Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6b5c816d-a5f0-4102-81b0-0b4009a6cd8f

Czasopismo

Spektrum

Tytuł artykułu

Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środowisku systemów informatycznych. Studium przypadku

Autorzy Pólkowski, Z. 
Treść / Zawartość http://www.spektrumsep.pl/
Warianty tytułu
EN Business process integration of organizations cooperation in the information systems environment. A case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Technologie wirtualne i mobilne są przełomowymi technologiami, które spowodowały istotne zmiany w strukturze przemysłu, rynku i modeli biznesowych. Współczesna gospodarka czy gospodarka cyfrowa jest napędzana informacjami i nowoczesnymi narzędziami, które oferują dostęp do prawie każdego rodzaju informacji, niezależnie od formy jej istnienia, typu składowania lub lokalizacji geograficznej. Narzędzia te wspierają rozwój nowych działalności, usług i produktów. Artykuł ma na celu podkreślenie zasadności stosowania skutecznych narzędzi IT w procesach biznesowych, z naciskiem na wyrafinowane instrumenty w takich obszarach, jak: integracja systemów IT w środowisku wirtualnym oraz wykorzystanie technologii wirtualnych i mobilnych. Ponadto praca zawiera: opis badań dotyczących możliwości wykorzystania modułu Business Intelligence, Portalu Klienta oraz Portalu Pracownika oraz charakterystykę zalecanych rozwiązań wirtualnych.
EN Virtual and mobile technologies are disruptive technologies that have caused major changes in industry structure, marketplace structure and business models. Current economy or digital economy is driven by modern information and new IT tools, which offer organizations or companies access to almost any type of information, regardless of its form of existence, storage type or geographical location. These tools encourage the development of new activities, services and products. This work aims at highlighting the pattern of activities using the convenience of IT tools in business process, with emphasis on sophisticated instruments in such fields as: integration of IT systems in virtual environment . Also, the present study summarizes the current activities on using Business Intelligence, Clients and Employees Portal and new recommended virtual solutions.
Słowa kluczowe
PL informatyka   systemy informatyczne   technologie wirtualne   technologie mobilne  
EN information system   virtual technologies   mobile technologies  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Spektrum
Rocznik 2013
Tom nr 3-4
Strony XXIII--XXVI
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Pólkowski, Z.
  • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polskowicach
Bibliografia
[1] Kierzkowski Z., Integracja informacyjna i biznesowoetyczna współzależność wzajemna ludzi w wirtualnej organizacji, Prakseologia, 1999, No 139; s. 177- 188.
[2] Grudzewski W.M., Hejduk I. K., Przedsiębiorstwo przyszłości, wyd. Difin, Warszawa 2001.
[3] Polkowski Z. Cloud computing In SMEs In Poland, materiały konferencyjne IADIS, Lizbona, Portugalia, 2012.
[4] Polkowski Z. Kierzyk T. An analysis of economic and law aspects of e-commerce in SMEs in Poland, materiały konferencyjne IADIS, Szanghaj, Chiny, 2011.
[5] Kierzkowski Z., (red.) Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, wyd. Sorus, Warszawa- Poznań, 2004.
[6] Grudzewski W.M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, wyd. Difin, Warszawa 2004.
[7] Kierzkowski Z., Rozdział 1 [w]: Narzędzia informatyczne w gospodarce elektronicznej i systemach wspomagania decyzji – Wybrane zagadnienia, Kiełtyka L. (red.), Seria: Monografie, Nr 210, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011; s. 11- 27.
[8] Radosiński E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej, PWN, Wrocałw 2001.
[9] O’Brien J., Marakas G., Management Information Systems, McGRAW- HILL, New York, 2009, pp. 62
[10] Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarządzania, wyd. PLACET, Warszawa 2009.
[11] http://www.controlling-systems.pl/modul-budzetowanie,1/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6b5c816d-a5f0-4102-81b0-0b4009a6cd8f
Identyfikatory