Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a8c7300-ec46-48dc-980f-0ad4f3cec093

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Instalacje paliw gazowych

Autorzy Nowakowski, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W literaturze niewiele jest informacji, które umożliwiają prawidłowe projektowania instalacji dla gazów pochodzenia naturalnego i sztucznego. W praktyce stosuje się uproszczoną metodę projektowania instalacji paliw gazowych, wykorzystującą tablice doboru średnic i spadków ciśnienia, wyznaczone dla gazu miejskiego o gęstości względnej 0,5 i podane w zarządzeniu Min. Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. o instalacjach gazowych. A przecież gazy palne różnią się pomiędzy sobą właściwościami fizycznymi. W artykule rozpatrzono możliwość określania średnic i spadków ciśnienia, opracowaną dla całej grupy paliw gazowych.
Słowa kluczowe
PL specjalne instalacje   instalacje gazowe   sieci gazowe  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2007
Tom Nr 3
Strony 101--104
Opis fizyczny Bibliogr.13 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Nowakowski, E.
Bibliografia
1. Zarządzenie Min. Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. o instalacjach gazowych (Dz.U. Nr 25, poz. 118).
2. Marcolla K., Gazy techniczne w spawalnictwie, PWN, Warszawa 1974.
3. PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla gospodarki komunalnej.
4. PN-C-96008:1998. Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 – C4.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1990.
6. PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
7. Nowakowski E., Instalacje sprężonego powietrza z rur stalowych, maszynopis wysłany do druku.
8. Obliczenie sprężonego powietrza. Informator Projektanta Bud. Ogólnego, Zeszyt Instalacje Sanitarne 9/1959.
9. Nowakowski E., Straty ciśnienia w zaworach kulowych, PI 10/2001.
10. Nowakowski E., Jeżowiecki J., Udział oporów miejscowych w stratach ciśnienia instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, mat. Seminarium N-T, Politechnika Śląska, Gliwice-Buk 1994.
11. Nowakowski E., Wymiarowanie średnic instalacji gazów leczniczych i technicznych w obiektach służby zdrowia, mat. konf. SANMED’89, PZiTS O/Łódź 1989.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
13. Wyrębski W., Pietruszun M., Acetylenownie, IPP Nr 29, BSiP Proj. Typowych Budownictwa Przemysłowego, Warszawa 1961.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a8c7300-ec46-48dc-980f-0ad4f3cec093
Identyfikatory