Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a9813d9-17bb-44db-b064-4bf1cee0f743

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Wpływ pakietu dodatków na właściwości paliwa pozostałościowego w trakcie przechowywania

Autorzy Duda, A.  Berdechowski, K.  Żak, G. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Effect of a package of additives on the properties of residual fuel during storage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów paliw pozostałościowych uszlachetnionych pakietami dodatków po okresie długotrwałego przechowywania w podwyższonej temperaturze. Badane pakiety dodatków zawierały katalizator spalania, dodatek detergentowy lub detergentowo-dyspergujący oraz rozpuszczalnik węglowodorowy. Badania miały charakter porównawczy, tj. wykonywane były dla paliw bazowych i paliw zawierających formulacje dodatków. Test prowadzono w temperaturze 80°C w ciągu trzech miesięcy dla dwóch paliw bazowych oraz trzech formulacji pakietów dodatków uszlachetniających. Badania ciężkich olejów opałowych odbywały się w zakresie wybranych parametrów fizykochemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą ulec zmianie pod wpływem dodatków uszlachetniających w trakcie długotrwałego przechowywania, tj. gęstości, lepkości kinematycznej, temperatury płynięcia, liczby rozdziału faz oraz zawartości osadów. Stwierdzono, że nowe formulacje pakietów dodatków do paliw pozostałościowych nie wpływają negatywnie na badane parametry ciężkiego oleju opałowego w trakcie długotrwałego przechowywania w podwyższonej temperaturze. Uszlachetnione paliwa mogą być eksploatowane w warunkach zakładów energetycznych, co eliminuje konieczność wprowadzania skomplikowanych rozwiązań technicznych w instalacjach podawania ciężkiego oleju opałowego, niezbędnych w przypadku dozowania pakietu on-line.
EN The article presents the results of selected parameters of residual fuels improved with a package of additives after long term storage at increased temperature. The test additive packages contained a combustion catalyst, a detergent or a detergent-dispersant and a hydrocarbon solvent. The research was comparative, i.e. were conducted for basic fuels and fuels containing additive formulations. The test was conducted at 80°C for three months for the two fuels and the three formulations of additive packages. The study of heavy fuel oils were carried out in selected physical and chemical parameters, with particular emphasis on those that can be changed under the influence of additives during long-term storage i.e. the density, kinematic viscosity, pour point, the separability number and the content of sediments. The novel formulations additive packages for residual fuels do not affect the measured parameters of heavy fuel oil during prolonged storage at increased temperature. Improved fuel can be used in power plants conditions – it eliminates the need to introduce complicated technical solutions in heavy fuel oil supply systems, which is indispensable for dosing package on-line.
Słowa kluczowe
PL katalizatory spalania   dyspergatory   paliwo pozostałościowe  
EN combustion catalysts   dispersants   residual fuel  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2017
Tom R. 73, nr 2
Strony 105--108
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Duda, A.
  • Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych. Instytut Nafty i Gazu - państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, anna.duda@inig.pl
autor Berdechowski, K.
  • Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych. Instytut Nafty i Gazu - państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, kamil.berdechowski@inig.pl
autor Żak, G.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, grazyna.zak@inig.pl
Bibliografia
[1] Çelik M., Solmaz H., Serdar Yücesu H.: Examination of the effects of organic based manganese fuel additive on combustion and engine performance. Fuel Processing Technology 2015, vol. 139, s. 100-107.
[2] Duda A., Baranik M.: Stabilność paliw pozostałościowych i metody jej badania. Część 1. Nafta-Gaz 2008, nr 5, s. 322-328.
[3] Duda A., Łaczek T.: Stabilność paliw pozostałościowych i metody jej badania. Część 2. Nafta-Gaz 2009, nr 7, s. 556-560.
[4] Duda A., Ziemiański L., Żak G., Markowski J.: Zastosowanie dodatków dyspergujących w celu poprawy stabilności paliw pozostałościowych. Przemysł Chemiczny 2016, t. 95, nr 2, s. 290-292.
[5] Fayyazbakhsh A., Pirouzfar V.: Investigating the influence of additives-fuel on diesel engine performance and emissions: Analytical modeling and experimental validation. Fuel 2016, vol. 171,s. 167-177.
[6] Jang S.H., Choi J.H.: Comparison of fuel consumption and emission characteristics of various marine heavy fuel additives. Applied Energy 2016, vol. 179, s. 36-44.
[7] Sajeevan A.C., Sajith V.: Synthesis of stable cerium zirconium oxide nanoparticle - Diesel suspension and investigation of its effects on diesel properties and smoke. Fuel 2016, vol. 183, s. 155-163.
[8] Shaafi T., Sairam K., Gopinath A., Kumaresan G., Velraj R.: Effect of dispersion of various nanoadditives on the performance and emission characteristics of a CI engine fuelled with diesel, biodiesel and blends - A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015, vol. 49, s. 563-573.
[9] Stelmachowski P., Kopacz A., Legutko P., Indyka P., Wojtasik M., Ziemiański L., Żak G., Sojka Z., Kotarba A.: The role of crystallite size of iron oxide catalyst for soot combustion. Catalysis Today 2015, vol.257, s. 111-116, DOI: 10.1016/j.cattod.2015.02.018.
[10] Zhi-Hui Zhang, Rajasekhar Balasubramanian: Influence of an iron-based fuel-borne catalyst on physicochemical and toxicological characteristics of particulate emissions from a diesel engine. Applied Energy 2015, vol. 146, s. 270-278.
[11] Żak G., Duda A., Bujas C.: Wpływ pakietu dodatków do ciężkiego oleju opalowego na właściwości paliwa w trakcie długotrwałego przechowywania. Nafta-Gaz 2015, nr 4, s. 250-255.
Patenty
[12] Patent P.404521 - Ziemiański L., Żak G., Duda A. i in.: Wielofunkcyjny dodatek do olejów opalowych, 2013.
[13] Patent P.412034 - Ziemiański L., Żak G., Duda A. i in.: Uniwersalny pakiet dodatków do olejów opalowych.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt. Wpływ nowych formulacji dodatków na właściwości paliwa w trakcie przechowywania — praca INiG — PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia 0053/16, nr archiwalny 4101-53/16.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a9813d9-17bb-44db-b064-4bf1cee0f743
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2017.02.05