Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a099741-014c-4fa0-be99-42d58f2f0ae9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Krajowa Polityka Miejska : szanse i zagrożenia

Autorzy Brzeziński, A.  Bartosiński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN National Urban Policy : opportunities and threats
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono założenia Krajowej Polityki Miejskiej, będącej dokumentem określającym zasady poprawy zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz do poprawy jakości życia mieszkanców. Wskazano na wady i zalety tego dokumentu oraz sformułowano propozycje jego uzupełnienia.
EN The paper discusses assumptions of the National Urban Policy, which is a document defining rules to improve the capacity of cities and urban areas to create sustainable development create jobs and improve the quality of life of residents. The advantages and disadvantages of this document and suggestions for its improvement have been defined.
Słowa kluczowe
PL Krajowa Polityka Miejska   zrównoważony rozwój miasta   transport miejski  
EN National Urban Policy   sustainable development of the city   urban transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 3
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il.
Twórcy
autor Brzeziński, A.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów
autor Bartosiński, T.
  • Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Bibliografia
1. Brzeziński A., Szanse i zagrożenia, jakie przynosi projekt Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie transportu w świetle doświadczeń i wniosków z dorocznych konferencji „Miasto i Transport", Seminarium MliR i SiTK RP, Oddział w Warszawie, czerwiec 2014.
2. Deklaracja z Toledo z 22 czerwca 2010 r. w sprawie rozwoju obszarów miejskich.
3. Komunikat Budapesztański na temat wyzwań demograficznych i klimatycznych, przed którymi stoją miasta europejskie z 02 maja 2011 r.
4. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego-K0M(2006) 385 z 13.07.2006: Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach.
5. Krajowa Polityka Miejska - projekt, wersja I, marzec 2014. http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_l_27032014.pdf (dostęp z dnia 15.07.2014 r.).
6. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne: Uchwała nr LVIII/1749/2009 Rady Miasta st. Warszawy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a099741-014c-4fa0-be99-42d58f2f0ae9
Identyfikatory