PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prognozowanie trwałości żelbetowych elementów konstrukcji przy wykorzystaniu elektrochemicznej metody polaryzacyjnej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Forecasting of reinforced concrete elements durability using the electrochemical polarization method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowa okresowa diagnostyka obiektów wielkopowierzchniowych ze względu na ich znaczne wymiary i dużą liczbę elementów do sprawdzenia jest najczęściej wykonywana metodami organoleptycznymi. Jednak w przypadku żelbetowych ustrojów konstrukcyjnych upośledza to zwykle skuteczność wykrywania zagrożeń korozyjnych zbrojenia osłoniętego warstwą otuliny betonowej. Tymczasem stan zbrojenia jest głównym czynnikiem determinującym trwałość konstrukcji. Z tego względu coraz częściej stosowane są metody elektrochemiczne, które pozwalają w sposób nieniszczący, a jednocześnie miarodajny ocenić stopień zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie. Jedną z nich jest metoda impulsu galwanostatycznego, która pozwala wykonywać dość sprawnie badania masowe i umożliwia z dużym prawdopodobieństwem wyselekcjonowanie obszarów występowania korozji stali w betonie. Metoda ta jest szczególnie przydatna do stosowania w obiektach o znacznych wymiarach, np. typu halowego. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia pomiarów, sposób analizy wyników oraz praktyczne możliwości zastosowania metody galwanostatycznej do oceny stanu konstrukcji żelbetowych. Badania wykonywane tą metodą przedstawiono na przykładzie zestawu GP-5000 GalvaPulse™.
EN
The basic periodic diagnostics of large area structures, due to their considerable dimensions and a large number of elements to be checked, is most often performed with organoleptic methods. However, in the case of reinforced concrete frame structures, it usually impairs the efficiency of detecting the corrosion hazards of reinforcement under the concrete cover. Nevertheless, the state of reinforcement is the main factor determining the durability of the structure. For this reason, non-destructive electrochemical methods are used to predict the reinforcement corrosion risk in concrete. One of them is the galvanostatic pulse method, which enables carrying out measurements in a wide range quite efficiently and selecting the areas where the corrosion of reinforcement is highly probable. This method is particularly suitable for use in large-area buildings, such as hall buildings. The paper presents the methodology of measurements as well as the analysis of the results and the practical application of the galvanostatic pulse method for assessing the reinforced concrete structures condition. The GP-5000 GalvaPulseTM kit is described as an example of a device that can be used for testing with this method.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
68--71
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
 • Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
 • Katedra Wytrzymałości Materiałów, Konstrukcji Betonowych i Mostowych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • 1. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 • 2. PN-EN 1990-2004 Podstawy projektowania konstrukcji.
 • 3. Ściślewski Z.: Ochrona konstrukcji żelbetowych. Warszawa 1999.
 • 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, ze zmianami z 14.07.2018 r.).
 • 5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz. 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • 6. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Warszawa 2011.
 • 7. Czarnecki L., Woyciechowski P.: Concrete Carbonation as a Limited Process and its Relevance to Concrete Cover Thickness. „ACI Materials Journal”, nr 5-6/2012.
 • 8. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Ocena trwałości i monitoring obiektów żelbetowych. 56. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce – Krynica, 9-24 września 2010 r., s. 399-414.
 • 9. Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Warszawa 2010.
 • 10. Hoła J., Schabowicz K.: Przegląd metod badawczych w zastosowaniu do diagnostyki i monitoringu obiektów budowlanych. XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce – Cedzyna, 16-18 maja 2012 r., s. 60-80.
 • 11. Raczkiewicz W., Wójcicki A.: Wybrane aspekty prognozowania poziomu korozji stali zbrojeniowej w betonie metodą elektrochemiczną. „Przegląd Spawalnictwa”, nr 11/2017, s. 28-33.
 • 12. Raczkiewicz W., Michałowska-Maziejuk D.: Badania korozji zbrojenia w elementach betonowych metodą impulsu galwanostatycznego. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 3/2014, s. 129-132.
 • 13. GalvaPulse. http://www.germann.org/TestSystems/GalvaPulse/GalvaPulse.pdf [dostęp: 20.12.2018 r.].
 • 14. Raczkiewicz W.: Zestaw pomiarowy GP-5000 GalvaPulseTM jako przykład aparatury wykorzystywanej do oceny procesu korozji zbrojenia w betonie. „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, T. 19, Z. 1, s. 85-91, 2014.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-691a539a-b83f-47dd-913a-056aa2e4b43d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.