Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69515aa1-e27a-48b9-8456-8f06b6e1f2e9

Czasopismo

Combustion Engines

Tytuł artykułu

Researches on the sound level induced by operation of valve train components

Autorzy Siczek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania poziomu hałasu wywołanego pracą elementów rozrządu
Konferencja International Congress on Combustion Engines (5 ; 24-26.06.2013 ; Bielsko-Biala, Poland)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The surface vibrations generated during operation of valvetrain components in combustion engine are transmitted as sound waves to the vehicle occupants. They can be measured using various techniques, and in particular the matrix sonometers. The most often it is measured the total sound level generated in the engine. Obtaining the data on the sound level generated by a single element of the valve train requires the use of a specific methodology, for example, experimental studies on the engine model. The paper contain s a review of measurement techniques of the sound level in combustion engine and the different models used for studies on the sound level of engine valves. Model of the research stand was developed using FEM and presented in the article. The obtained sound levels resulting from the modeled signal introduced in selected locations of the engine valve train model have been presented in the article. There was a non-linear increase in the sound level with an increase in frequency of extortion.
PL Drgania powierzchniowe generowane podczas pracy elementów rozrządu silnika spalinowego są przekazywane jako fale akustyczne do użytkowników pojazdu. Mogą być mierzone przy użyciu różnych technik, w szczególności matrycy sonometrów. Najczęściej jest mierzony ogólny poziom hałasu generowany w silniku. Uzyskanie danych dotyczących poziomu hałasu generowanego przez pojedynczy element rozrządu wymaga użycia specjalnej metodologii, na przykład, badań eksperymentalnych na modelu silnika. W pracy dokonano przeglądu technik pomiaru hałasu silnika spalinowego i różnych modeli silników wykorzystywanych do badań hałasu zaworów. Model wybranego stanowiska badawczego został opracowany przy wykorzystaniu MES i przedstawiony w artykule. Uzyskane poziomy hałasu wynikające z modelowanego sygnału wprowadzonego w wybranych miejscach modelu rozrządu silnika zostały przedstawione w artykule. Zaobserwowano nieliniowy wzrost poziomu hałasu ze wzrostem częstotliwości wymuszenia.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   rozrząd silnika   poziom hałasu   metoda elementów skończonych  
EN combustion engine   valve train   sound level   finite elements method  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Combustion Engines
Rocznik 2015
Tom R. 54, nr 3
Strony 197--204
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Siczek, K.
  • Faculty of Mechanical Engineering at Technical University of Lodz
Bibliografia
[1] POLSKA NORMA PN-92/S-04051, Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania.
[2] Rasch, F., Localization of Combustion Engine Noise Origin with the Use of Acoustic Emission, Doctoral Thesis, Brno University of Technology, Brno, 2011.
[3] Vidler, D.M., Today’s Technician: Automotive Engine Performance, Shop Manual 3-rd Edition, Thomson Delmar Learning.
[4] Tiermann, C., Dohman, J., Steffens, C., Wedowski, S., Walters, R., Schulte, H., Di Giamomo, T., Belt Versus Chain - Study on the Co2 Saving Potential of the Timing Drive, MTZ worldwide Ausgabe 05/2009 Seite 30-35.
[5] Smoczyński, M., Szydłowski, T., Eksperymentalne badania hydraulicznego napędu jednostronnego działania zaworów silnikowych, The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, Vol. 61, No 3 (2013), pp. 137-147.
[6] Siczek, K., The use of the sound level measurement during tests of the resistance of motion in the assembly seat insert-valve-guide for the camless valve drive, Combustion Engines, No 3/2011 (146), PTNSS–2011–SC–065.
[7] Siczek K: Badania i modelowanie zjawisk tribologicznych zachodzących w układzie prowadnica – lekki zawór – gniazdo w rozrządach silników spalinowych, rozprawa habilitacyjna, Politechnika Łódzka, Łodź, 2012 (in Polish).
[8] Nehl, J., Steffens, C., Nussmann, C., VIRTUAL NVH POWERTRAIN DEVELOPMENT, Euronoise 2006, Tampere, Finland.
[9] Debost, S., Valve Seating Impact as a Source of Valve Train Noise, Doctoral Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1995.
[10] In-Soo Such, An investigation of Sound Quality of IC Engines, Doctoral Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1998.
[11] Qianfan Xin, Diesel Engine System Design, Woodhead Publishing in Mechanical Engineering, Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2013
[12] Jenkins, S.H., Analysis and treatment of diesel-engine noise, Journal of Sound and Vibration, Vol. 43, Issue 2, 1975, pp. 293–304.
[13] ANSYS help documentation
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69515aa1-e27a-48b9-8456-8f06b6e1f2e9
Identyfikatory