PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju produktu turystyki wodnej Szczecina

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Directions of development of tourism water product of Szczecin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykreowanie rozpoznawalnego produktu turystycznego miasta wymaga wykorzystania zasobów, które są wyjątkowe, ale również trudne do skopiowania czy naśladowania. Taką funkcję może pełnić środowisko wodne, ze względu na swoje zróżnicowanie i wielość możliwości wykorzystania turystycznego. Celem artykułu jest identyfikacja możliwych kierunków wykorzystania przestrzeni wodnych w Szczecinie dla kreowania produktu turystyki wodnej miasta. Rozważania są oparte na prezentacji Programu turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Zróżnicowanie obszarów wodnych w Szczecinie (zajmujących około 1/4 powierzchni miasta) może stanowić podstawę kompleksowego produktu turystycznego o wyróżnikowym charakterze, służącego zarówno rekreacji mieszkańców i turystów (organizacja imprez masowych), jak i turystyce aktywnej (żeglarskiej, kajakowej) czy krajoznawczej (w tym przyrodniczej). Wykreowanie tego typu unikatowego produktu, wpisującego się w markę miasta, tworzy podstawę do skutecznego konkurowania na rynku turystycznym z innymi miastami.
EN
Creating a recognizable tourist product of a city requires basing it on resources that are unique but also difficult to copy or imitate. The aquatic environment, considering its diversity and the plurality of opportunities for touristic use, could fulfill that role. The goal of the paper is to identify possible ways of harnessing water spaces in Szczecin for tourism water product creation, along with the presentation of the tourism development program of territories waterfronts and waters of Szczecin. The diversity of water spaces in Szczecin (they take up 1/4 of the city’s overall area) could become a base for a complex, characteristic tourist product, which would serve both the recreation of the city’s residents and tourists (mass event organization) and active (sailing, kayaking) or sightseeing tourism (including nature tourism). The creation of a unique product of this type, one that would go well with the city’s brand, could be the base for effective competition with other cities.
Rocznik
Tom
Strony
211--219
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 2. Białecki, T. (1977). Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • 3. Bontje, M., Musterd, S. (2009). Creative industries, creative class and competitiveness: Expert opinions critically appraised. Geoforum, 40.
 • 4. Czornik, M. (2004). Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 • 5. Diagnoza (2010). Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina. Szczecin.
 • 6. Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red). (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 7. Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.). (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcja - strategie - przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 8. Gorzelak, M. (2008). Miasto jako przedmiot badań w ekonomii. W: B. Jałowiecki (red), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku. Warszawa: Scholar.
 • 9. Grabowski, J. (2008). Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3 (LXX).
 • 10. http://www.port.szczecin.pl.
 • 11. Liszewski, S. (red). (2008). Geografia urbanistyczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 12. Meyer, B., Panasiuk, A. (2002). Produkt turystyki kulturowej województwa zachodniopomorskiego. Problemy Turystyki, 3-4.
 • 13. Nowak, M.J., Skotarczak, T. (red.). Zarządzanie przestrzenią miasta. Warszawa: CeDeWu.pl.
 • 14. Panasiuk, A. (2010). Jakość produktu turystycznego jako instrument kształtowania konkurencyjności miast. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Warszawa: PWE.
 • 15. Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
 • 16. Panasiuk, A. (2006). Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych. Zagadnienia instytucjonalne. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • 17. Panasiuk, A. (2004). Założenia koncepcji marki turystycznej. Marketing i Rynek, 8.
 • 18. Panasiuk, A. (2001). Produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Szczecin: Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus”.
 • 19. Program 2014. Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina. Pobrano z: http://bip. um.szczecin.pl.
 • 20. Raczyk, A., Dołzbasz, S., Leśniak-Johann, M. (2012). Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim. Wrocław: Gaskor.
 • 21. Skalski, J. (2008). Unifikacja krajobrazów miejskich. Znaczenie procesu percepcji w jakościowej ocenie przestrzeni publicznej w Warszawie. Architektura Krajobrazu, 2.
 • 22. Stankiewicz, J.M. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • 23. Strategia 2011. Strategia Rozwoju Szczecina do 2025 - Szczecin dla Ciebie. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl.
 • 24. Tatuśko, A. (2002). Sposoby pomiaru konkurencyjności miast. W: E. Sobczak (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 939. Wrocław.
 • 25. Wójtowicz-Wróbel, A. (2008). Metropolitalne uwarunkowania rozwoju małych miast i zmian ich tożsamości, przykład Słomnik i Niepołomic. Czasopismo Techniczne. Architektura, 5.
 • 26. Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju. Katowice.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6a93c237-0633-4f1a-9696-993b13860c22
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.