Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6c884d54-e536-47e6-8617-a6927e0d08a6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Jakość powietrza w samochodzie : aktualne trendy w wymaganiach i metodach badań

Autorzy Brodzik, K.  Faber, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN In-vehicle air quality : recent trends in requirements and testing methods
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem jakości powietrza wewnętrznego w kabinach samochodów osobowych. Problematykę przedstawiono w oparciu o dyskusję zjawisk istotnie wpływających na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz, głównie nowych, samochodów, metod badawczych stosowanych w motoryzacji w celu oceny obecności tych zanieczyszczeń, a także wskazywania i eliminacji ich źródeł. Podkreślono istotne różnice w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza we wnętrzach nowych samochodów wprowadzanych na rynek, podejmowanych przez producentów i/lub wymaganych przepisami prawnymi.
EN In-vehicle air quality in passengers’ cars is discussed in present paper. The discussion is based on factors influencing substantially interior air pollution in vehicles, mainly new ones, on test methods used in automotive sector for air quality assessment, and for elimination of pollution sources. Various approaches to control and to improve in-vehicle air quality was presented with regard to probable directions applied by the automotive industry.
Słowa kluczowe
PL jakość powietrza wewnętrznego   jakość powietrza   samochód osobowy   ekologia   średnio lotne związki organiczne   lotne związki organiczne   LZO   substancje zapachowe  
EN air quality   Vehicle Interior Air Quality   VIAQ   car   ecology   Semi-Volatile Organic Compounds   SVOC   Volatile Organic Compounds   VOC   fragrances  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 37--41, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Brodzik, K.
autor Faber, J.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Bibliografia
1. Brodzik, K., Faber J., Metody badań emisji lotnych związków organicznych z materiałów wykorzystywanych w motoryzacji, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 6.
2. Bulcheva Z., Pollutants content in the interior of driver’s cab and passenger compartment. Technical Requirements and test methods., UNECE VIAQ Session 8 proceedings, 2017.
3. Faber J., Brodzik K., Air quality inside passenger cars, “AIMS Environmental Science” 2017, nr 4 (1), 112-133.
4. Faber J., Brodzik, K., Źródła narażenia użytkowników pojazdów na lotne związki organiczne, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
5. GB/T 27630-2011: Guideline for air quality assessment of passenger cars, 2012.
6. Ge Y., Current status of China VIAQ Regulations, UNECE VIAQ Session 8 proceedings, 2017.
7. GOST 33554-15, Motor vehicles content of pollutants in air driver’s cabin and passenger compartment requirements and test methods, 2015.
8. HJ/T 400-07 Determination of Volatile Organic Compounds and Carbonyl Compounds in Cabins of Vehicles, 2007.
9. ISO 12219-1, Interior air of road vehicles. Part 1: Whole vehicle test chamber. Specification and method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors, 2012.
10. ISO 12219-2, Interior air of road vehicles. Part 2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Bag method, 2012.
11. ISO 12219-3, Interior air of road vehicles. Part 3: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Microscale chamber method, 2012.
12. ISO 12219-4, Interior air of road vehicles. Part 4: Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Small chamber method, 2013.
13. ISO 12219-5, Interior air of road vehicles. Part 5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials. Static chamber method, 2014.
14. ISO 12219-6, Interior air of road vehicles. Part 6: Method for the determination of the emissions of semi-volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials at higher temperature. Small chamber method, 2017.
15. ISO 12219-7, Interior air of road vehicles. Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements, 2017.
16. ISO 16000-3, Indoor air. Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air. Active sampling method, 2011.
17. ISO16000-6, Indoor air. Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID, 2011.
18. JAMA Japan, JAMA Announces voluntary guidelines for reducing vehicle cabin VOC concentrations levels. 2006. http://www.jama-english.jp/release/release/2005/050214.html
19. Larsen P.B. ed. Risk assessment of hazardous susbstances in the indoor environment of cars – a pilot study, The Danish Environmental Protection Agency, ISBN 978-87-93529-60-1, 2017.
20. Ministry of Land, Infrastructure and Transport MOLIT, Korea MOLIT Notification No. 2013-549, Newly manufactured vehicle indoor air quality management standard., 2013.
21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2007 nr 161 poz. 1142.
22. Rozporządzenie WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, 2006.
23. Salthammer T., Uhde E., Organic indoor air pollutants, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2009.
24. UNECE VIAQ Session 1 proceedings, 2015.
25. Werheimer A., ISO 12219 Inetrior air of road vehicles and overview, UNECE VIAQ Session 1 proceedings, 2015.
26. www.jdpower.com.
27. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, M.P. 1996 nr 19 poz. 231.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6c884d54-e536-47e6-8617-a6927e0d08a6
Identyfikatory