Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a783419-7e8c-49fb-bc27-17dc29dc0097

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Występowanie mikrozanieczyszczeń z makrogrupy PPCPs w wodzie basenowej

Autorzy Lempart, A.  Kudlek, E.  Dudziak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The occurence of micropollutants from PPCPs macrogroup in swimming pool water
Konferencja ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Utrzymywanie mikrobiologicznej jakości wody basenowej, mające na celu zahamowania rozprzestrzeniania się zakażeń i chorób, jest priorytetem dla wszystkich właścicieli i zarządców basenów. Istnieje wiele środków dezynfekcyjnych stosowanych w basenach, które mogą potencjalnie powodować produkcję szerokiej gamy ubocznych produktów dezynfekcji (DBP). Mikrozanieczyszczenia te powstają na skutek reakcji z organicznymi i nieorganicznymi substancjami wprowadzanymi na obiekty przez ich użytkowników. Oprócz wielu ubocznych produktów dezynfekcji, w wodzie basenowej współcześnie identyfikowane są również mikrozanieczyszczenia z makrogrupy PPCPs (ang. Pharmaceuticals and Personal Care Products). Przeprowadzone w pracy chromatograficzne analizy jakościowe wody pobranej z niecki basenu szkolnego wykazały obecność ponad 100 różnych mikrozanieczyszczeń, niezidentyfikowanych dotychczas w tym środowisku, m.in. leków, hormonów, witamin, domieszek przemysłowych czy też składników kosmetyków. Do identyfikacji związków zastosowano metodę chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS z jonizacją elektronową poprzedzoną ekstrakcją do fazy stałej SPE (ang. Solid Phase Extraction).
EN Maintaining the microbial water quality in order to inhibit the spread of infections and diseases is the priority for every swimming pool owners and managers. There is a number of disinfectants that have been used for swimming pool, which potentially produce a wide range of disinfection by-products (DBPs). These micropollutants are produced by reaction with organic and inorganic matter entering swimming pools by their users. Besides DBPs there are many others micropollutants from PPCPs macro group (Pharmaceuticals and Personal Care Products) that are nowadays identified in swimming pool water. This article describes research conducted on the school swimming pool water. Qualitative chromatographic analysis have shown the presence of more than 100 micropollutants that have not been identified in these environment yet, including medicines, hormones, vitamins, industrial admixtures or cosmetic ingredients. Gas chromatography with GC-MS detection and electron ionization followed by SPE (Solid Phase Extraction) was used to identify the compounds.
Słowa kluczowe
PL mikrozanieczyszczenia   woda basenowa   GC-MS   SPE  
EN micropollutants   swimming pool water   GC-MS   SPE  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 169--176
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., tab.
Twórcy
autor Lempart, A.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47, anna.lempart@polsl.pl
autor Kudlek, E.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47
autor Dudziak, M.
  • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47
Bibliografia
[1] Włodarczyk-Makuła M. Wybrane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodzie i glebach. Częstochowa: Wyd Politechniki Częstochowskiej; 2013. ISBN 9788363714031.
[2] Jelić A, Petrović M, Barceló D. Pharmaceuticals in Drinking Water, Emerging Organic Contaminants and Human Health 20. The Handbook of Environmental Chemistry. Springer; 2012. 47-70. DOI: 10.1007/978-3-642-28132-7.
[3] Wyczarska-Kokot J, Piechurski F. Ocena skuteczności filtracji wody i jakości wód popłucznych w instalacjach basenowych. Ochr Środ. 2002;1:33-36. http://www.os.not.pl/.
[4] Wyczarska-Kokot J. Wpływ metody dezynfekcji na zawartość chloramin w wodzie basenowej. Ochr Środ. 2014;36:37-42. http://www.os.not.pl/.
[5] Teo TL, Coleman HM, Khan SJ. Occurrence and daily variability of pharmaceuticals and personal care products in swimming pools. Environ Sci Pollut Res Int. 2016;23:6972-6981. DOI: 10.1007/s11356-015-5967-4.
[6] Ekowati Y, Buttiglieri G, Ferrero G, Valle-Sistac J, Diaz-Cruz MS, Barceló D, et al. Occurrence of pharmaceuticals and UV filters in swimming pools and spas. Environ Sci Pollut Res Int. 2016;23:14431-4441. DOI: 10.1007/s11356-016-6560-1.
[7] Wang W, Qian Y, Boyd JM, Wu M, Hrudey SE, Li XF. Halobenzoquinones in swimming pool waters and their formation from personal care products. Environ Sci Technol. 2013;47:3275–3282. DOI: 10.1021/es304938x.
[8] Weng SC, Sun P, Ben WW, Huang CH, Lee LT, Blatchley ER. The presence of pharmaceuticals and personal care products in swimming pools. Environ Sci Technol Lett. 2014;1:495-498. DOI: 10.1021/ez5003133 9.
[9] DIN 19643. Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser. 1997.
[10] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 1989 2015.11.28). http://isap.sejm.gov.pl/
[11] Piechurski F. Technologie i urządzenia do oczyszczania wody basenowej. Pływalnie i Baseny 2009;1:90-100.
[12] Suppes LM, Abrell L, Dufour AP, Reynolds KA. Assessment of swimmer behaviors on pool water ingestion. J Water Health. 2014;12:269-279. DOI: 10.2166/wh.2013.123.
[13] Wiglusz K, Trynda-Lemiesz L. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) aspiryna czy koksyby? Post Farm. 2011;1:19-24.
[14] Bedin M, Gaben AM, Saucier C, Mester J. Geldanamycin, an inhibitor of the chaperone activity of HSP90, induces MAPK-independent cell cycle arrest. Int J Cancer. 2004;109:643-652.
[15] Zhang, H, Liu C, Ji Z, Liu G, Zhao Q, Ao YG, et al. Prednisone adding to usual care treatment for refractory decompensated congestive heart failure. Int Heart J. 2008;49:587-95. DOI: 10.1536/ihj.49.587.
[16] Hassa R, Mrzigod J, Nowakowski J. Podręczny słownik chemiczny. Katowice: Videograf II. 2004: 96. ISBN 8371832400.
[17] U.S. National Laboratory of Medicine “Picrotoxin”. Toxnet. https://toxnet.nlm.nih.gov/.
[18] Stahl SM. Podstawy psychofarmakologii. Leki przeciwpsychotyczne i normotymiczne. Gdańsk: Via Medica; 2007. ISBN 9788360945421.
[19] International Narcotics Control Board. List of Narcotic Drugs under International Control. Yellow List 2012. https://www.incb.org/.
[20] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1485). http://isap.sejm.gov.pl/.
[21] Seńczuk W. Toksykologia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. Wydanie IV. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2002. ISBN: 8320026482.
[22] Zając M, Pawełczyk E, Jelińska A. Chemia leków dla studentów farmacji i farmaceutów. Wyd. II. Poznań: Akad Medyczna w Poznaniu. 2006: 355-356. ISBN 8360187398.
[23] Acheson KJ. Caffeine and insulin sensitivity. Metab Syndr Relat Disord. 2005;3:19-25. DOI: 10.1089/met.2005.3.19.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a783419-7e8c-49fb-bc27-17dc29dc0097
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)016