Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a6a8705-589e-4dda-9d27-be703ad105dc

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Tytuł artykułu

Stanowisko pomiarowe elementów metalowo-gumowych

Autorzy Wyciślok, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The measuring device of metal-rubber components
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia budowę stanowiska pomiarowego do szybkiego testowania jakości elementów metalowo-gumowych. W oparciu o analizę potrzeb zaprojektowano konstrukcję i dokonano doboru elementów pomiarowych stanowiska i akwizycji danych, takich jak: rozwiązanie mechaniczne, czujniki przemieszczenia, siły nacisku i temperatury, kartę pomiarową. Dzięki oprogramowaniu pomiarowemu zbudowanemu w oparciu o LabView uzyskano dokładny i prosty przyrząd spełniający wymagania pomiaru przemysłowego.
EN The article discusses the construction of a measuring station for quick testing of quality of metal-rubber parts. Based on the needs analysis, the structure was defined as well as measuring components of the station and data acquisition such as a mechanical solution, displacement, force and temperature sensors, DAQ card and software based on LabView. As a result accurate and simple device that meets the requirements of industrial measuring was obtained.
Słowa kluczowe
PL pomiary przemysłowe   aparatura kontrolno-pomiarowa   elementy metalowo-gumowe   LabView  
EN industrial measurements   Test & Measurement   metal-rubber parts   LabView  
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Rocznik 2016
Tom nr 8
Strony 191--200
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., fot., rys., wykr.
Twórcy
autor Wyciślok, P.
  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, piotr.wycislok@gmail.com
Bibliografia
[1] Merckel Y.: Experimental characterization and modeling of the mechanical behavior of filled rubbers under cyclic loading conditions. Other. Ecole Centrale de Lille, 2012. English. HAL 2012
[2] Yamabe J., Fujikawa M., Kodama Y. and Koishi M.: Experimental characterization of cycli stress–strain response and its modeling for filled SBR vulcanizates. W: Constitutive Models for Rubber VIII. Edited by A. Alonso. CRC Press 2013.
[3] Łuczak K., Wyciślok P.: Eksperymentalna ocena jakości wykonania elementów metalowoelastomerowych - oddano do druku.
[4] Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. Warszawa: WNT 2009.
[5] DTR SMK www.lika.biz data pobrania 2016.08.04
[6] Roliński Z.: Tensometria oporowa. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. Warszawa: WNT 1981.
[7] DTR Document Number: 11700 www.vishaypg.com R evision: 2 2-Feb-10 d ata p obrania 2016.08.04
[8] Pomiary cieplne. Cz. I. Praca zbiorowa pod red. J. Kuleszy. Warszawa: WNT 1993.
[9] DTR MG-TAE1 www.wobit.com.pl data pobrania 2016.08.4
[10] Industrial Communication Technology Handbook. Red. R. Zurawski. CRC Press 2014.Wyd. 2.
[11] DTR Lumix TZ-30 tda.panasonic-europeservice.com data pobrania 2016.08.04
[12] Lewandowski J.: Zarządzanie jakością. Łódź: Marcus 1997.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a6a8705-589e-4dda-9d27-be703ad105dc
Identyfikatory