Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6c6a9b15-c3d9-4938-980c-0eaf8cf28e05

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza efektów ekonomicznych i ekologicznych spalania drewna w kotłowniach przydomowych

Autorzy Kowalczyk-Juśko, A.  Sławińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of economic and environmental effects of wood burning in the domestic boiler
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wyniki badań kotła KWD 30 przeznaczonego do energetycznego wykorzystania drewna. Badania przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium obejmowały parametry energetyczne urządzenia, a także emisję zanieczyszczeń w spalinach. Badania wykazały zgodność większości parametrów z obowiązującymi w Polsce normami. Analiza ekonomiczna pozwoliła stwierdzić, że wykorzystanie drewna pozwala na uzyskanie niższych kosztów produkcji ciepła w porównaniu z węglem kamiennym, aczkolwiek różnica okazała się niewielka.
EN This paper presents the results of the boiler KWD 30, used for energy production from wood. Research carried out in a special laboratory included power parameters, and the emission of pollutants in the exhaust. Studies have shown the compatibility of most parameters to the Polish standards. Economic analysis has shown that the use of wood allows for lower costs of heat production compared to the coal, although the difference was small.
Słowa kluczowe
PL kocioł   drewno   emisja zanieczyszczeń   koszt produkcji ciepła  
EN boiler   wood   emissions   costs of heat  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 181--184
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kowalczyk-Juśko, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Sławińska, M.
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
Bibliografia
[1] Bębenek Z.: Biopaliwa stałe, [w:] Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, M. Gałusza, J. Paruch (red.), Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg 2008.
[2] Gradziuk P., (red.),: Biopaliwa, wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2002.
[3] Laskowski P.; Koszt ogrzewania domu węglem i drewnem - będzie drożej? Murator, www.muratordom.pl, data wejścia: 01.10.2012.
[4] Lewandowski W. M.; Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2006.
[5] Podręcznik paliw pochodzenia drzewnego. Praca zbiorowa, wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2009.
[6] Polska Norma PN-EN 303-5,Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW - terminologia, wymagania, badania i oznakowanie Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002.
[7] Rakowski J.: Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy, [w:] Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy, P. Bocian, T. Golec, J. Rakowski (red.), Instytut Energetyki, Warszawa 2010.
[8] Sławińska M., Kowalczyk-Juśko A., Efektywność inwestycji w kotłownię z wykorzystaniem słomy jako paliwa. Roczniki Naukowe SERIA 2011, t. XIII, z. 7.
[9] Sztyber J.: Wykorzystanie na cele energetyczne biomasy z odpadów produkcji leśnej. Mat. konf. „Wszystko zaczyna się wiosną”, Zamek Bierzgłowski k/Torunia 2003.
[10] Świgoń J.: Techniczne i technologiczne uwarunkowania opałowego wykorzystania drewna. Mat. konf. „Produkcja energii cieplnej i elektrycznej z biomasy, biogazu i źródeł geotermalnych”, Toruń 2004.
[11] Zawistowski J.: Kotły c.o. małej mocy zasilane węglem i biomasą. Koszalińskie Studia i Materiały 2006, nr 9.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6c6a9b15-c3d9-4938-980c-0eaf8cf28e05
Identyfikatory