Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6c201828-4e9c-4337-8b31-575ad4d6a022

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach

Autorzy Dębowska-Mróz, M.  Lis, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Shaping the transport space dedicated to pedestrians and cyclists as an element of shaping mobility in cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące przemieszczania pieszych i rowerzystów po dedykowanej dla nich przestrzeni transportowej. Ponadto zdefiniowano zasady kształtowania infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów. Omówiono również politykę mobilności oraz jej zadania poprawiające transport w obszarach miejskich. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładowymi rozwiązaniami wprowadzonymi do eksploatacji w Radomiu.
EN This article presents the basic requirements for the movement of pedestrians and cyclists on the transport space dedicated to them. In addition, rules for shaping infrastructure for pedestrians and cyclists were defined. The mobility policy and its tasks to improve transport in urban areas have also been discussed. The theoretical reflections were illustrated with examples of solutions put into operation in Radom.
Słowa kluczowe
PL mobilność miejska   przestrzeń transportowa   pieszy w ruchu miejskim   ruch rowerzystów  
EN urban mobility   transport space   pedestrian in city traffic   cyclists' movement  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 522--527, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., rys.
Twórcy
autor Dębowska-Mróz, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthrad.pl.
autor Lis, P.
  • doktorant, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29
Bibliografia
1. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Preferencje wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia w świetle badań ankietowych, Logistyka 2/2014.
2. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Szychta E., Ocena infrastruktury rowerowej w Radomiu w świetle badań ankietowych, Logistyka 3/2014.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011, nr 10.
4. Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015, nr 1-2.
5. http://www.bractworowerowe.ats.pl
6. http://www.rowery.org.pl/rowery.htm
7. https://www.facebook.com/radomnarowerze/
8. Miasto w ruchu.pl/doc/miasto_w_ruchu_ebook.pdf.
9. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznik dla organizatorów ruchu- pieszego.pdf.
10. PORADNIK Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
11. Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2016.
12. Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, Warszawa, 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6c201828-4e9c-4337-8b31-575ad4d6a022
Identyfikatory