Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6be2214a-ec6a-469f-bfd8-488e081f49b1

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Wpływ organizacji prac rozrządowych lokomotywy manewrowej SM42 na emisję gazowych związków toksycznych spalin

Autorzy Merkisz, J.  Stawecki, W.  Andrzejewski, M.  Daszkiewicz, P.  Gallas, D. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN The impact of shunting works organization of SM42 locomotive on the emission of gaseous toxic compounds of exhaust gases
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prowadzenie prac rozrządowych wymaga specjalistycznych maszyn i urządzeń. Zaliczyć do nich należy spalinową lokomotywę manewrową SM42. Pojazdy tego typu mają znacząco odmienny charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. Duży procentowy udział stanowi praca silnika w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia jest więc między innymi przyczyną zasadniczo dużego stężenia zanieczyszczeń w spalinach. W artykule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określenie potencjału w kwestii zmniejszenia emisji substancji toksycznych przez układ wylotowy lokomotywy SM42, wykorzystywanej w trakcie rozrządzania wagonów.
EN Marshalling operations require specialized machinery and equipment. To this group belongs the SM42 diesel shunting locomotive. Vehicles of this type have a significantly different nature of work compared to locomotives used in passenger and freight traffic. A large percentage share of the work is engine running under idle and under low load. The nature of the load is, among other things, the cause of high exhaust emission. The article provides operational analyzes aimed at identifying the potential for reduce emission of toxic substances through the exhaust system of the SM42 locomotive, used in the process of wagons arrangements.
Słowa kluczowe
PL górka rozrządowa   prace przetokowe   lokomotywa manewrowa   emisja spalin  
EN marshalling hill   shunting work   shunting locomotive   exhaust emission  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 199--205
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Merkisz, J.
  • Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu
autor Stawecki, W.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor Andrzejewski, M.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor Daszkiewicz, P.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor Gallas, D.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
Bibliografia
1. Czerwiński J. i in.: Możliwości zmiany istotnych dla środowiska parametrów eksploatacyjnych spalinowych lokomotyw 6-osiowych przez modernizację zespołów. Pojazdy Szynowe 4/2015.
2. Dahlhaus E., Horak P., Miller M., Ryan J.F.: The train marshalling problem. Discrete Applied Mathematics 103(1-3), 2000, pp. 41–54.
3. Gronowicz J.: Energochłonność transportu kolejowego. Trakcja spalinowa. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
4. Materiały Polskich Kolei Państwowych, Instrukcja o technice wykonywania manewrów, Warszawa 2012.
5. Maue J., Nunkesser M.: Evaluation of computational methods for freight train classification schedules. Technical Report TR-0184, ARRIVAL (2009).
6. Norma PN-EN ISO 8178-4, Silniki spalinowe tłokowe. Pomiar emisji spalin. Cykle badawcze silników o różnym zastosowaniu. Wyd. styczeń 1999.
7. Stawecki W., Marciniak Z., Pielecha I., Pielecha J.: Problems of exhaust gas emission of modernized diesel locomotives operating in Poland, Combustion Engines 1/2014, pp. 48‒58.
8. Szeląg A., Maciołek T.: Rozwiązania techniczne w układach zasilania poprawiające efektywność energetyczną transportu szynowego, Pojazdy Szynowe 3/2015
9. http://www.transportszynowy.pl/ (dostęp w dniu 20.04.2017).
10. www.testo.com.pl (dostęp w dniu 20.03.2017).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6be2214a-ec6a-469f-bfd8-488e081f49b1
Identyfikatory