Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6b4d2327-90c6-44dc-8811-ca54f11d08e5

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Określenie relacji pomiędzy zawartością substancji organicznej TOC a innymi parametrami dla utworów starszego paleozoiku

Autorzy Gąsior, I.  Przelaskowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Determination of the relationship between the organic substance content TOC and other parameters in the lower Paleozoic sediments
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było określenie zależności pomiędzy zawartością substancji organicznej TOC uzyskanej z badań laboratoryjnych a parametrami uzyskanymi z profilowań geofizycznych. Wykorzystano następujące profilowania geofizyczne: akustyczne, opornościowe, gęstościowe oraz porowatość wyliczoną z danych otworowych z odwiertu W. Skonstruowane modele cechują się współczynnikiem korelacji R z zakresu: 0,76÷0,86. Opracowane zależności zastosowano w otworze W oraz w odwiercie L położonym w badanym obszarze, uzyskując zadowalające wyniki.
EN The aim of this paper was to determine the relation between the laboratory measurements of the organic substance content (TOC) and parameters obtained from geophysical logs. The data from the acoustic, resistance, and density logs, and porosity calculated from well logs from the borehole W were used. Constructed models are characterized by correlation coefficients R ranging from 0.76 to 0.86. The obtained relations were applied in boreholes W and in L from the studied area, and satisfying results were achieved.
Słowa kluczowe
PL TOC   profilowania geofizyczne   substancje organiczne  
EN geophysical logging   TOC   organic substances  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 655--658
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Gąsior, I.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Przelaskowska, A.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Gąsior I., Przelaskowska A. – Ocena współczynnika przewodności cieplnej na podstawie danych otworowych i profilowań geofizycznych w utworach fliszu karpackiego. Nafta-Gaz 2008, nr 7, ss. 438 – 445.
[2] Passey Q.R., Bohach K.M., Esch W.L., Klimentidis R., Sinha S. – From Oil-Prone Source Rock to Gas-Production Shale Reservoir – Geologic and Petrophysical Characterization of Shale-Gas Reservoirs. OGS New Perspectives on Shales, 26 July 2010.
[3] Sun S.Z., Sun Y., Sun C., Liu L., Dong N. – Method of calculating total organic carbon from well logs and its application on rock’s properties analysis. GeoConvention 2013.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6b4d2327-90c6-44dc-8811-ca54f11d08e5
Identyfikatory