Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6974cabb-fbc5-47e3-8e83-f0a5a3384917

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Oznaczanie mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wagową

Autorzy Gawęda, E.  Bednarek, K.  Szydło, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of mineral oil mist in the workplace air by gravimetric method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podano wybrane informacje na temat stosowania mgły oleju mineralnego do smarowania mechanizmów maszyn, a także obowiązujące w Polsce wartości dopuszczalnych stężeń olejów mineralnych i omówiono metody stosowane do oznaczania mgły olejowej w powietrzu na stanowiskach pracy. Na podstawie wyników badań rozpoznawczych zaproponowano alternatywny, wagowy sposób pomiaru ilości oleju osadzającego się na filtrach z pobranych próbek powietrza, łatwiejszy w realizacji i mniej kosztowny od obecnie stosowanego sposobu pomiaru za pomocą spektrofotometru.
EN This paper presents selected information on the use of mineral oil mist in lubricating machines. It also discusses information on permissible concentrations of mineral oils that are obligatory in Poland and methods used in determining oil mist in workplace air. On the basis of recognition tests, an alternative gravimetric method of measurement is proposed. It consist in a gravimetric determination of the quantity of oil deposited in filters from air samples. This method is easier and less expensive than spectrometric measurement method which has been used so far.
Słowa kluczowe
PL mgła olejowa   spektrofotometr   maszyny   olej mineralny  
EN spectrophotometer   machines   mineral oil  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2005
Tom nr 12
Strony 11--14
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Gawęda, E.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Bednarek, K.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
autor Szydło, Z.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Bibliografia
[1] Bednarek K. Metodyka badania wpływu wybranych parametrów mgły olejowej na powstawanie filmu olejowego na roboczych powierzchniach kota zęba tego. Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1980
[2] Bednarek K. Szydło Z. Problems of Oil Mist Lubrication in Industry. Lubricating Engineering, Vol. 44, No 11, 1988
[3] Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Prace badawczo- wdrożeniowe dla przemysłu, numery: 5.391.23 - 1983 r., 5.130.492 - 1995 r., 5.5.130.14 - 2001 r., 5.5.130.54 - 2003
[4] Szydło Z., Bednarek K. Zgłoszenie patentowe nr P-347344 Sposób wytrącania oleju ze strumienia mgły olejowej do smarowania mechanizmów maszyn oraz urządzenie do realizacji tego sposobu. 27.04.2001
[5] Bednarek K., Szydło Z. Metoda badania olejów do układów smarowania mgłą olejową. Paliwa, oleje i smary w eksploatacji nr 82,2001, Warszawa
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU nr 217, poz. 1833 oraz zm. z 10 października 2005 r. DzU nr 212, poz. 1769
[7] PN-88/Z-04108/04 Oznaczanie fazy ciekłej olejów mineralnych na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej podczerwieni
[8] PN-80/Z-04108.02 Oznaczanie olejów mineralnych (mgła) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
[9] Kijeńska D. Oleje mineralne - metody oznaczania. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 22 s. 158
[10] PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy i interpretacji wyników oraz zmiana do normyAz1:2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6974cabb-fbc5-47e3-8e83-f0a5a3384917
Identyfikatory