Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d25bab8-3a44-4da2-9e22-8dbe6363df38

Czasopismo

Magazyn Autostrady

Tytuł artykułu

Potencjał minerałów antropogenicznych

Autorzy Knaś, K.  Szymanek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Potential of anthropogenic minerals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę zmiany masy wytwarzanych wybranych potencjalnych minerałów antropogenicznych na terenie kraju w latach 2006-2016. Zakres analizy dotyczył siedmiu grup produktów ubocznych pochodzących z trzech sektorów gospodarki: górnictwa i wydobycia, wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz przetwórstwa przemysłowego. Dla przyjętego w analizie okresu ustalono następujące wskaźniki: maksymalną względną zmianę masy, maksymalną zmianę udziału oraz okresową zmianę masy, a także okresowe i roczne tempo zmian wytwarzania minerałów antropogenicznych.
EN The article presents an analysis of changes in the mass of selected potential anthropogenic minerals generation in Poland in the years 2006-2016. The scope of the analysis included seven groups of by-products from three sectors of the economy: mining and quarrying, electricity, gas, steam and hot water production and supply, and industrial processing. The following indicators were determined for the analysed period: maximum relative mass change, maximum share change and periodic mass change as well as the periodic and annual rate of change in the generation of anthropogenic minerals.
Słowa kluczowe
PL materiały budowlane   minerał antropogeniczny   popiół lotny   mieszanka popiołowo-żużlowa  
EN circular economy   anthropogenic minerals  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Magazyn Autostrady
Rocznik 2018
Tom Nr 10
Strony 61--67
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Knaś, K.
  • Politechnika Częstochowska
autor Szymanek, A.
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
1. COM(2014) 398: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonimiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy. Bruksela [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398/] dostęp: 07.06.2018.
2. Bzowski Z.: Możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych z kopalń węgla kamiennego (GZW) w pracach budowlanych drogowych i hydrotechnicznych. „Wiadomości Górnicze”, nr 6/2011.
3. Kugiel M., Piekło R.: Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w Haldex S.A. „Górnictwo i Geologia”, tom 7, zeszyt 1/2012.
4. Baran T., Dróżdż W., Pichniarczyk P.: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu. „Cement Wapno Beton”, nr 1/2012.
5. Brzozowski P.: Możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania w kotłach fluidalnych do betonów układanych pod wodą. „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, 1/2011.
6. Miśta A., Botor E.: Badania i ocena możliwości zagospodarowania popiołów lotnych i żużli w robotach makroniwelacyjnych wyrobiska bazaltowego w miejscowości Gracze. Katowice 2004.
7. Plewa F., Popczyk M., Pierzyna P.: Możliwości wykorzystania wybranych odpadów energetycznych z udziałem środka wiążącego do podsadzki zestalanej w podziemiu kopalń. „Polityka Energetyczna”, tom 16, 2013.
8. Lewicka E.: Odpady przemysłowe, jako substytut surowca skaleniowego w produkcji płytek ceramicznych w świetle badań zagranicznych. „Zeszyty naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią”, nr 96/2016.
9. Łuszczkiewicz A.: Koncepcje wykorzystania odpadów flotacyjnych z przeróbki rud miedzi w regionie legnicko-głogowskim. „Inżynieria Mineralna”, nr 1/2000.
10. Ochrona środowiska 2007. Warszawa 2007.
11. Ochrona środowiska 2008. Warszawa 2008.
12. Ochrona środowiska 2009. Warszawa 2009.
13. Ochrona środowiska 2010. Warszawa 2010.
14. Ochrona środowiska 2011. Warszawa 2011.
15. Ochrona środowiska 2012. Warszawa 2012.
16. Ochrona środowiska 2013. Warszawa 2013.
17. Ochrona środowiska 2014. Warszawa 2014.
18. Ochrona środowiska 2015. Warszawa 2015.
19. Ochrona środowiska 2016. Warszawa 2016.
20. Ochrona środowiska 2017. Warszawa 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d25bab8-3a44-4da2-9e22-8dbe6363df38
Identyfikatory