Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6b82e047-65de-40db-9047-792f5c4957c7

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Procedura oceny stanu oświetlenia na przejściu dla pieszych

Autorzy Wytrykowska, A.  Tomczuk, P.  Chrzanowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Assesment procedure of lighting at pedestrians crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi istotny problem społeczny. Na tle krajów europejskich Polska wykazuje wysoki bilans ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W celu poprawy poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego należy podejmować odpowiednie działania Przykładem takich czynności jest kompleksowa inspekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego, która ma na celu wskazanie czynników niebezpiecznych. Ocena stanu oświetlenia stanowi jeden z elementów inspekcji stanu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Prawidłowa ocena warunków oświetleniowych w porze nocnej może wpłynąć na zmniejszenie poziomu wypadkowości z udziałem pieszych. W referacie przedstawiono procedurę oceny stanu oświetlenia wraz z przeprowadzeniem pomiarów oświetleniowych na wybranym przejściu dla pieszych.
EN Road safety is an important social problem. Against the background of European countries, Poland shows a high level of road traffic fatalities. In order to improve the level of safety of road users, appropriate measures should be taken. An example of such activities is the comprehensive road safety inspection, which aims to identify dangerous factors. Assessment of illumination is one of the elements of road safety infrastructure inspection. Correct assessment of nighttime lighting conditions can reduce the incidence of pedestrian accidents. The paper presents a procedure for assessing lighting conditions together with carrying out lighting measurements at a selected pedestrian crossing.
Słowa kluczowe
PL piesi   przejście dla pieszych   oświetlenie  
EN pedestrians   pedestrian crossings   lighting  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 391--401
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Wytrykowska, A.
  • Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Chrzanowicz, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Bibliografia
1. Jamroz K. i inni: Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gdańsk, Kraków, Warszawa 2014.
2. Polska Norma PN – EN 13201:2007, Oświetlenie dróg.
3. Polska Norma PN-76/E-02032, Oświetlenie dróg publicznych.
4. Polska Norma PN-EN 13201:2016, Oświetlenie dróg – wersja angielska.
5. Tomczuk P., Wytrykowska A., Jaskowski P., Jarzębska A., Ogólne zasady oświetlenia przejść dla pieszych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, seria Transport, z. 114, str. 393-406, Warszawa, 2016.
6. Tomczuk P.: Assessment model of luminance contrast of pedestrian figure against background on pedestrian crossing, Przegląd Elektrotechniczny, pp.104-107, R. 88 NR 3a/2012, SIGMA-NOT.
7. Tomczuk P.: Assessment of the state of pedestrian crossing lighting on the basis of field measurements of luminance, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 240-243, R. 89 NR 7/2013, ISSN 0033-2097, (10 pkt., Lista B).
8. Tomczuk P.: Bezpieczeństwo pieszych - pomiary luminancji na przejściu dla pieszych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Badania Środków i Systemów Transportowych, z. 80, str.117-135, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
9. Tomczuk P.: Modelowanie, badania eksperymentalne i ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych, monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, seria Transport, zeszyt 91, Warszawa 2013.
10. Tomczuk P.: Ocena stanu oświetlenia wybranych przejść dla pieszych na podstawie parametrów natężenia oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 303-306, R. 90 NR 1/2014, SIGMA-NOT.
11. Tomczuk P.: Oświetlenie przejść dla pieszych – wymagania i zalecenia. Prace Naukowe, seria Transport, z.96, str. 413-422, Warszawa 2013.
12. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Raport statystyczny, Komenda Główna Policji.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6b82e047-65de-40db-9047-792f5c4957c7
Identyfikatory