Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6c4016db-995c-4223-a650-de65546548af

Czasopismo

Technologia i Jakość Wyrobów

Tytuł artykułu

Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie Łodzi

Autorzy Krężel, S.  Wira, K.  Olejnik, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Surface water quality assessment in Lodz
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wody powierzchniowe są czynnikiem krajobrazowym, rekreacyjnym, a także środowiskiem bytowania organizmów żywych i dlatego niezwykle ważne jest przeprowadzanie badań w celu określenia ich jakości i oceny wpływu oddziaływania na środowisko oraz życie człowieka. Na terenie Łodzi znajduje się wiele zbiorników pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego o różnorodnym przeznaczeniu - od krajobrazowego, poprzez wędkarskie, aż po kąpieliskowe. Wody na terenie Łodzi charakteryzują się dużą zmiennością składu fizyko-chemicznego, jednakże pod względem jakości, najlepsze umiejscowione są w północnej i wschodniej części Łodzi.
EN Surface waters are a landscaping and recreational factor, as well as an environment of living organisms, and therefore it is extremely important to carry out research in order to determine their quality and assess the impact on the environment and human life. There are many natural and anthropogenic reservoirs in Lodz for various purposes-from the landscape, through fishing, bathing. Water in Lodz are characterized by high variability of chemical and physical composition, however, in terms of the quality of the best are located in the northern and eastern parts of the city.
Słowa kluczowe
PL woda   wody powierzchniowe   klasy jakości   parametry fizyko-chemiczne  
EN water   surface water   quality classes   physico-chemical parameters  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Czasopismo Technologia i Jakość Wyrobów
Rocznik 2018
Tom R. 63
Strony 85--94
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Krężel, S.
  • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
autor Wira, K.
  • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka
autor Olejnik, D.
  • Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, dorota.olejnik@p.lodz.pl
Bibliografia
[1] Dojlido J.: Chemia wody, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
[2] Hermanowicz W. i inni: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.
[3] Burchard J., Hereźniak-Ciotowa U., Kaca W.: Metody badań i ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482).
[5] https://polish.wunderground.com – dostęp odpowiednio: 17.04.2016 r, 15.05.2016 r, 16.06.2016 r.
[6] https://www.mapa.targeo.pl/lodz - 25.06.2016 r.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6c4016db-995c-4223-a650-de65546548af
Identyfikatory