Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69d98347-1d50-4fb3-bcb6-d5c0a6b0f8d4

Czasopismo

Problemy Maszyn Roboczych

Tytuł artykułu

Stateczność dynamiczna żurawia DST0285

Autorzy Sochacki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic stability of DST 0285 truck crane
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stateczności dynamicznej żurawia samochodowego - na przykładzie żurawia DST 0285. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie brzegowe drgań swobodnych żurawia oraz rozwiązano zagadnienie stateczności dynamicznej badanego obiektu. W utworzonym modelu wysięgnik przedstawiono jako układ belkowy z dodatkowymi elementami dyskretnymi, modelującymi wszystkie pozostałe elementy i mechanizmy żurawia oraz obciążenie żurawia, pochodzące od przenoszonego ładunku, zawieszonego na sprężystej linie. Drgania układu rozpatrywano w płaszczyźnie podnoszenia wysięgnika. Analiza otrzymanych wyników obliczeń w zakresie stateczności dynamicznej pozwala na stwierdzenie, że w badanych przypadkach istnieją takie długości liny, przy których otrzymuje się krytyczną wartość współczynnika a w równaniu Mathieu (wynoszącą a = 0,25). Oznacza to, że w badanym układzie, przy określonych parametrach geometrycznych i obciążenia, może wystąpić zjawisko rezonansu parametrycznego. Na podstawie analizy uzyskanych rozwiązań określono wpływ poszczególnych parametrów układu na wartość współczynnika b w równaniu Mathieu.
EN The dynamic stability of a truck crane as complicated discrete - continuous models was investigated. All the essential elements of the studied system in the computational model of a DST 0285 truck crane are considered. The telescopic boom is modeled as a beam. The rotating frame, chassis frame and hydraulic cylinder are modeled as mass and elasticity discrete elements. Moreover, the masses of the load, of the head of boom, of the counterweight, of the hoisting winch and mass of the machine operator cabin are taken into account in the model. The possible existence of parametric resonance in the system is investigated as part of the range of analysis into dynamic stability. It can be stated that for a determined geometry of the system (the length of the boom and its inclination angle) there are such rope lengths for which the critical value of coefficient a in the Mathieu equation is obtained. This means that a system fulfilling determined geometrical and load conditions may lose dynamic stability.
Słowa kluczowe
PL stateczność dynamiczna   żuraw samochodowy   drgania swobodne  
EN dynamic stability   truck crane   random vibrations  
Wydawca Instytutu Technologii Eksploatacji
Czasopismo Problemy Maszyn Roboczych
Rocznik 2008
Tom Z. 32
Strony 5--14
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Sochacki, W.
Bibliografia
1. Maczyński A.: Pozycjonowanie i stabilizacja położenia ładunku żurawi wysięgnikowych, AT-H w Bielsku Białej, 2005, Rozprawy naukowe, 14.
2. Posiadała B. (red.): Modelowanie, identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych, WNT, Warszawa, 2005.
3. Posiadała B. (red.): Modelowanie i badania zjawisk dynamicznych wysięgników teleskopowych i żurawi samojezdnych, WNT, Warszawa, 2000.
4. Geisler T., Sochacki W.: Wykorzystanie MES do weryfikacji modelu dyskretno- -ciągłego żurawia samochodowego DST-0285, X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Programy MES we wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania, Kazimierz Dolny, 2007, s. 50-51.
5. Kłosiński J.: Badania symulacyjne wybranych modeli żurawia samojezdnego. ZN Pol Opolskiej,, Mechanika 64, 2001, s. 193-200.
6. Sato K., Sakawa Y.: Modelling and control of flexible rotary crane, Int. J. Cont., 48, 1988, s. 2085-2105.
7. Trombski M., Towarek Z.: Dynamika żurawia posadowionego na gruncie w czasie obrotu wysięgnika, Materiały X Konferencji Naukowej nt. Problemy rozwoju maszyn roboczych, Zakopane, 1997, s. 295-302.
8. Suwaj S.: Stateczność dynamiczna dźwigów samojezdnych, Materiały XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Rzeszów - Jawor, 1998, s. 667-674.
9. Kilicaslan S., Bałkan T., Ider S.K.: Tipping load of mobile cranes with flexible booms, Journal of Sound and Vibration 223 (4), 1999, s. 645-657.
10. Sochacki W., Tomski L.: Free and parametric vibration of the system: telescopic boom-hydraulic cylinder (changing the crane radius), The Archive of Mechanical Engineering, XLVI, 1999, 3, s. 257-271.
11. Sochacki W.: Effect of the elasticity of supporting system on the dynamic stability of the system: a telescopic boom and hydraulic cylinder (changing the crane radius), Vibration in physical systems, 2000, s. 256-257.
12. Sochacki W.: The dynamic stability of a laboratory model of a truck crane, Thin- Walled Structures, 45, 2007, s. 927-930.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69d98347-1d50-4fb3-bcb6-d5c0a6b0f8d4
Identyfikatory