Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6aae45c0-49ae-474d-9ca9-dad4ec1e8ccf

Czasopismo

Wiadomości Górnicze

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod eksploracji danych w zarządzaniu produkcją w kopalni węgla kamiennego

Autorzy Kęsek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of data exploration methods in production management in a hard coal mine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono istotę metod eksploracji danych do zarządzania oraz zaprezentowano przykłady ich wykorzystania do wspomagania decyzji w sferze zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego. Przybliżono typową architekturę modułowego systemu ekspertowego, a także procedury eksploracji danych mające na celu pozyskanie wiedzy do wnioskowania w systemach ekspertowych. Prezentowane przykłady dotyczą eksploracji danych poprzez wybrane procedury: generowania drzew decyzyjnych, analiz statystycznych oraz metod taksonomicznych.
EN The paper presents the essence of data exploration methods for managing and presents examples of their use for decisions aiding in the sphere of production management in hard coal mines. The typical architecture of a modular expert system was brought closer as well as data exploration procedures aimed at acquiring of knowledge for concluding in expert systems. The presented examples regard the data exploration through selected procedures: generation of decision trees, statistical analysis and of taxonomic methods.
Słowa kluczowe
PL drzewo decyzyjne   analiza statystyczna   metoda taksonomiczna  
EN decision tree   statistical analysis   taxonomic method  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Wiadomości Górnicze
Rocznik 2014
Tom R. 65, nr 4
Strony 203--208
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Kęsek, M.
Bibliografia
1. Białko M.: Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005
2. Brzychczy E.: Elementy systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2009, nr 9, s. 69-72
3. Brzychczy E., Kęsek M.: Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych. Gospodarka Surowcami Mineralnym 2007, t. 23
4. Czekanowski J.: Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1913, nr 5
5. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny 1968, nr 4, s. 307-327
6. Kęsek M., Brzychczy E.: Analiza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2007, t. 23
7. Kęsek M.: Szacowanie postępu projektowanej ściany wydobywczej z wykorzystaniem procedur taksonomicznych. Przegląd Górniczy 2011, nr 9, s. 74-76
8. Kisielnicki J.: MIS systemy informatyczne zarządzania. PLACET, Warszawa 2008
9. Kwiatkowska A.M.: Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystać z wiedzy i informacji w praktyce. Wydawnictwa Naukowe PWN SA, Warszawa 2007
10. Łęski J.: Systemy neuronowo-rozmyte. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 2008
11. Michie D., Spiegelhalter D.J., Taylor C.C.: Machine Learning. Neural and Statistical Classification, Published by Ellis Horwood 1994
12. Quinlan J.R.: C4.5. Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann Publishers, San Mateo, CA 1993
13. Snopkowski R.: Symulacja stochastyczna. AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007
14. Suchecki B.: Ekonometria przestrzenna: metody i modele analizy danych przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
15. Walaszek-Babiszewska A.: Fuzzy Knowledge Representation Using Probability Measures of Fuzzy Events, Automation and Robotics. Ed. Juan Manuel Ramos Arreguin, May 2008
16. Zając E.: Wielowymiarowa porównawcza pracy kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 1992
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6aae45c0-49ae-474d-9ca9-dad4ec1e8ccf
Identyfikatory