Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6a020cc1-0f2b-468b-bc91-ece0b4578b41

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Studium badawcze wpływu podmiotu wykonującego usługe naprawczą na wysokości stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The analysis of the dimension of a economic influence of the subject carrying out reparation service on the height little ponds tinsmith-varnish man-hours
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu podmiotu wykonującego usługę naprawczą na wysokość stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej. Na potrzeby badań analizie poddano 5000 szkód komunikacyjnych, które zostały zlikwidowane w wariancie rozliczenia na postawie faktury za naprawę, na terenie jednego z województw Polski. Porównanie danych historycznych pozwoliło na określenie występujących różnic w wysokości stawek obowiązujących zarówno w warsztatach autoryzowanych jak i nieautoryzowanych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie rozbieżności cenowe występują pomiędzy stawkami roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w nieautoryzowanych i autoryzowanych stacjach napraw. Głównymi adresatami zaprezentowanych wyników badań są rzeczoznawcy samochodowi, towarzystwa ubezpieczeniowe i biegli sądowi w Polsce.
EN The article discusses the impact of the repairer performing on the service level of the sheet metal workmanship. For the purposes of the study, 5000 communication losses were eliminated, which were eliminated in the settlement option on the basis of an invoice for repair, in one of the voivodships of Poland. Comparison of historical data allowed to determine the differences in the rates applicable in both authorized and unauthorized workshops. The purpose of this article is to answer the question of what divergences are found between the service hours of tinplate and paint work in unauthorized and authorized repair stations. The main beneficiaries of the presented results are car valuers, insurance companies and court experts in Poland.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja pojazdu   roboczogodzina   warsztat samochodowy  
EN vehicle operation   man-hours   car service  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1045--1049, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., wykr.
Twórcy
autor Lewicki, W.
Bibliografia
1. Abramek, M., Uzdowski, F., Pojazdy Samochodowe Podstawy obsługiwania i napraw Wydawca Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ 2012.
2. Blaurock, A., Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen. W: Schwarze (Hrsg.), Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts. Baden-Baden 1999.
3. Burnewicz, J., Sektor samochodowy w Unii Europejskiej. WKŁ, 2005 Warszawa.
4. Creutzig, J., 2003 EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin 2003.
5. Jastrzębska, U., 2012 Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej WKŁ Warszawa 2012.
6. Kwiatkowski, E., Milewski R Podstawy Ekonomii PWN Warszawa 2005.
7. Lewicki, W., Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin 2010.
8. Mendyk, E., Ekonomika transportu WSL Poznań. 2009.
9. Napiórkowski, J., (i inni). Podstawy budowy pojazdów i eksploatacji pojazdów i maszyn. UWM Olsztyn 2013.
10. Nowak, J. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 2004.
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r.(2010) w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315.
12. Raport dotyczący preferencji zakupowych klienta na rynku Niemieckim Dekra Berlin 2016.
13. Szymonik, A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka. Teoria i Praktyka Difin 2013.
14. Wróblewski, P., Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych WKŁ Warszawa 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6a020cc1-0f2b-468b-bc91-ece0b4578b41
Identyfikatory