PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The use of conjoint method for assessing the relevance of railway investments

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zastosowanie metody conjoint do analizy trafności inwestycji kolejowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article deals with designing and testing the use of conjoint analysis method, as one of the tool that provides information gathered within carrying out the exante evaluation of railway infrastructure investments. The authors point to a possible area of application of the method and its usefulness for policy-makers. The proposed method has been tested in empirical research, and the results confirmed the usefulness of the data that can be obtained through its use. Originality of undertaken subject arises from the fact that conjoint method has not been used as a component of ex ante evaluations of EU cofunded programmes, which focus on the railway sector investments. The use of the method may help to strengthen the synergy effects between planned to realize within broader programmes investments. The issue has important practical dimension resulting from intensified investments in the railway sector in the countries which benefit from EU cohesion policy’s funds.
PL
Artykuł koncentruje się na kwestiach związanych z projektowaniem i przetestowaniem metody conjoint w ramach ewaluacji ex ante projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury kolejowej. Autorzy wskazują obszar zastosowania metody i jej przydatności dla decydentów. Proponowana metoda została przetestowana w badaniach empirycznych, a wyniki potwierdziły przydatność danych, które można uzyskać przez jej stosowanie. Oryginalność podjętego tematu wynika z faktu, że metoda conjoint nie została wykorzystana jako element oceny ex ante programów współfinansowanych ze środków unijnych w sektorze kolejowym. Wykorzystanie tej metody może się przyczynić do zwiększenia synergii planowanych w ramach programów operacyjnych inwestycji. Kwestia ta ma istotny wymiar praktyczny wynikający z intensywnych inwestycji w sektorze kolejowym w krajach, które korzystają ze środków unijnej polityki spójności.
Czasopismo
Rocznik
Strony
121--135
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Department of Transport, College of Management and Finance, Warsaw School of Economics, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warsaw, Poland
 • Tandem Analityczny S.c., Smolna 8/38, 00-375 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Crescenzi, R. & Rodríguez-Pose, A. Infrastructure and regional growth in the European Union. Papers in Regional Science. 2012. Vol. 91. No. 3. P. 487-513.
 • 2. Martín, J.C. & Nombela, G. Microeconomic impacts of investments in high speed trains in Spain. Annals of Regional Science. 2007. Vol. 41. P.715-733.
 • 3. Lusby, R.M. & Larsen, J. & Ehrgott, M. & Ryan, D. Railway track allocation: models and methods. OR Spectrum. 2011. Vol. 33. No. 4. P. 843-883.
 • 4. Wolański, M. & Gil, M. & Pander, W. Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 - poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach. 2008. Warszawa: CASE-Doradcy Sp. z o.o. and EGO S.C. [In Polish: Wolański, M. & Gil, M. & Pander, W. The impact of projects on the purchase or modernization of rail vehicles to achieve the main objective of the sub-measure 1.1.2 - improving conditions for passengers traveling by rail between and within agglomerations. Warsaw: CASE-Doradcy Sp. z o.o. and EGO S.C.].
 • 5. Wolański, M. & Gil, M. & Pander, W. Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów szynowych na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych. 2008. Warszawa: CASE-Doradcy Sp. z o.o. and EGOS.C. Warsaw. [In Polish: Wolański, M. & Gil, M. & Pander, W. Expected impact of selected projects SPOT on modernization of railway lines within the Warsaw agglomeration and between Warsaw and Lodz agglomeration and the purchase of rail vehicles to increase the passenger and freight rail transportation. 2008. Warsaw: CASE-DoradcySp. z o.o. and EGOS.C.].
 • 6. Evaluation Methods for the European Union’s External Assistance. Guidelines For Project And Programme Evaluation. Directorate General External Relations. Directorate General Development. EuropeAid Co-operation Office Joint Evaluation Unit. 2006. Vol. 3. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • 7. Mc Fadden, D.L. The Measurement of Urban Travel Demand. Journal Of Public Economics. 1974. Vol. 3. No 4. P.303-328.
 • 8. Wardman, M. Price Elasticities of Surface Travel Demand A Meta-analysis of UK Evidence. Journal Of Transport Economics And Policy. 2014. Vol. 48. P. 367-384.
 • 9. Green, P.E. & Srinivasan, V. Conjoint Analysis in Marketing Research: New Developments and Directions. Journal of Marketing. 1990. Vol. 54. No. 4. P. 3-19.
 • 10. Louviere, J.J. & Hensher, D.A. & Swait, J.D. Stated Choice Methods: Analysis and Application. 2000. New York, NY: Cambridge University Press.
 • 11. Sandor, Z. & Wedel, M. Heterogeneous conjoint choice designs. Journal of Marketing Research. 2005. Vol. 42. No 2. P. 210-218.
 • 12. Louviere, J.J. Analyzing Decision Making: Metrics conjoint analyses. SAGE Publications, Inc. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences. 1988. Vol. 67.
 • 13. Street, D.J. & Burgess, L. & Louviere, J.J. Quick and easy choice sets: Constructing optimal and nearly optimal stated choice experiments. International Journal of Research in Marketing. 2005. Vol. 22. No 4. P. 459-470.
 • 14. Szymańska, A. & Dziedzic, D. Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie. 2005. Nr. 680. [In Polish: Conjoint analysis as a method of analysis of consumer preferences. Scientific Papers of AE in Krakow. 2005. No. 680].
 • 15. Kottenhoff, K. Evaluation of Passenger Train Concepts – practical methods for measuring travellers’ preferences in relation to costs. Tekniska högskolan i Stockholm. Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering. Stockholm, Sweden. 1999.
 • 16. Kroes, E.P. & Sheldon, R.J. Stated Preference Methods: An Introduction. Journal of Transport Economics and Policy. 1998. Vol. 22, No. 1. P. 11-25. Available at: http://www.bath.ac.uk/ejournals/jtep/pdf/Volume_XX11_No_1_11-25.pdf.
 • 17. Green, P. & Srinivasan, V. Conjoint Analysis in Consumer Research: Issues and Outlook. Journal of Consumer Research. 1978. Vol. 5. No 2. P. 103-123.
 • 18. Walesiak, M. Gromadzenie danych w procedurze conjoint analysis. Przegląd Statystyczny. 2001. T. 48. S. 41- 44. [In Polish: Walesiak, M. Data collection within conjoint analysis procedure. Statistical Review. 2001. Vol. 48. P. 41- 44].
 • 19. Kottenhoff, K. Evaluation of Passenger Train Concepts – practical methods for measuring travellers’ preferences in relation to costs. 3rd KFB Research Conference in Stockholm. Stockholm, Sweden. TFB. 2000.
 • 20. Hensher, D. Stated preference analysis of travel choices: the state of practice. Transportation. 1994. Vol. 21. No 2. P. 107-134.
 • 21. Bhat, C.R., Flexible model structures for discrete choice analysis. In: Hensher, D.A., & Button, K.J. (Eds.) Handbook of Transport Modelling. 2000. Vol. 1: Handbooks in Transport. Pergamon. P. 71-90.
 • 22. Dell'Olio, L. & Ibeas, A. & Cecin, P. The quality of service desired by public transport users. Transport Policy. 2011. Vol. 18(1). P. 217-227.
 • 23. Molinero, A. & Sanchez, L. Transporte publico: Planeacion, diseno, operacion y administracion. Publicaciones, UAEM. 1997. [In Spanish: Molinero, A. & Sanchez, L. Public transport: Planning, design, operation and management. Publications, UAEM. 1997.]
 • 24. Rose, J.M. & Bliemer, M. & Hensher, D. & Collins, A. Designing efficient stated choice experiments in the presence of reference alternatives. Transportation Research Part B. 2008. Vol. 42. No. 4. P. 395-406.
 • 25. Andersen, P.B. & Moeller, J. & Sheldon, R. J. Marketing DSB Rail Services Uning a Stated Preference Approach. Paper presented to the PTRC Annual Summer Meeting. Brighton. 1986.
 • 26. Lindh, C. & Kottenhoff, K. The Value and Effects of Introducing High Standard Train and Bus Concepts in Blekinge. Transport Policy. 1995. Vol. 2. No. 4. P. 235-241.
 • 27. Bates, J. & Copley, G. & Terzis, G. & Heywood, C. & Sheldon, R. & Abrahams, H. & Goulcher, A. & Weston, G. Use of Stated Preference to Determine London Underground Passenger Priorities. PTRC Summer Annual Meeting. 1993.
 • 28. Orme, B. ACA, CBC, of Both?: Effective Strategies for Conjoint Research. Working Paper. Sawtooth Software. Sequim, WA. 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-69596f1a-5364-4e1d-93d2-f83a0cb0958a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.