Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d03ee03-61ee-4934-883d-ffbe828a2900

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego stali gatunku DC01 z zastosowaniem folii VentureShield™ VS 7510 E

Autorzy Hajduga, M. A.  Waś-Solipiwo, J.  Węgrzynkiewicz, S.  Hajduga, M.  Hajduga, M. B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effectiveness of corrosion protection of steel grade DC01 through using Venture Shield™ VS 7510 E films
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny dezynfekcyjne i ustrojowe. Wykorzystano roztwór wodny C2H5OH w stężeniach 24%, 48%, 96%, Domestos o stężeniu 50% i 100% oraz roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E (gat. I i II), jako powłoka ochronna, może stanowić zabezpieczenie stali gat. DC01 przed korozją w warunkach kontaktu zarówno z roztworami fizjologicznymi, jak i środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu. Na tej postawie można przypuszczać, że folia spełni rolę ochronną w warunkach szpitalnych.
EN The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. disinfectants and body fluids, the C2H5OH solutions of 24%, 48%, 96% concentration, Domestos solution of 50% and 100% concentration, Ringer’s solution and artificial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confirmed that VentureShield™ VS 7510 E film (I and II grade) used as a protective coating, may provide a corrosion protection of DC01 steel in the contact with both saline solutions and disinfectants based on ethanol. Thanks to that) it may be assumed that the film will fulfill its protective function in hospital environment.
Słowa kluczowe
PL folia ochronna   odporność korozyjna   metoda potencjodynamiczna  
EN protective film   corrosion resistance   potentiodynamic method  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 126--131
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Hajduga, M. A.
  • Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze
autor Waś-Solipiwo, J.
autor Węgrzynkiewicz, S.
autor Hajduga, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
autor Hajduga, M. B.
Bibliografia
1. K. Kreislova, Contemporary condition of corrosion attack of metallurgical products and its evaluation 22nd International Conference on Metallurgy and Materials METAL, Brno 2013, 1742, 1-6.
2. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, Korozja materiałów, Ofi cyna Wydawnicza PWN 2006.
3. B. Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Politechnika Lubelska, Lublin 2002.
4. J. Marciniak, A. Szewczenko, Sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
5. G. Wieczorek, Ochr. przed Koroz. 2004, 47, nr 6, 150-151.
6. M. Hajduga, S. Węgrzynkiewicz, D. Sołek, Mechanika w Medycynie, 11/12, 71-76.
7. U. Łopaciuk, K. Semczuk, D. Dzierżanowska, Zakażenia, 1-2, 2002, 98-102.
8. Encyklopedia techniki, Metalurgia. Katowice: Wydawnictwo Śląsk 1978, 255-261.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d03ee03-61ee-4934-883d-ffbe828a2900
Identyfikatory
DOI 10.15199/40.2015.4.6