PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wyznaczanie linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego – aspekt metodyczny

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Determination of the baseline and outer limit of the territorial sea – methodical aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dotychczas na świecie wyznaczono zaledwie około 200 z 430 morskich granic państwowych, co stanowi mniej niż połowę wszystkich granic. Jedną z przyczyn tego stanu (poza aspektem prawnym, technicznym, pomiarowym) są zagadnienia metodologiczne, związane z zasadami wyznaczania przebiegu linii podstawowej. Z podobnymi problemami mamy do czynienia w Polsce. W sensie prawnym przebieg granic polskich obszarów morskich będą ustalać krajowe akty prawne, przedstawione w „Projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej”. Biorąc pod uwagę jedynie przytoczone daty dokumentów w powyższym projekcie (1957–1995 r.) oraz zmienność warunków hydrologicznych akwenu Morza Bałtyckiego, można uznać, iż państwo polskie nie będzie dysponowało aktualnym zbiorem danych geograficznych, ustalającym przebieg granicy morskiej. W artykule omówiono szczegółowo międzynarodowe zasady wyznaczania przebiegu linii podstawowej i zewnętrznej granicy morza terytorialnego państwa nadmorskiego. Ponadto obliczono aktualną powierzchnię morza terytorialnego i długość granicy morskiej Polski.
EN
So far, the world's designated only about 200 of the 430 marine national boundaries, which is less than half of all boundaries. One of the reasons for this (beyond the legal aspect, technical measurement) is a methodological issue related to the rules determining the course of the baseline. In the legal sense, the course of the Polish maritime boundaries will be determined by national laws, which were described in „Draft Government Regulation on the detailed course of the baseline, outer limit of the territorial sea and outer limit of the contiguous zone of the Republic of Poland” (in Polish). Looking only at the document dates in the above project (1957–1995) and hydrological variability in the Baltic Sea, it may be considered that Poland won’t have current set of geographic data, which determines the course of the maritime boundary. The paper discusses the international rules concerning the determination of the baseline and outer limit of the territorial sea. Moreover, it was calculated current area of the Polish territorial sea and length of the Polish maritime boundary.
Rocznik
Tom
Strony
185--200
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji
autor
 • Akademia Morska w Gdyni Katedra Geodezji i Oceanografii
autor
 • Akademia Morska w Gdyni Katedra Geodezji i Oceanografii
 • Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji
Bibliografia
 • 1. Beazley P.B., Maritime Limits and Baselines; a Guide to Their Delineation, The Hydrographic Society, Special Publication No. 2, London 1978.
 • 2. Calderbank B., MacLeod A.M., McDorman T.L., Gray D.H., Canada's Offshore: Jurisdiction, Rights and Management, Trafford Publishing, 3rd Edition, Victoria 2006.
 • 3. Gajderowicz I., Odwzorowania kartograficzne: podstawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiń- sko-Mazurskiego, Olsztyn 2009.
 • 4. Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, Warszawa 2016.
 • 5. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Collins J., Global Positioning System: Theory and Practice, Springer-Verlag, 3rd Edition, New York 1994.
 • 6. Informacja o wynikach kontroli „Wykorzystanie środków publicznych na inwestycje przez administrację morską”, KIN-4101-06-00/2013, nr ewid. 29/2014/P/13/081/KIN.
 • 7. International Hydrographic Organization, IHO Standards for Hydrographic Surveys, Special Publication, No. 44, 5th Edition, Monaco 2008.
 • 8. Kabziński P., Weintrit A., Zastosowanie aplikacji GIS w zagadnieniach wyznaczania granic morskich, „Przegląd Hydrograficzny”, 2008, nr 4.
 • 9. Kadaj R.J., Polskie układy współrzędnych. Formuły transformacyjne, algorytmy i programy, http://www.geonet.net.pl/images/2002_12_uklady_wspolrz.pdf [18.04.2016].
 • 10. Kantak T., Morgaś W., Ocena długości polskiej granicy państwowej na morzu, Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni, 2003, nr 3(154), s. 47–61.
 • 11. Kapoor D.C., Kerr A.J., A Guide to Maritime Boundary Delimitation, Carswell, Toronto 1986.
 • 12. Klein N., Litigating International Law Disputes: Weighing the Options, Cambridge University Press, New York 2014.
 • 13. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., (DzU z 2002 r., nr 59, poz. 543).
 • 14. National Imagery and Mapping Agency, Department of Defense World Geodetic System 1984, Its Definition and Relationships with Local Geodetic Systems, NIMA TR8350.2, 3rd Edition, Bethesda 2004.
 • 15. Połatyńska J., Rozdział 5 – Prawo morza, http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/skrypt/ 05.pdf [24.04.2016].
 • 16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, (DzU z 2012 r. poz. 1247).
 • 18. Shalowitz A.L., Shore and Sea Boundaries, United States Government Printing Office, Vol. 1, Washington 1962.
 • 19. Specht M., Wyznaczanie współrzędnych punktów linii podstawowej morza terytorialnego RP, praca magisterska, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2016.
 • 20. United Nations, Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries, New York 2000.
 • 21. United Nations, The Law of the Sea. Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, New York 1989.
 • 22. United Nations, 1958 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, Geneva 1958.
 • 23. U.S. Department of State, Developing Standard Guidelines for Evaluating Straight Baselines, Limits in the Seas, No. 106, Washington 1987.
 • 24. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, (DzU z 2015 r., poz. 1642).
 • 25. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, (DzU z 2003 r., nr 67, poz. 621).
 • 26. Wolny B., Geodezja i kartografia na obszarze morza terytorialnego, http://www.geodezjaszczecin.org.pl/Grafika/wolny/morze.pdf [13.04.2016].
Uwagi
PL
Praca naukowa współfinansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2016–2020, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.
EN
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6a126ca8-2db4-4f96-bbfa-8e7ed4e3de13
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.