PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola pielęgniarki służby medycyny pracy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role of occupational nurses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca jest wartością szczególną, a przez to chronioną przez polskie prawo. Działalność zawodowa polegająca na och ronię zdrowia pracownika to, w jej najbardziej dosłownym znaczeniu, medycyna pracy. Personel wykonujący zadania medycyny pracy stanowią odpowiednio wykształceni lekarze, pielęgniarki oraz psychologowie. Pielęgniarki mogą zdobyć umiejętności konieczne do wykonywania zadań medycyny pracy uczestnicząc w edukacji na poziomie podyplomowym, a konkretnie dzięki ukończeniu odpowiedniego kursu lub szkolenia specjalistycznego. Pozyskanie wymaganych kompetencji za wód owych pozwala im na wykonywanie zadań medycyny pracy, do których należy m.in. ochrona zdrowia pracowników przed czynnikami ryzyka zawodowego w środowisku ich pracy, a także profilaktyka zdrowotna i monitorowanie stanu zdrowia.
EN
Work bears special value and therefore, it is under protection from the Polish law. Activities focused on the protection of employee's health, are to be seen as occupational medicine in its purest form. The personnel who carry out such tasks are properly qualified doctors, nurses and psychologists. Nurses can acquire qualifications necessary to perform the tasks of the occupational medicine by way of postgraduate education, namely, by completing a qualification or specialization training course. Obtaining the necessary competences lets them complete objectives such as occupational health protection against the harmful effects o f working environment conditions. occupational prophylaxis and health monitoring.
Rocznik
Tom
Strony
15--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku. Dz.U. Nr 96, poz. 593
 • [2] Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011 roku. Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz.1039
 • [3] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby nie będące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji
 • [4] Kodeks pracy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy Dz. U. z 2018 r. poz. 108)
 • [5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów
 • [6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
 • [7] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
 • [8] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych
 • [9] Sakowski R. Zadania i rola pielęgniarek służby medycyny pracy (SMP) w polskim systemie ochrony zdrowia pracujących według oceny tych pielęgniarek. Medycyna Pracy” 2010,61,5:561-572
 • [10] Puchalski K., Korzeniowska E., Iwanowicz E. Postawy pielęgniarek służby medycyny pracy wobec promocji zdrowia zatrudnionych. „Medycyna Pracy” 2007, 58,6:485-499
 • [11] Mielczarek-Pankiewicz E. Pielęgniarstwo w opiece nad zdrowiem pracujących.[w:] Brosowska B. Mielczarek Pankiewicz E. (red.). Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Tom II. MakMed. Lublin, 2008
 • [12] Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych, Warszawa 2017 http://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_druk_2017.pdf [dostęp 06.10.2018]
 • [13] Bilski B. (red). Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2009
 • [14] Frąckowiak A. Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 2010,6,1:53-70
 • [15] Kuriata E. i wsp. Rozpoznawanie przez pielęgniarki szkodliwych czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy w szpitalu. „Family Medicine & Primary Care Review” 2012,14,1:29-36
 • [16] Sakowski P Ocena systemu służby medycyny pracy (SMP) w Polsce dokonana przez pielęgniarki SMP Medycyna Pracy” 2012,63,1:85-90
 • [17] Marcinkiewicz A. i wsp. Analiza zadań służby medycyny pracy realizowanych w Polsce w latach 1997-2014. Czy w pełni wykorzystujemy potencjał badań profilaktycznych? ,,Medycyna Pracy Pracy” 2017,68,1:105-119
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6a6205c7-777b-4d92-bd4a-97e24728fe30
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.