PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Transport szynowy – niedogodność czy korzyść dla nieruchomości sąsiednich?

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Railway transport – inconvenience or benefit for neighbouring buildings?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dokonując krytycznej analizy literatury, autorka publikacji stara się wskazać korzyści oraz niedogodności dla nieruchomości wynikające z sąsiedztwa linii kolejowych.
EN
The author of the publication, in a critical analysis of literature references, attempts to indicate the benefits and inconveniences for buildings, resulting from the neighbourhood of railway lines.
Czasopismo
Rocznik
Strony
66, 68--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
 • Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej (doktorant)
Bibliografia
 • 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, http://prawo.sejm.gov.pl (13.06.2020 r.).
 • 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2019, poz. 1065 z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 • 3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (DzU 2019, poz. 710 z późn. zm.), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 • 4. PN-B-02171:2017-06, „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 • 5. PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 • 6. PN-B-02170:2016-12, „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”, http://wiedza.pkn.pl (05.06.2020 r.).
 • 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 2019, poz. 1145), http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, DzU 2014, poz. 1227 z późn. zm., http://prawo.sejm.gov.pl (27.05.2020 r.).
 • 9. K. Hajduk, „Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym”, „Problemy Kolejnictwa” 160/2016, s. 7–14.
 • 10. K. Polak, „Sposoby minimalizacji emisji hałasu kolejowego w aglomeracji miejskiej”, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 19(6)/2018, s. 221–225.
 • 11. J. Bohatkiewicz, M. Hałucha, „Pomiary i analizy hałasu kolejowego”, www.edroga.pl (dostęp: 05.06.2020 r.).
 • 12. I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, „Wpływ hałasu komunikacyjnego na stan środowiska akustycznego człowieka”, „Transport Samochodowy” 3/2014, s. 37–62.
 • 13. D.R. Bowes, K.R. Ihlandfeldt, „Identifying the impacts of rail transit stations on residential property values”, „Journal of Urban Economics”, 50/2001, 1–25.
 • 14. „Wpływ hałasu kolejowego na klimat akustyczny miasta Krakowa”, Materiały II Konferencji Transport kolejowy i ochrona środowiska, Kielce – Cedzyna, 8–10 maja 2008.
 • 15. F. Tomaszewski, E. Wojciechowska, „Transport kolejowy a ochrona środowiska”, „Czasopismo Techniczne. Mechanika” 108(2-M)/2011, s. 115–122.
 • 16. B. Galińska, J. Kopania, „Organizacyjne i techniczne metody redukcji hałasu komunikacyjnego w przestrzeni miejskiej”, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 18(6)/2017, s. 163–167.
 • 17. J. Poliński, „Identyfikacja, estymacja i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu”, „Problemy Kolejnictwa” 156/2012, s. 33–67.
 • 18. A. Serebeńska, „Problemy ochrony przed hałasem”, portal internetowy edroga.pl, http://edroga.pl/ochrona-srodowiska//projektowanie/920-problemy-ochrony-przed-halasem (dostęp: 05.06.2020 r.).
 • 19. A. Serebeńska, „Rodzaje i koszty osłon przeciwhałasowych”, portal drogowy edroga.pl, http://edroga/drogi-i-mosty/projektowanie/920-problemy-ochrony-przed-halasem (dostęp: 05.06.2020 r.).
 • 20. M. Doherty, „Funding public transport development through land value capture programs”, http://www.ecotransit. org.au/ets/files//land_value_capture_mdoherty2004.pdf. (dostęp: 13.06.2020).
 • 21. H.W. Batt, „Value capture as a policy tool in transportation economics”, „American Journal of Economics and Sociology” 60(1)/2001, s. 195–228.
 • 22. J.R. Junge, D. Levinson, „Financing transportation with land value taxes. Effects on development density”, „The Journal of Transport and Land Use” 5(1)/2015, s. 49–63.
 • 23. J. Dubé, M. Thériault, F. Des Rosiers, „Commuter rail accessibility and house values: The case of the Montreal South Shore”, Canada, 1992–2009, „Transportation Research Part A: Policy and Practice” 54/2013, s. 49–66.
 • 24. J. Dydenko, „Podejście dochodowe wwycenie nieruchomości, [w:] J. Dydenko (red.), „Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe”, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 482–506.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6a57f662-3b9a-448c-81e8-abbd42ef4860
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.