Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6cfe57ac-7fcb-4dcc-b974-ed7aa82bbaa2

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym

Autorzy Kwestarz, M.  Wójcik, G. P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of Risk Level in District Heating Company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problematyka identyfikacji i zarządzania ryzykiem jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu jest umiejętne stosowanie metod oceny ryzyka. Przedstawione w artykule metody oraz sugestie, co do kształtu oceny jakościowej i analizy otoczenia, powinny być przydatne dla zarządzających przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Zdaniem autorek przeprowadzanie analizy ryzyka, chociażby pobieżnej, jest konieczne i obecnie stanowi już immanentną część procesu zarządzania przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule autorki podjęły próbę budowy mapy ryzyka dla typowych przedsiębiorstw ciepłowniczy, z uwzględnieniem wpływu nastroju interesariuszy, czyli lokalnych społeczności, np. wobec prowadzonych działań inwestycyjnych. Jest to drugi artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.
EN The issue of risk identification and management is a key aspect of the business. One of the conditions for success is the skillful use of risk assessment methods. Presented in this paper methods and suggestions to shape the quality assessment and environmental analysis should be useful for managing district heating companies. According to the authors of the risk analysis, even if superficial, is necessary and now is already an inherent part of the process of business management. In this article, the author attempted to build risk maps for typical heating companies, taking into account the impact of mood stakeholders such as local communities, which led to investment activities. This is the second article in a series of publications presenting the various elements of the risk management process.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie   zarządzanie ryzykiem   karta zarządzania ryzykiem  
EN management   risk management   risk management card  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 6
Strony 223--228
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kwestarz, M.
autor Wójcik, G. P.
Bibliografia
[1] www.polrisk.pl/pl/Zarzadzanie-ryzykiem/Metody-i-techniki
[2] Szczepankiewicz E. I., Szczepankiewicz R: Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym: cz. 2. Eetap oszacowania ryzyka, Monitor Rachunkowości i Finansów Nr 7/2006, s. 36-46
[3] Podlewski J.: Zarządzanie ryzykiem RYZYKONOMIA, www.ryzykonomia.pl
[4] Kwestarz M., Wójcik G.P.: Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 5/2013
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6cfe57ac-7fcb-4dcc-b974-ed7aa82bbaa2
Identyfikatory