PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena zgodności przyrządów pomiarowych na podstawie specyfikacji zharmonizowanych (normy EN i zalecenia OIML) oraz innych dokumentów

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The conformity assessment of measuring instruments based on harmonized specifications (EN standards and OIML recommendation) and other documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono różne możliwości oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID przy użyciu norm europejskich, zaleceń OIML oraz innych dokumentów. Pokazano różnice w podejściach zawartych w normach europejskich i zaleceniach OIML w zakresie warunków do przeprowadzenia badania typu oraz zalety i wady każdego z podejść. Przeprowadzono analizę ryzyka.
EN
This paper presents various options of conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European standards, OIML recommendations and other documents. The article shows the differences in approach of European standards and OIML recommendations in the scope of conditions for the type of examination as well as the advantages and disadvantages of each approach. A risk assessment is done.
Czasopismo
Rocznik
Strony
262--270
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor
 • Zakład metrologii Przepływów, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 24A, 31-503 Kraków, zbigniew.gazek@ining.pl
Bibliografia
 • 10.18668/NG.2016.04.01
 • [1] Gacek Z.: Ocena zgodności gazomierzy turbinowych przeznaczonych do użytkowania w zakresie ciśnień roboczych powyżej 4 barów. Nafta-Gaz 2013, nr 1, s. 78–83.
 • [2] Kułaga P.: Ocena zgodności gazomierzy inteligentnych w świetle wymagań dyrektywy metrologicznej. Nafta-Gaz 2014, nr 6, s. 375–382.
 • [3] Tyszownicka M., Jaworski J.: Wybrane problemy systemu oceny zgodności i prawnej kontroli metrologicznej na przykładzie gazomierzy i przeliczników. Nafta-Gaz 2012, nr 12, s. 1030–1035.
 • Akty prawne i normatywne
 • [4] Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. UE L 135 z 30.04.2004).
 • [5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz.U. UE L 96 z 29.03.2014).
 • [6] Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. UE C 76 z 14.03.2014, s. 1–20).
 • [7] Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. UE C 268 z 10.11.2009, s. 4–7).
 • [8] Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz.U. UE C 76 z 14.03.2014, s. 21–22).
 • [9] PN-EN 12261:2005 wraz z aktualizacją PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe.
 • [10] PN-EN 12405-1+A2:2010 Gazomierze. Przeliczniki. Część 1: Przeliczanie objętości.
 • [11] PN-EN 12480:2015 Gazomierze. Gazomierze rotorowe.
 • [12] PN-EN 12480:2005 wraz z aktualizacją PN-EN 12480:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze rotorowe.
 • [13] PN-EN 1359:2004 wraz z aktualizacją PN-EN 1359:2004/A1:2006 Gazomierze. Gazomierze miechowe.
 • [14] PN-EN 14236:2010 Gazomierze domowe ultradźwiękowe.
 • [15] PN-EN 16314:2013 Gazomierze. Dodatkowe funkcjonalności.
 • [16] PN-ISO 17089-1:2013 Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych. Gazomierze ultradźwiękowe. Część 1: Gazomierze do pomiarów rozliczeniowych i bilansowych.
 • [17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 163, poz. 1103).
 • [18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 z późn. zm.).
 • [19] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 636 z późn. zm.).
 • [20] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1834).
 • [21] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1493).
 • [22] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.).
 • [23] Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 137-1&2, Edition 2012, Gas meters. Part 1: Metrological and technical requirements. Part 2: Metrological controls and performance tests.
 • [24] Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 137-1, Edition 2006, Gas meters. Part 1: Requirements.
 • [25] Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej OIML R 137-3:2014, Gas meters. Part 3: Test report format.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6ae02722-02f4-4076-b133-4d5954e656d7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.