Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6b8c1463-265c-4614-a0bf-529ad61cbbb7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ruch cieczy w zbiorniku poziomym

Autorzy Trębacki, K.  Królicka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Motion of liquid at tank at horizontal motion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został ruch poziomy zbiornika wypełnionego cieczą. Wymieniono przyczyny ruchu cieczy w zbiorniku. Dokonano analizy wg teorii liniowej i nieliniowej. Wyznaczono częstości drgań własnych. Na podstawie teorii liniowej i nieliniowej wyznaczono funkcję potencjału prędkości Φ i powierzchni swobodnej η. Podano rozkłady ciśnień hydrodynamicznych na ściankach zbiornika.
EN The article discussed a horizontal motion of tank filled with liquid. Discussed a causes of motion of liquid in the tank. Were made analysis by the theory of linear and nonlinear. In article the given of frequency of vibration. On the basis of theory of linear and nonlinear function are determined velocity potential and free surface. Given of distributions of hydrodynamic pressure on the walls of tank.
Słowa kluczowe
PL zbiornik prostopadłościenny   ładunek płynny   ruch ładunku   ruch poziomy   ruchy cieczy w zbiorniku   ciśnienia na ścianach zbiornika   obliczenia matematyczne działania zbiornika   teoria liniowa   teoria nieliniowa   funkcja potencjału  
EN rectangular tank   liquid cargo   movement of liquid cargo   horizontal motion   ship's motion   ship rolling   movement of liquid in vessel   pressure on walls of tank   linear theory   nonlinear theory   potential function  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 10
Strony 97--102
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., wykr.
Twórcy
autor Trębacki, K.
autor Królicka, A.
Bibliografia
1. Cho J.R., Lee H.W. and Kim K.W., Free vibration analysis of baffled liquid-storage tanks by the structural-acoustic finite element formulation, J.Sound and Vibration, 258 847, 2002.
2. Trębacki K., Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank, The archive of mechanical engineering, Vol. LV, Warsaw, 2008.
3. Trębacki K., Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks, Marine Technology Transactions, Vol. 16 pp. 289-316, Gdańsk 2005.
4. Trębacki K., Drgania swobodne zbiorników wypełnionych cieczą, Cz.I-Analiza teoretyczna, Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej nr 418, Budownictwo Okrętowe XLVII, ss.197-210, 1990.
5. Trębacki K., Wpływ bezwładności obrotowej ścian szczytowych zbiornika z cieczą na widmo częstości drgań, Polish Academy of Sciences, Branch in Gdańsk, Marine Technology Transaction, Vol. 4, ss. 224-246, 1993.
6. Trębacki K., Aspekty bezpieczeństwa zbiorników wypełnionych częściowo cieczą, Materiały IX Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, 25-28 IX, tom I, ss. 239-250, Radom-Krynica 2001.
7. Trębacki K., Obciążenia hydrodynamiczne dla konstrukcji przybrzeżnych, BOiGM, Nr 7-8, ss.24-26, Gdańsk 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6b8c1463-265c-4614-a0bf-529ad61cbbb7
Identyfikatory