Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69bf8598-bcb9-4db1-8263-a0ea005937c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Osobowościowe i psychomotoryczne uwarunkowania powodzenia w egzaminach na prawo jazdy

Autorzy Poleszak, W.  Baryła-Matejczuk, M.  Kata, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Personality and psychomotor factors of success in drivinglicence tests
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł podejmuje problem skuteczności egzaminacyjnej u kandydatów na kierowców w powiązaniu z czynnikami psychomotorycznymi i psychologicznymi. Badaniami zostali objęci kandydaci na prawo jazdy ozróżnicowanym poziomie skuteczności w zakresie zdawania egzaminów. Przeprowadzone badania obejmowały: własności psychomotoryczne, funkcjonowanie poznawcze, a także czynniki osobowościowe z uwzględnieniem poziomu samooceny i strategii radzenia sobie ze stresem. Prowadzone analizy miały na celu sprawdzenie jaką role w powodzeniu lub niepowodzeniu na egzaminie odgrywają czynniki psychologiczne związane z kandydatami na kierowców. Wymiar aplikacyjny przeprowadzonych badań odnosi się do projektowania rekomendacji w zakresie skuteczność diagnozy przyszłych kierowców, a także do opracowania systemu wsparcia psychologicznego dla kandydatów na kierowców. Badania prowadzono we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie.
EN This article refers to the problems of the effectiveness of the examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor and psychological factors. The candidates for driving licensewith different levels of effectiveness in exams took parts in research. We studied: psychomotorproperties, cognitive, and personality factors with the level of self-esteem and coping with stressstrategies. The analyzes were to examine what role in the success or failure of the exam psychological factors associated with the candidates for the drivers played. Application dimension of the research referred to the design recommendations for the diagnosis of future driver’s effectiveness as well as to develop a system of psychological support for candidates for drivers. Research was carried out in collaboration with theWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego in Lublin (en. Voivodship Training Centre for Drivers).
Słowa kluczowe
PL psychologia transportu   prawo jazdy   pomoc psychologiczna   badania kierowców   własności psychomotoryczne   procesy poznawcze   czynniki osobowościowe  
EN Transport psychology   driving license   psychological counselling   driver testing   psychometric properties   cognitive processes   personality factors  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 134--137
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Poleszak, W.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
autor Baryła-Matejczuk, M.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
autor Kata, G.
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Bibliografia
1. Dagfinn M. (2014),Young motoristslackselfcontrol, SENTIF, https://www.sintef.no/en/latest-news/young-motorists-lack-self-control/
2. Gaś Z.B. (2006), Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa.
3. Miles, D. E., Johnson, G. L. (2003). Aggressivedriving behaviors: Aretherepsychological and attitudinalpredictors? TransportationResearch, Part F, 6 (2), 147.
4. Moore, M., Dahlen, E. R. (2008). Forgiveness and consideration of futureconsequences in aggressivedriving. Accident Analysis and Prevention, 40 (5), 1661-1666.
5. Ostaszewski K. (2003), Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
6. Portretpolskiegokierowcy 2008. Raport z badań. PZU.
7. Stokłosa J., Kata, G., Kawiak A., Eyetracking jako nowoczesna metoda badań kierowców. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015, nr 9.
8. Terelak J.F. (2002). Psychologia stresu, wyd. 1. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69bf8598-bcb9-4db1-8263-a0ea005937c9
Identyfikatory