Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6bde6286-6e0f-4aa5-a9a0-d7c4ea179390

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej

Autorzy Ferdyn-Grygierek, J.  Kaczmarczyk, J.  Baranowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Indoor Environmental Quality in Educational Buildings Illustrated with an Example of Selected Primary School
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.
EN The paper presents an estimation of thermal conditions and indoor air quality in a primary school building. The efficiency of ventilation, thermal conditions and CO2 concentration level have been analysed in selected rooms of the building
Słowa kluczowe
PL jakość powietrza wewnętrznego   warunki cieplne   budynek szkolny   stężenie ditlenku węgla  
EN indoor air quality   thermal conditions   school building   dioxide concentration  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2013
Tom T. 44, nr 6
Strony 246--250
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Ferdyn-Grygierek, J.
autor Kaczmarczyk, J.
autor Baranowski, A.
Bibliografia
[1] ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004 Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality
[2] Ferdyn-Grygierek J.: (2008) Jakość powietrza, i wentylacja w budynkach edukacyjnych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. nr 1787 Architektura 2008 z. 47, s. 57-70
[3] Filipowicz M., Markiewicz J., Surówka M: (2001) Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkoli a wentylacja i zapewnienie komfortu cieplnego. VI Ogólnopolska Konferencja Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce, Warszawa, s. 47-54
[4] Haverinen-Shaughnessy, U., Moschandreas, D. J., Shaughnessy, R. J.: (2011) Association between substandard classroom ventilation rates and students' academic achievement. Indoor Air, Vol. 21 (2), p. 121-131
[5] Lis A.: (2003) Komfort cieplny dzieci i dorosłych w pomieszczeniach. IX Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź, s. 445-451
[6] Niedziełko J.: (2001) Wybrane problemy związane z mikroklimatem w budynkach edukacyjnych. VI Ogólnopolska Konferencja Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce, Warszawa, s. 245-250
[7] Niemela R., Hannula M., Rautio S., Reijula K. i Railio R.: (2002) The effect of air temperaturę on labour productivity in cali centres — a case study. Energy and Buildings, Vol. 34, p. 759-764
[8] Petronella S., Thomas R., Stone J.A., Goldblum R.M., Brooks E.G.: (2002) Clearing the Air: A Model for Investigation Indoor Air Qual-ity in Texas Schools. Proceedings of the 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate — Indoor Air 2002, Monterey, USA, p. 812-817
[9] PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej' — Wymagania
[10] PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
[11] PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę
[12] PN-EN ISO 12569:2004 Izolacja cieplna w budynkach - Określanie wymiany powietrza w budynkach - Metoda gazu znacznikowego
[13] Recknagel H., Sprenger E., Schramek E.R.: (2008) Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo, OMNI SCALA, Wrocław, ISBN 978-83-926833-6-0
[14] Seppanen O., Fisk W. i Lei Q.: (2006) Ventilation and performance in office work. Indoor Air, Vol 16, p. 28-35
[15] Smedje G., Norback D., Edling C: (1996) Mentol Performance by Secondary School Pupils in Relation to the Quality of Indoor Air. Proceedings of the 7th International Conference on Indoor Air Quality and Climate - Indoor Air 96, Vol. l, Nagoya, Japan, p. 413-418
[16] Spengler J., Samet J. i McCarthy J.: (2001) Indoor Air Quality Handbook. Część 4, rozdziały 29-48, McGraw-Hill
[17] Sowa J.: (2002) Air ąuality and ventilation rates in schools in Po-land — requirements, reality and possible improvements. Proceedings of the 9th International Conference on Indoor Air Quality and Climate - Indoor Air 2002, Monterey, USA, Vol. 3, p. 68-73
[18] Wargocki P.: (2004) Sensory pollution sources in buildings. Indoor Air, Vol. 14 (Supl.7),p. 82-91
[19] Wargocki P, Wyon D., Sundell J., Clausen G. i Fanger P.O.: (2000) The effect of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, Sick Building Syndrome (SBS) symptoms and productivity. Indoor Air, Vol. 10, p. 222-236
[20] Wargocki P. i Wyon D.: (2006) Effects of HYAC on student performance. ASHRAE Journal, October, p. 22-28
[21] Wyon D. i Wargocki P.: (2006) Room temperature effects on office work. W Clemens-Croome D. Creating the productive workplace. Wydanie 2, Tylor & Francis, London, p. 181 -192
[22] Wyon D. i Wargocki P.: (2006) Indoor air quality effects on office work. W Clemens-Croome D. Creating the productive workplace. Wydanie 2, Tylor & Francis, London, p. 193-205
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6bde6286-6e0f-4aa5-a9a0-d7c4ea179390
Identyfikatory