Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69c9a0b7-cf2b-42ab-92b9-db54c2076f85

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Ocena dochodu i ryzyka inwestycji w akcje spółek z branży TSL notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy Włodarczyk, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Income and risk assessment of investments in shares of companies of Transport & Logistics branch listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy oceniano atrakcyjność inwestycji w akcje wybranych spółek z branży TSL, które w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na rozwój zdecydowały się na publiczną emisję akcji na GPW w Warszawie. Na podstawie dziennych kursów zamknięcia akcji i wolumenu obrotów w okresie 01.01.2010-30.03.2012 oszacowano statystyczne miary dochodu, płynności oraz ryzyka, jak również wskaźniki Sharpe’a i Treynora.
EN In this paper the attractiveness of investment in shares of the chosen companies of Transport & Logistics branch was evaluated. These companies in order to gain additional financial resources for own development had decided on a public issue of shares on the Warsaw Stock Exchange. Income, risk and liquidity measures as well as Sharpe'a and Treynor ratios were estimated on the basis of daily closing prices of shares and trading volume in the period 01.01.2010-30.03.2012.
Słowa kluczowe
PL branża TSL   dochody   inwestycje   akcje   giełda GPW  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Włodarczyk, A.
Bibliografia
1) Czekaj J. (red.): Rynki, Instrumenty i Instytucje Finansowe, PWN, Warszawa, 2008.
2) Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York, 2009.
3) Jajuga K.: Elementy nauki o finansach: kategorie i instrumenty finansowe, PWE, Warszawa, 2007.
4) Mańkowski C.: Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego, „Logistyka" nr 1/2010.
5) Ostrowska E.: Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa, 2007.
6) Rachev S. T., Ortobelli S., Stoyanov S., Fabozzi F., Biglova A.: Desirable properties of an ideal risk measure in portfolio theory, “International Journal of Theoretical and Applied Finance” vol.11/2008.
7) Skoworn-Grabowska B.: Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa, 2010.
8) Trzpiot G.(red.): Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa, 2010.
9) Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K.: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2008.
10) Włodarczyk A.: Ocena stabilności sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w Polsce w dobie kryzysu subprime, „Logistyka” nr 5/2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69c9a0b7-cf2b-42ab-92b9-db54c2076f85
Identyfikatory