Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a798bdc-2e99-46a5-bd56-3f1a5c1d8e3b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena zużywania erozyjnego powłok polimerowych obiektów technicznych

Autorzy Przerwa, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessement of the erosive wear of polymer coatings of technical objects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej starzonych klimatycznie powłok epoksydowych oraz poliuretanowych modyfikowanych nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium. Zostały zastosowane statystyczne metody planowania doświadczeń. Dokonano oceny wpływu nanonapełniaczy oraz rodzaju osnowy polimerowej na odporność erozyjną badanych powłok polimerowych. Powłoki poliuretanowe modyfikowane nanonapełniaczem wykazały większą odporność erozyjną, niż powłoki epoksydowe. Wyższa odporność powłok poliuretanowych na uderzenia, swobodnie spadających cząstek elektrokorundu granulowanego, prawdopodobnie była spowodowana wzrostem twardości powłok w wyniku ich starzenia klimatycznego.
EN The paper presents examination results of erosive resistance of epoxy and polyurethane coatings with silica or alumina nanoparticles addition, aged climatically. Statistic methods of experiment planning were applied. Influence of nanofillers and polymer matrix kind on erosive resistance of polymer coatings were evaluated during the research. Polyurethane coatings modified with nanofiller showed higher erosive resistance than the epoxy coatings. The higher resistance of polyurethane coatings to the impact of falling freely particles of granulated alundum, probably was caused by the increase of coatings hardness as a result of their climatic ageing.
Słowa kluczowe
PL powłoka polimerowa   zużycie erozyjne   właściwości eksploatacyjne  
EN polymer coating   erosive wear   performance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 2031--2040
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Przerwa, M.
  • Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu
Bibliografia
1. Barkoula N.-M., Review processes and influencing parameters of the solid particle erosion of polymers and their composites. Journal of Materials Science 2002, Vol. 37, p. 3807÷3820.
2. Deflorian F., Rossi S., Fedrizzi L., Zanella C.: Comparison of organic coating accelerated tests and natural weathering considering meteorological data. Progress in Organic Coatings, 2007, Vol. 59, p. 244÷250.
3. Characterization and failure analysis of plastics, ASM International, 2003, ISBN 0-87170-789-6.
4. Kotnarowska D., Erozja powłok polimerowych. Monografia Nr 134, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
5. Kotnarowska D.: Examination of dynamics of polymeric coatings erosive wear process. Materials Science 2006, Vol. 12, p. 138÷143.
6. Kotnarowska D., Kotnarowski A.: Influence of ageing on kinetics of epoxy coatings erosive wear. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2004, Vol. 9, p. 53÷58.
7. Kotnarowska D., Wojtyniak M.: Influence of ageing on mechanical properties of epoxy coatings. Solid State Phenomena 2009, Vols. 147÷149, p. 825÷830.
8. Kotnarowska D., Wojtyniak M., Metody badań jakości powłok ochronnych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007, 236 s.
9. Kotnarowska D.: Powłoki ochronne. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.
10. Kotnarowska D.: Wpływ czynników otoczenia na własności eksploatacyjne ochronnych powłok epoksydowych urządzeń technicznych. Monografia Nr 40, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1999.
11. Malshe V. C., Waghoo G.: Weathering study of epoxy paints. Progress in Organic Coatings, 2004, Vol. 51, p. 267÷272.
12. Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice. Warszawa, PWN 1984.
13. Santos D., Costa M. R., Santos M. T.: Performance of polyester and modified polyester coil coatings exposed in different environments with high UV radiation. Progress in Organic Coatings, 2007, Vol. 58, p. 296÷302.
14. Sekine I., Yuasa M., Hirose N., Tanaki T.: Degradation evaluation of corrosion protective coatings by electrochemical, physicochemical and physical measurements. Progress in Organic Coatings, 2002, Vol. 45, p. 1÷13.
15. PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a798bdc-2e99-46a5-bd56-3f1a5c1d8e3b
Identyfikatory