Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69cd328c-cdbf-45a2-99f1-00363369381f

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Modifying of Polyester Fabric Surface with Polyelectrolyte Nanolayers Using the Layer-by-layer Deposition Technique

Autorzy Jantas, R.  Połowiński, S. 
Treść / Zawartość http://www.fibtex.lodz.pl
Warianty tytułu
PL Modyfikacja powierzchni tkaniny poliestrowej stosując metodę nanoszenia warstwa po warstwie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Polyelectrolytes such as poly(4-vinylpyridine) and poly(acrylic acid) with opposite charges have been deposited on a polyester fabric by the layer-by-layer technique. The first acidic layer with carboxylic groups were produced by grafting acrylic acid onto the polyester fabric according to the previously established grafting conditions. Selected fibre properties connected with the character of the deposited nanolayer of polyelectrolyte were tested. It has been found that the content of methylene blue dye in fibre and water retention depend on the character of the deposited nanolayer, as they are always considerably higher when the top nanolayer consists of poly(acrylic acid). Electron microscope photographs show that the fibre surface in the fabric becomes smoother after polyanion and polycation nanolayers are deposited.
PL W pracy badano wytwarzanie multiwarstw na tkaninie poliestrowej na drodze kolejnego nanoszenia warstw polielektrolitów – poli(4-winylopirydyny) i poli(kwasu akrylowego) o przeciwnych ładunkach w wyniku ich elektrostatycznego oddziaływania. Pierwszą kwasową warstwę z grupami karboksylowymi wytwarzano na drodze szczepienia tkaniny poliestrowej kwasem akrylowym, ustalając uprzednio optymalne warunki szczepienia tkaniny poliestrowej. Badano zmianę wybranych właściwości, związanych z charakterem naniesionej warstwy z polielektrolitu. Stwierdzono, że zawartość barwnika – błękitu metylenowego we włóknie oraz wartość retencji wody zależą od charakteru naniesionej warstwy i były wyraźnie wyższe w przypadku gdy wierzchnią warstwę stanowił poli(kwas akrylowy). Zdjęcia mikroskopowe elektronowe pokazują, że powierzchnia włókien w tkaninie staje się gładsza po naniesieniu warstw polianionu i polikationu.
Słowa kluczowe
PL warstwy polielektrolitowe   tkanina poliestrowa   szczepienie   multiwarstwa  
EN polyelectrolyte layers   polyester fabric   grafting   multilayer  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2007
Tom Nr 2 (61)
Strony 97--99
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jantas, R.
  • Department of Physical Chemistry of Polymers, Technical University of Łódź, ul. Żeromskiego 116, Łódź, Poland, rojan@p.lodz.pl
autor Połowiński, S.
  • Department of Physical Chemistry of Polymers, Technical University of Łódź, ul. Żeromskiego 116, Łódź, Poland
Bibliografia
1. Decher G., in “Multilayers thin films”, Decher G., Schlenoff I. B. (ed), Wiley-VCH 2004.
2. Shi X., Shen M., Mohwald H., Prog. Polym. Sci., 29, 987 (2004).
3. Decher G., Hong J. D., Makromol. Chem. Macromil. Symp., 46, 321 (1991).
4. Dansik Yoo, Seimei S. Shiratori, Rubner M. F., Macromolecules, 31, 4309 (1998).
5. Hyde K., Rusa M., Winestroza J., Nanotechnology, 16, 3422 (2006).
6. Połowiński S., Fibres & Textiles in Eastern Europe, 13, 50 (2005).
7. Połowiński S., J. Appl. Polym. Sci., 103, 1700 (2007).
8. Unal H. I., Coskun R., Santi O., Yigitoglu M., J. Appl. Polym. Sci., 64, 1437 (1997).
9. Bucheńska J., J. Appl. Polym. Sci., 65, 967 (1997).
10. Bucheńska J., Słomkowski S., Tazbir J., Sobolewska E., Fibres & Textiles in Eastern Europe, 11, 41 (2003).
11. Pradhan A. K., Pati N. C., Nayak P. L.,, J. Appl. Polym. Sci., 27, 1873 (1982).
12. Memetea T., Stannet V., Polymer, 20, 465 (1979).
13. Arslan M., Yigtoglu M., Sali O., Unal H. I., Polymer Bulletin, 52, 237 (2003).
14. Coskun R., Yigtoglu M., Sacak M., J. Appl. Polym. Sci., 75, 766 (2000).
15. Stawski D., Połowiński S., Polimery, 50, 118 (2005).
16. McDonakd R., Colour Physics for Industry, ADC, Bradford, England, 1997, p.534.
17. Santi O., Pulat E., J. Appl. Polym. Sci., 47, 1 (1993).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69cd328c-cdbf-45a2-99f1-00363369381f
Identyfikatory