administracji w Lublinie 2015.
6. Praca zbiorowa „Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego” wyd. IES 2006.
7. Dyrektywa 76/761/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dotyczących reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania w pojazdach silnikowych oraz żarówek do tych reflektorów.
8. Dyrektywa KE 97/30/WE z dnia 11 czerwca 1997 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 76/758/EWG odnoszącą się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep.
9. Dyrektywa KE 2008/89/WE z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 76/756/EWG dotyczącą instalacji urządzeń oświetleniowych oraz sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach.
10. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2015 poz. 305).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d3bbe4f-57b7-40fe-a8c0-a4e46cbd235f
Identyfikatory