PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The influence of foundation for the initiation and growth of the landslidein the Carpathian Flysch

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ warunków posadowienia na inicjację i rozwój strefy osuwiskowej we fliszu karpackim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The southern part of Poland is mostly covered by Carpathian mountains. Carpathian Flysch is especially predisposed for the landslides type of the subsoil. Around 98% of all occurring in the country landslides are located in Carpathians. Many of them became active in May 2010, when periodically dormant landslides and new landslide were activated after intensive rainfall. In addition to the main causes of landslides such as rainwater and its infiltration into the ground layers also the Carpathian Flysch tectonic construction (rock layers collapsing in one direction, with numerous jumps and discontinuity) and some anthropogenic influences (loading, slopes undercutting, improper dehydration, etc.) are typical triggering factors. Landslide activity contributes not only to a significant progress of the relief to which occur, but it also carries devastating consequences for the population living nearby. Landslides are a natural threat for economic activities and people’s lives. They are the cause of the damage not only residential buildings but also road and railways and other infrastructure. The landslide analysed here is located in Tymbark, Limanowa district. This article discusses the influence of the building foundation for initiation and growth of the landslide zone in the Carpathian Flysch. Two types of foundations are analysed – base plate foundation and a continuous footing. In both cases, there is a high risk to occur slip zones (FoS < 1.5). Base plate turns out to be more favorable foundation in this subgrade conditions. Although the displacements are relatively larger than in the other case, slip zone is located quite shallow. In the case of the continuous footing, landslide may form deeper reaching the bedrock.
PL
Szczególnie predysponowanym obszarem na terenie Polski do powstawania osuwisk są Karpaty fliszowe. Właśnie na tym obszarze zlokalizowanych jest ok 95% wszystkich osuwisk występujących w kraju. Wzmożona aktywizacja osuwisk na tym terenie miała miejsce w maju 2010 roku, kiedy po intensywnych opadach atmosferycznych doszło do aktywizacji wielu okresowo nieaktywnych osuwisk oraz do inicjacji nowych stref osuwiskowych. Oprócz głównej przyczyny powstawania osuwisk jaką jest woda opadowa oraz jej infiltracją wgłąb warstw gruntowych wyróżnić możemy również budowę tektoniczną Karpat fliszowych (warstwy skalne zapadające się w jednym kierunku, liczne uskoki i nieciągłości) oraz wpływy antropogeniczne (obciążenie, podcinanie skarp, błędne odwodnienie itp). Aktywność osuwisk przyczynia się nie tylko do znacznego rozwoju rzeźby terenu w jakim występują, ale również niesie za sobą katastrofalne skutki dla ludności zamieszkującej pobliskie tereny. Osuwiska są naturalnym zagrożeniem dla działalności gospodarczej oraz życia ludzi. Są przyczyną uszkodzeń nie tylko budynków mieszkalnych ale również m.in. elementów infrastruktury drogowej i kolejowej. Analizowane osuwisko zlokalizowane jest w Tymbarku, w powiecie limanowskim. W artykule omówiono wpływ warunków posadowienia na inicjację i rozwój strefy osuwiskowej we fliszu karpackim. Przeanalizowano dwa przypadki posadowienia obiektu budowlanego – posadowienie na płycie fundamentowej oraz na ławach fundamentowych. W obu przypadkach istnieje duże ryzyko wystąpienia stref poślizgu (FoS < 1,5). Korzystniejszym warunkiem posadowienia okazuje się płyta fundamentowa. Pomimo, że występujące przemieszczenia są stosunkowo większe od przemieszczeń w przypadku posadowienia na ławach fundamentowych mamy do czynienia ze strefą osuwiskową zlokalizowaną dość płytko. W przypadku posadowienia na ławach fundamentowych może dojść do wystąpienia głębokiego, strukturalnego osuwiska sięgającego warstw skalnych.
Rocznik
Strony
113--121
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., il., wykr., tab.
Twórcy
autor
  • Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
autor
  • Institute of Structural Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Cracow University of Technology
Bibliografia
  • [1] Baron I., Agliardi F., Ambrosi C., Crosta G.B., Numerical analysis of deep-seated mass movements in the Magura Nappe; Flysch Belt of the Western Carpathians (Czech Republic), Natural Hazards and Earth System Science, Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union, 5 (3), 2005, 367–374.
  • [2] Chowaniec J., Wójcik A., Osuwiska w województwie małopolskim. Atlas – przewodnik, Kraków 2003.
  • [3] Dokumentacja geologiczno-inżynierska warunków geologiczno-inżynierskich osuwiska nr 9 w Tymbarku, Przedsiębiorstwo geologiczne budownictwa wodnego Hydrogeo, Kraków 2005.
  • [4] Jermołowicz P., Osuwiska – sposoby określania zasięgu, obliczanie stateczności i sposoby zabezpieczeń, Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa, Rzeszów 2005.
  • [5] Jodłowski J., Bagrowska J., Kruzel A., Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Tymbark, pow. limanowski, woj. małopolskie, 2005, http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO (access: 12.12.2016).
  • [6] Kłosiński B., Leśniewski Ł., O wymaganiach dotyczących stateczności zboczy i skarp, Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Materiały Konferencyjne, Nr 8 (Zeszyt 144), Wydawnictwo PiT, Kraków 2009, 181–195.
  • [7] MIDAS GTS NX, New experience of Geo-Technical analysis System, Manual documentation, 2014.
  • [8] Wysokiński L., Posadowienie obiektów budowlanych w sąsiedztwie skarp i zboczy, Instrukcja ITB nr 304, Warszawa 1991.
Uwagi
EN
Section "Civil Engineering"
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-69f15ffc-36b6-473b-a62e-f7ee5ef981a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.