Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69215323-365a-485f-9389-186c5e0ec08f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koszty zewnętrzne w portach morskich, jako element analizy społeczno-ekonomicznej

Autorzy Kotowska, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN External costs in sea ports as an element of Social Cost Benefits Analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza społeczno-ekonomiczna jest kluczowym elementem każdego projektu inwestycji infrastrukturalnej dofinansowanej z funduszu europejskiego. Jednym z większych problemów jest ocena korzyści społecznych wynikających z tej inwestycji. W przypadku inwestycji w infrastrukturę transportową, której celem jest przeniesienie modalne (z transportu samochodowego do bardziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportowych) szacowane są korzyści zewnętrzne wynikające ze zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, emisji gazów cieplarnianych, kongestii i wypadków drogowych. Istnieje wiele narzędzi o różnym stopniu uszczegółowienia pozwalających dokonać takiej oceny. Żadne jednak z nich nie uwzględniają kosztów generowanych w węzłach transportowych. W artykule podjęto próbę oszacowania kosztów zewnętrznych generowanych w portach morskich, jako punktach węzłowych w lądowo-morskich łańcuchach transportowych oraz oszacowano te koszty dla polskich portów morskich w 2014 r.
EN Social Cost Benefits Analysis is a key element of any project infrastructure investments co-financed from the European fund. One of the major problems is the evaluation of the social benefits resulting from this investment. In the case of investment in transport infrastructure, which aims to modal shift (from road transport to more environmentally friendly transport) the external benefits resulting from the reduction of environmental pollution, greenhouse gas emissions, congestion and traffic accidents are estimated. There are many to ols (with varying degrees of detail) which allow to make such an assessment. None of them, however, do not include the costs generated by transport nodes. The article attempts to estimate the external costs generated in ports as nodes in land–sea transport chains.
Słowa kluczowe
PL analiza społeczno-ekonomiczna   polityka transportowa UE   koszty transportu  
EN Social Cost Benefits Analysis   EU transport policy   transport costs  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 273--277
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kotowska, I.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Bibliografia
1. Communication From The Commission to the European Parliament, The Council, The Economic And Social Committee and the Committee of the Regions, The Development of Short Sea Shipping in Europe: A Dynamic Alternative in a Sustainable Transport Chain. Second Two-yearly Progress Report, Brussels, 29.06.1999, COM(1999) 317 final.
2. Paixão Casaca A.C., Marlow P.B., Strengths and weaknesses of short sea shipping, „Marine Policy” 2002, nr 26.3, s. 167-178.
3. A Vision for the 21st Century. The Maritime Administration and the US Marine Transportation System, US DOT/MARAD 2007.
4. IFE (2011) Umweltschonend mobil, Bahn, Auto, Lkw, Flugzeug und Schiff im Umweltvergleich, Datenbank Umwelt & Verkehr, Alianz pro scheine. [Online: http://www.allianz-proschiene.de/publikationen/umweltschonend-mobil /umweltschonend-mobil-2012.pdf]).
5. CAFE (2005) Holland M. et al., Damages per tonne of PM2.5, NH3, SO2, NOx, and VOC’s of EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas. Service Contract for carrying out cost-benefit analysis of air quality related issues, in particular in the Clean Air For Europe, Didcot, AEA Technology Environment.
6. EX-TREMIS (2008) TRT Trasporti e Territori, Development of a Reference System on Emissions Factors for Rail, Maritime and Air Transport, Study for European Commission, Joint Research Centre, Contract 150653-2006 F1ED-IT, final report.
7. HEATCO (2007) Bickel, P. et al., Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Proposal for Harmonised Guidelines, IER.
8. IMPACT (2007) Maibach, M. et al., Handbook on estimation of external costs in the transport sector Produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport, Deft.
9. INFRAS/IWW (2004), External costs of transport, Update Study, Zurich/Karlruhe.
10. RECORDIT (2003) Real Cost Reduction of Door-to-door Intermodal Transport, EU project, final report.
11. TRANS-TOOLS (2008) Burgess et al., TOOLS for Transport forecasting And Scenario testing, Deliverable 6, Funded by 6th Framework RTD Programme. TNO Inro, final report Delft, Netherlands 2008.
12. TREMOVE (2006) S. Proost, Service contract for the further development and application of the TREMOVE transport model - Lot 3: Final report Part 2: Description of the baseline. Brussels: European Commission, Directorate General of the Environment.
13. UNITE (2003), Nash, C., UNIfication of accounts and marginal costs for Transport Efficiency, EU project, final report; Leeds.
14. Ex ante Evaluation Marco Polo II (2007-2013), final report-1; European Commission; DG TREN: Rotterdam, Ecorys.
15. Brons, M. and Christidis, P. (2012) External cost calculator for Marco Polo freight transport project proposals. Call 2012 version, JRC Scientyfic and Policy Reports, European Comission, Brussels.
16. Update of the Handbook on External Costs of Transport, Final Report, Report for the European Commission: DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ ED57769 Issue Number 1, January 2014.
17. Schreyer, C., Schneider, C., Maibach, M., Rothengatter, W., Doll, C., Schmedding, D., External Costs Of Transport Update Study, Final Report, Zurich/Karlsruhe, October 2004.
18. Pepper W., Leggett J.A., Swarf R.J., Wasson J., Edmonds J., Minzel I., Emission scenarios for the IPCC. Assumption methodology and Results, Mimeo, US Environmental Protection Agency, May 1992.
19. Schmalensee, R., Stocker, T.M., & Judson, R.A. (1998). World carbon dioxide emissjios:1950-2050.” Review of Economic and Statistic”, 80 (1), 15-27.
20. Pawłowska B. (2000), Zewnętrzne koszty transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
21. Projekt Narodowego Centrum Nauki; DEC-2012/05/B/HS4/00617.
22. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009 (2009), European Environment Agency, Technical report No 9.
23. REALISE (2005), Kamp, B. et al., Final Report on Environmental Impact Analyses in Transport, The Alliance of Maritime Regional Interests in Europe, Brussel.
24. Materiały informacyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, port.gdansk.pl
25. Matczak M, Ołdakowski B, Rozmarynowska M. Analiza warunków funkcjonowanie I perspektyw rozwoju polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, Gdynia 2013.
26. Materiały informacyjne Zarządu Morskiego Portu Gdynia port.gdynia.pl
27. Materiały informacyjne Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, port.szczecin.pl
28. Transport. Wyniki działalności 2014, GUS, Warszawa 2015r.
29. Kotowska I., Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrównoważonego rozwoju transportu, WNAM, Szczecin 2014.
Uwagi
PL 1. Wyniki badań powstałe w ramach realizacji pracy badawczej pt. Analiza efektywności technologiczno-ekonomicznej intermodalnych połączeń transportowych w Europie Środkowej i Wschodniej nr 8/S/IIT/14 finansowanej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działalności statutowej. 2. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-69215323-365a-485f-9389-186c5e0ec08f
Identyfikatory