Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d325c50-48ea-4750-b3fd-e34999314f3e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Transport intermodalny : szansą na zwiększenie udziału kolei w rynku

Autorzy Zamkowska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Intermodal transport : a chance to increase railway's market share
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport intermodalny uważany jest obecnie za jeden z istotnych czynników rozwoju towarowego transportu kolejowego w wielu regionach świata, porównywany często do roli, jaką odgrywają koleje dużych prędkości dla rozwoju transportu pasażerskiego. Zarówno na kontynencie amerykańskim, jak też w Europie oraz w Azji rozwijany jest transport intermodalny, wykorzystujący kolej na dużych odległościach do przewozów kontenerów, nadwozi wymiennych, przyczep samochodowych i samochodów. Daje to dla kolei szansę zwiększenia jej udziału w rynku. W artykule przedstawione zostały przesłanki rozwoju przewozów intermodalnych, stosowane formy technologiczne przewozów intermodalnych z udziałem transportu kolejowego oraz wymagania, jakie powinna spełnić kolej w związku z jej uczestnictwem w tych przewozach. Ponadto, przedstawione zostały korzyści dla uczestników intermodalnych łańcuchów przewozowych, a także bariery rozwoju technologii intermodalnych.
EN In many regions of the world intermodal transport is presently regarded as one of the key factors in the development of rail freight transport; its role is often compared to the one played by high-speed railway in the development of passenger transport. Both on the American continent as well as in Europe and Asia, intermodal transport is being developed: rail - operating over long distances - is being used to transport containers, swap bodies, trailers and cars. This gives the rail opportunity to increase its market share. The article presents the conditions for intermodal transport development as well as forms of technology used in intermodal transport involving rail transport, and the requirements which the rail is supposed to meet as a participant in this kind of carriage. Benefits to the participants of intermodal transport chains, as well as barriers to the development of intermodal technology have also been presented.
Słowa kluczowe
PL transport intermodalny   towarowy transport kolejowy   technologia intermodalna  
EN intermodal transport   railway commodity transport   intermodal technology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 97--106
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Zamkowska, S.
  • Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Zakład Logistyki i Marketingu, s.zamkowska@pr.radom.pl
Bibliografia
1. Baum H., Fransoo J., Göpfert I., Die sich verändernde Welt des Gütertransports - Herausforderungen für die Verkehrspolitik. Zeitschrift für Verkehrswissenschaft.2004, nr 1.
2. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela, dnia 28.3.2011 KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
3. Gołaszewski A. Europejskie korytarze i strefy transportowe. Przegląd Komunikacyjny 1997, nr 9.
4. Hinzen A., Das deutsche Schienefernverkehrsnetz als teil des Trans-Europäischen Verkehrsnetzes. Der Eisenbahningenieur 1999, nr 7.
5. KornaszewskiM., Integracja europejskich systemów kolejowych na przykładzie systemu ERTMS, Transport i Komunikacja 2009, nr 1.
6. Kusztal J., Ekologiczne aspekty kształtowania systemu transportowego w regionie zurbanizowanym. Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, Zeszyt 1999, nr 7.
7. PawlikM., Zmieniamy Polskę. Dodatek lobbingowy do Rzeczypospolitej nr 190 z dn. 15 września 2009.
8. Pörner R., Innovative Bahntechnik stärkt den Klimavorteil der Schiene. Eisenbahntechnische Rundschau, 2008, nr 9.
9. Schier Ch.: Herausforderungen und Perspektiven im kombinierten Verkehr. Eisenbahntechnische Rundschau. 2012, nr 3.
10. Status of the Pan-European Transport Corridors and Transport Areas. Komisja Europejska, Biuro TINA, Wiedeń 1999.
11. Stokłosa J., Transport intermodalny. Technologia i organziacja. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2011.
12. Strategien zur Minderung der CO2 Emissionen im Verkehrssektor. Strade und Autobahn 2008, nr 9 i 10.
13. Urząd Transportu Kolejowego, Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 roku, Transport i komunikacja 2011, nr 5.
14. Wacławiak I., Uwarunkowania rozwoju kolejowego transportu towarowego, TTS 2011, nr 1 i 2.
15. Walenberg F., de Pas R., Zigterman L., Making progress towards standardised train control. Railway Gazette International 2012, nr 3.
16. Zamkowska S., Zwiększenie potencjału kolei jako działanie w kierunku zrównoważonego rozwoju transportu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 602, Problemy Transportu i Logistyki, pod red. P. Niedzielski, R. Tomanek, Szczecin 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d325c50-48ea-4750-b3fd-e34999314f3e
Identyfikatory