Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a8aa991-465a-4a3c-b8ff-f9f93fc3251f

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Cykle jezdne pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji poznańskiej

Autorzy Merkisz, J.  Molik, P.  Nowak, M.  Ziółkowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Driving cycles for public transport vehicles for example of Poznan aglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Globalna polityka zrównoważonego wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii powoduje ciągły wzrost cen podstawowych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, węgiel kamienny czy gaz ziemny. Ze względu na powyższy fakt operatorzy komunikacyjni największych aglomeracji miejskich oczekują od producentów pojazdów produktów, które cechować ma małe przebiegowe zużycie paliwa i mała emisja spalin. Spełnienie tych kryteriów w wielu przypadkach wymaga optymalnego dopasowania charakterystyki pracy spalinowych jednostek napędowych do warunków eksploatacji. W tym celu za zasadne uznaje się wyznaczenie reprezentatywnych cykli jezdnych danej aglomeracji, które posłużą do oceny właściwości eksploatacyjnych autobusów. W artykule przedstawiono główne cykle jezdne pojazdów komunikacji miejskiej wykorzystywane w wielu pracach naukowo-badawczych, m.in. testy SORT czy Braunschweig Cycle. Następnie na podstawie przeprowadzonych badań autobusów w rzeczywistych warunkach ruchu wyznaczono przykładowe cykle jezdne dla aglomeracji poznańskiej w odniesieniu do warunków otoczenia i bezpośrednio do pojazdu.
EN The global politics of sustainable use of conventional energy sources causes a continuous increase in prices of fossil fuels such as oil, coal and natural gas. Due to that factcommunication are operators are the largest urban agglomerations expect vehicle manufacturers of products that characterize little mileage fuel consumption and low exhaust emissions. The fulfillment of these criteria in many cases requires optimal matching performance characteristics of combustion engines to operating conditions. To that end, deemed it appropriate to appoint a representative cycles of the agglomeration, which will be used to assess the operational characteristics of buses. The article presents the main driving cycles in public transport vehicles used in many research works, including SORT tests and Braunschweig Cycle. Then, based on studies of buses in real traffic conditions set sample driving cycles aglomeration in relation to environmental conditions and directly to the vehicle.
Słowa kluczowe
PL cykl jezdny   pojazdy komunikacji miejskiej   badania drogowe  
EN driving cycle   transport vehicles   road tests  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 3
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Merkisz, J.
autor Molik, P.
autor Nowak, M.
autor Ziółkowski, A.
Bibliografia
[1] Szumanowski A.: Akumulacja energii w samochodach; WKiŁ, Warszawa 1983
[2] UIPUITP Project SORT Standardised On-Road Tests Cycles Brochure, Brussels 2010
[3] SEMTECH®-DS. On Board, In-Use Emissions Analyzer, Manual, Michigan 2007
[4] www.bankier.pl
[5] www.dieselnet.com
[6] www.infobus.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a8aa991-465a-4a3c-b8ff-f9f93fc3251f
Identyfikatory