Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6c3697cf-de5b-41d8-bcf4-c6a0ffbe4f4b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych w procesie fotokatalizy wspomaganym sorpcją i nanofiltracją

Autorzy Dudziak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The removal of estrogenic micropollutants by means of photocatalysis process enhanced with sorption and nanofiltration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z opracowaniem skutecznej metody oczyszczania wody zawierającej mikrozanieczyszczenia estrogeniczne. Prace prowadzono z wykorzystaniem procesu fotokatalizy wspomaganego sorpcją i nanofiltracją. Określono efektywność usuwania 17β-estradiolu (naturalny związek estrogeniczny) i bisfenolu A (związek estrogeniczny o pochodzeniu antropogenicznym) w badanym procesie.
EN The paper discusses results of studies on the development of the effective method of treatment of water contaminates with estrogenic micropollutants. Photocatalysis enhanced with sorption and nanofiltration was used. The effectiveness of 17β-estradiol (natural estrogenic compound) and bisphenol A (anthropogenic estrogenic compound) removal was evaluated.
Słowa kluczowe
PL usuwanie mikrozanieczyszczeń estrogenicznych   mikrozanieczyszczenia estrogeniczne   oczyszczanie wody  
EN removal of estrogenic micropollutants   estrogenic micropollutants   water treatment  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 51--58
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dudziak, M.
  • Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Zakład Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Bibliografia
1. DUDZIAK, M; 2012. Usuwanie mykoestrogenów z roztworów wodnych w zintegrowanym procesie fotokataliza-mikrofiltracja-nanofiltracja. Ochrona Środowiska, 34, 29-32.
2. DUDZIAK, M.; 2013. Separacja mikrozanieczyszczeń estrogenicznych wysokociśnieniowymi technikami membranowymi. Wyd. Politechniki Śląskiej; ss. 143.
3. HERRMAN, J.-M.; 2005. Heterogenous photocatalysis: state of art and pre-sent applications. Topics in Catalysis, 34, 49-65.
4. HO, D.P., VIGNESWARAN, S., NGO, H.H.; 2010. Integration of photocatalysis and microfiltration in removing effluent organic matter from treated sewage effluent. Separation Science and Technology, 45, 155-162.
5. KOWAL, A.L., ŚWIDERSKA-BRÓŻ, M.; 2009. Oczyszczanie wody. Pod-stawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia. Wyd. Naukowe PWN; ss. 802.
6. LI, W., LIU, S.; 2012. Bifunctional activated carbon with dual photocatalysis and adsorption capabilities for efficient phenol removal. Adsorption, 18, 67-74.
7. MOZIA, S., MORAWSKI, A.W.; 2012. The performance of a hybrid photo-catalysis-MD system for the treatment of tap water contaminated with ibuprofen. Catalysis Todey, 193, 213-220.
8. PATSIOS, S.I., SARASIDIS, V.C., KARABELAS, A.J.; 2013. A hybrid photocatalysis-ultrafiltration continuous process for humic acids degradation. Separation and Purification Technology, 104, 333-341.
9. XUE, G., LIU, H., CHEN, Q., HILLS, C., TYRER, M., INNOCENT, F.; 2011. Synergy between surface adsorption and photocatalysis during degradation of humic acid on TiO<sub>2</sub>/activated carbon composites. Journal of Hazardous Materials, 186, 765-772.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6c3697cf-de5b-41d8-bcf4-c6a0ffbe4f4b
Identyfikatory