Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6ce53432-ddd2-49ec-be6b-ba68feb24c42

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Finansowanie badań GNSS w fazie rozmieszczenia programu SESAR

Autorzy Fellner, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Founding of GNSS research in the SESAR deployment phase
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The article presents synthetic approach to the funding of GNSS research in the context of the implementation the last phase of the SESAR program. Author characterized the basic instruments and funds, which companies and research units may use. Their active participation in the EU program is necessary to internationalization the Polish science and technology.
PL Artykuł przedstawia syntetyczne ujęcie problematyki finansowania badań z dziedziny technologii satelitarnych (GNSS) w kontekście ostatniej fazy implementacji programu SESAR. Scharakteryzowano podstawowe instrumenty i fundusze, z których możliwe jest pozyskiwanie środków przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze. Ich aktywny udział w realizacji unijnego programu jest warunkiem niezbędnym na drodze do umiędzynarodowienia polskiej nauki i technologii.
Słowa kluczowe
PL program SESAR   GNSS   finansowanie badań  
EN SESAR program   GNSS   founding of research  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 88
Strony 31--36
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Fellner, R.
  • Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 3 Street, 00-927 Warsaw, Poland, rfellner@wp.pl
Bibliografia
1. A Blueprint for the Single European Sky. IATA. P. 3.
2. Aneks 10: Telekomunikacja lotnicza. Tom 1. ICAO. Wyd. 6. Montreal. 2006. P. 272.
3. Future Journeys 2013-2032, Airbus Global Market Forecast. Blagnac Cedex. 2013. P. 44.
4. Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa. 2012. P. 7.
5. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) w odniesieniu do przedłużenia wspólnego przedsięwzięcia do roku 2024. COM(2013) 503 final. Bruksela. 10.7.2013.
6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR). Dz.U. L 64 z 2 marca 2007 r.
7. Umowa między Unią Europejską oraz Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ustanawiająca ogólne ramy ściślejszej współpracy. Dz. U. L 16 z dnia 19 stycznia 2013 r.
8. European Commission. Available at: www.ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/05/sesar_de.htm.
9. European Commission. Available at: http://www.europa.eu/rapid/press-release_IP-13-664_pl.htm.
10. „Na straży wspólnego nieba i praw pasażerów”. Available at: www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140402STO41750/html/Na-stra%C5%BCy-wsp%C3%B3lnego-nieba-i-praw-pasa%C5%BCer%C3%B3w.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6ce53432-ddd2-49ec-be6b-ba68feb24c42
Identyfikatory
DOI 10.20858/sjsutst.2015.88.3