Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69b8c0dc-35c5-4b22-8862-8d840853aa45

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Synteza nanocząstek srebra oraz złota metodami zielonej chemii

Autorzy Siemieniec, J.  Kruk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Synthesis of silver and gold nanoparticles using methods of green chemistry
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Wraz z rozwojem różnych dziedzin przemysłu zaczęto zwracać uwagę na degradację środowiska naturalnego przez produkty uboczne, powstające wskutek prowadzonych procesów technologicznych. Rozpoczęto więc badania nad zminimalizowaniem zastosowania substancji toksycznych w różnych dziedzinach gospodarki i zastąpienia ich naturalnymi. Powstał trend zwany zieloną chemią. Zaczęto go stosować również w nanotechnologii, szczególnie w syntezie nanocząstek, i wykorzystywać substancje popularnie występujące w organizmach, zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. W artykule przybliżono tematykę syntezy nanocząstek srebra i złota naturalnymi metodami oraz badania dotyczące modyfikacji tak otrzymanych układów.
EN Together with the development of various fields of industry it started to pay attention to environmental degradation by-products formed as a result of technological processes. Thus, research on minimizing the use of toxic substances and replace them with natural ones in various sectors of the economy has been stimulated. In this way, the trend called “green chemistry” was created. Also it had begun to be used in nanotechnology, especially for the synthesis of nanoparticles. Due to that, substances normally occurring in the organisms of plants and animals have been used more often. This article introduces silver and gold nanoparticles synthesis via natural methods followed by modification of their surfaces.
Słowa kluczowe
PL nanocząstki srebra i złota   synteza metodami zielonej chemi  
EN gold and silver nanoparticles   green chemistry synthetic methods  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 842--847
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Siemieniec, J.
  • Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
autor Kruk, P.
  • Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
1. Wagner V., Dullaart A., Bock A. K., Zweck A.: The emerging nanomedicine landscape. Nature Biotech. 2006, 24, 1211.
2. Albrecht M A, Evans C., Raston C.: Green chemistry and the health implications of nanoparticles. Green Chem. 2006, 8, 417.
3. Turkevich J., Stevenson R, Hillier J.: A study of the nucleation and growth processes in the synthesis of colloidal gold. Discuss. Faraday Soc. 1951, 11,55.
4. Brust М., Walker М., Bethell D., Schiffrin D., Whyman R.: Synthesis of thiol - derivatised gold nanoparticles in two phase liquid-liquid system. J. Am. Chem. Soc. 1994, N4,801.
5. Linthorst JA.: An overview: origins and development of green chemistry. Found Chem. 2010, 12, 55.
6. Maliszewska I.: Microbial synthesis of metal nanoparticles. Rozdział 7, Metal Nanoparticles in Microbiology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
7. Lang C., Schuler D., Faivre D.: Synthesis of magnetite nanoparticles for bio and nanotechnology: genetic engineering and biomimetics of bacterial magnetosomes. Macromol. Biosci. 2007, 7, 144.
8. Joerger R., Klaus Т.: Functional biomimetic surface coatings. MCFA Ann. 2001, 1,41.
9. Maliszewska I., Puzio М.: Extracellular biosynthesis and antimicrobial ac-tiwity of silver nanoparticles. Acta Phys. Polonica A. 2009, 116, S-160.
10. Park Y., Hong Y., Weyers A., Kim Y., Linhardt R.: Polysaccharides and phytochemicals: a natural reservoir for the green synthesis of gold and silver nanoparticles. IRT Nanobiotech. 2011, 5, 69.
11. Kemp М., Kumar A., Mousa S., Park T.J., Ajayan R, Kubotera N., Linhardt R.: Synthesis of gold and silver nanoparticles stabilized with glycosaminoglycans having distinctive biological activite. Biomacromol. 2009, 10, 589.
12. Huang H., Yang X.: Synthesis of polysacharide stabilized golde and silver nanoparticles: a green methos. Carbohydrate Res. 2004, 339, 2627.
13. Saha S., Pal A., Kundu S.: Photochemical green synthesis of calcium alhinate stabilized Ag and Au nanoparticles and their catalytic applicaton to 4-nitrophenol reduction. Langumir 2010, 26, 2885.
14. Sun Ch., Qu R., Chen H., Wang Ch.: Degradation behawior of chitosan chains in the green synthesis of gold nanopartices. Carbohydrate Res. 2008, 343, 2595.
15. Reveendran R, Wallen S., Fu J.: Complet green synthesis and stabilization of metal nanoparticles. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125,12940.
16. Vigneshwaran N., Nachane R, Balasubramanya H.: A nоѵеl one - pot green synthesis of stable silver nanoparticles using soluble starch. Carbohydrate Res. 2006, 342, 2012.
17. Philip D.: Honey mediated green synthesis of silver nanoparticles. Spectro-chimica Acta A. 2010, 75, 1078.
18. Ahmad N., Sharma S., Alam Md.K., Singh V.N., Shamsi S.F., Mehta B.R., Fatma A.: Rapid synthesis of silver nanoparticles using dried medicinal plant of basil. Colloids Surf В Biointerfaces 2010, 81, 81.
19. Chandran S., Chaudhary М., Pasricha R., Ahmad A.: Synthesis of gold nanotriangles and silever nanoparticles using Aloe vera plant extract. Bio-technol. Progress 2006, 22, 577.
20.Bankar A., Joshi B., Kumar A., Zinjarde S.: Banana peel extract mediated поѵеl route for the synthesis of silver nanoparticles. Coli. Surf. Physchem. Eng. Aspects 2010, 368, 58.
21. Каѵіуа S., Santhanalakshmi J., Viswanathan B., Muthumary J.: Biosynthe sis of silver nanoparticles using citrus sinesis peel extract and its antibacterial actmty. Spectrochim. Acta A. Mol. Biomol. Spec. 2011, 79, 594.
22. Ahmad N., Sherma S., Alam М., Shamsi S.: Rapid synthesis of silver nanoparticles using dried medicinal plant of basil. Coli. Surf. B. Biointer. 2010,81,81.
23. Sathishkumar М., Sneha K., Cho W.: Cinnamon zeylanicum bark extract and poder mediated green synthesis nano crystalline silver particles and it bactericidal activity. Coli. Surf. B. Bioonter. 2009, 73, 332.
24. Mallikarjuna N., Varma R.: Green synthesis of silver and palladium nanoparticles at room temperature using coffee and tea extract. Green Chem 2008, 10, 859.
25. Li u X., Ma Z., Xiang J., Li u H.: Preparation and characterization of amino silane modified superparamagnetic silica nanospheres. J. Magn. Mag. Mat 2004, 270, I.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69b8c0dc-35c5-4b22-8862-8d840853aa45
Identyfikatory