Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6912c41f-e9e5-4da3-9b02-2ae724bf7e30

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Źródła narażenia użytkowników pojazdów na lotne związki organiczne

Autorzy Faber, J.  Brodzik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The sources of exposure of vehicle users on volatile organic compound
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono źródła obecności lotnych związków organicznych, będących głównymi zanieczyszczeniami powietrza w kabinach samochodów. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono typowe stężenia tych zanieczyszczeń w samochodach nowych i będących w trakcie eksploatacji. Stwierdzono, że głównymi zanieczyszczeniami w kabinach nowych samochodów są węglowodory alifatyczne (undekan, dodekan, tridekan), węglowodory aromatyczne (toluen, styren, fenol) i inne. W samochodach eksploatowanych badano głównie zawartość benzenu, toluenu, etylobenzenu i izomerów ksylenu, których stężenia kształtowały się od 2 do około 800 µg/m3. W artykule omówiono wpływ zanieczyszczeń powietrza we wnętrzach pojazdów na zdrowie ludzi oraz wpływ rodzaju materiałów i zmiany elementów wyposażenia na aktualne stężenie związków organicznych w kabinie. Przedstawiono stężenia różnych węglowodorów we wnętrzach pojazdów produkowanych w Polsce, mierzonych bezpośrednio po opuszczeniu przez samochód linii produkcyjnej. Stwierdzono, że całkowite stężenie sumy lotnych związków organicznych kształtowało się w zakresie od około 800 µg/m³ do około 8000 µg/m³ i było silnie zależne od zastosowanych materiałów wyposażenia kabiny
EN The paper discussed the sources of volatile organic compounds presence, which are the main air pollutants in vehicles’ cabins. Typical concentrations of these pollutants in new and used vehicles are presented on the basis of literature review. It was found that the main pollutants in new vehicles’ cabins are aliphatic hydrocarbons (undecane, dodecane, tridecane), aromatic hydrocarbons (toluene, styrene, phenol) and others. In used vehicles the content of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene isomers was mainly under study, and their concentrations ranged between 2 and 800 µg/m³. In the paper the influence of interior air pollutants on human health was discussed and the influence of type of materials used and change of interior elements on actual concentration of organic compounds in vehicle’s cabin. Concentrations of different hydrocarbons which were measured directly after vehicle left the production line, in interiors of vehicles’ produced in Poland, are presented. It was stated, that total concentration of volatile organic compounds ranged between circa 800 µg/m³ to circa 8000 µg/m³ and was strongly influenced by the materials used to equip car cabin
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenie powietrza   lotne związki organiczne   LZO   stężenie zanieczyszczeń   jakość powietrza   powietrze wewnętrzne   wnętrze pojazdu   kabina samochodu  
EN air pollution   volatile organic compounds   VOC   concentration of pollutants   car cabin   air quality   indoor air  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 160--167
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Faber, J.
autor Brodzik, K.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, Zakład Materiałoznawstwa
Bibliografia
1. WHO Regional Office for Europe, Development of WHO Guidelines for Indoor Air Quality, WHO 2006.
2. Selected pollutants. WHO Guidelines for Indoor Air Quality, WHO 2010.
3. Glader A., Chemical emissions from building structures – Emission sources and their impact on indoor air, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå, Szwecja 2012.
4. Report No 19, EUR 17675 EN, Total volatile organic compounds (TVOC) in indoor air quality investigations, European Collaborative Action “Indoor Air Quality & its Impact on Man”, Luxemburg 1997.
5. Kim Y. M., Harrad S., Harrison R. M., Concentrations and sources of VOCs in urban domestic and public microenvironments, „Environmental Science and Technology” 2001, nr 35.
6. Faber J., Brodzik K., Łomankiewicz D., Gołda-Kopek A., Nowak J., Świątek A., Wpływ obecności związków organicznych na zapach panujący wewnątrz kabiny samochodów osobowych, „Logistyka” 2015, nr 3.
7. Indoor air quality hazards of new cars, Air Quality Sciences Inc. 2006.
8. Fung W., Hardcastle M., Textiles in automotive engineering, The Textile Institute, Cambridge, Woodhead Publishing Ltd, England 2001.
9. Fedoruk M. J., Kerger B. D., Measurement of volatile organic compounds inside automobiles, „Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology” 2003, nr 13.
10. Cho Y., Park D.- S., Kwon S.-B., Characterization of VOC emissions from interior materials of railroad passenger cabin and preparation of environment-friendly interior materials, Korea Railroad Research Institute.
11. Tucker W. G., Volatile organic compounds, Indoor Air Quality Handbook, The McGraw – Hill Companies Inc. 2001.
12. Van der Wal J. F., Hoogeveen A. W., Wouda P., The influence of temperature on the emission of volatile organic compounds from PVC flooring, carpet, and paint, „Indoor Air” 1997, nr 7.
13. Yoshida T., Matsunaga I., Tomioka K., Kumagai S., Interior air pollution in automotive cabins by volatile organic compounds diffusing from interior materials: II. Influence of manufacturer, specifications and usage status on air pollution, and estimation of air pollution levels in initial phases of delivery as a new car, „Indoor and Built Environment” 2006, nr 15,5.
14. Jia Ch., Batterman S. A., Relyea G. E., Variability of indoor and outdoor VOC measurements: An analysis using variance components, „Environmental Pollution” 2012, nr 169.
15. Gallego E., Roca X., Perales J. F., Guardino X., Determining indoor air quality and identifying the origin of odour episodes in indoor environments, „Journal of Environmental Sciences” 2009, nr 21.
16. Levin H., Indoor air pollutants. Part 1: general description of pollutants, levels and standards, „Ventilation Information Paper” 2003, nr 2.
17. Johansson I., The role of volatile organic compounds in the assessment of indoor air quality, Karolinska Institutet, Szwecja 1999.
18. Jo W.-K., Park K.-H., Commuter exposure to volatile organic compounds under different driving conditions, „Atmospheric Environment” 1999, nr 33.
19. Lee K., Sohn H., Putti K., In-vehicle exposures to particulate matter and black carbon, „Journal of the Air and Waste Management Association” 2010, nr 60.
20. Jo W.-K., Lee J.-W., In-vehicle exposure to aldehydes while commuting on real commuter routes in a Korean urban area, „Environmental Research Section A” 2002, nr 88.
21. Jo, W. K. Lee J. H., Naphthalene and benzene levels in microenvironments associated with potential exposure: new and old apartments with moth repellents, and cabins of passenger cars, „International Journal of Environmental Analytical Chemistry” 2011, nr 91.
22. Faber J., Obecność związków lotnych w kabinach nowych i używanych samochodów osobowych – źródła i metody badań, “Logistyka” 2015, nr 3.
23. Chien Y.-Ch., Variations in amounts and potential sources of volatile organic chemicals in new cars, „The Science of the Total Environment” 2007, nr 382.
24. Jo W. K., Choi S.-J., Vehicle occupants’ exposure to aromatic Volatile Organic Compounds while commuting on an urbansuburban route in Korea, „Journal of the Air and Waste Management Association” 1996, nr 46.
25. Dor F., Le Moullec Y., Fresty B., Exposure of city residents to carbon monoxide and monocyclic aromatic hydrocarbons during commuting trips in the Paris metropolitan area, „Journal of the Air and Waste Management Association” 1995, nr 45.
26. Kataoka H., Ohashi Y., Mamiya T., Nami K., Saito K., Ohcho K., Takigawa T., Indoor air monitoring of volatile organic compounds and evaluation of their emission from various building materials and common products by gas chromatography-mass spectrometry, „Advanced Gas Chromatography – Progress in Agricultural, Biomedical and Industrial Applications”, InTech 2012.
27. Faber J., Brodzik K., Łomankiewicz D., Gołda-Kopek A., Nowak J., Świątek A., Wpływ temperatury na jakość powietrza wewnątrz kabiny samochodu kondycjonowanego, „Silniki Spalinowe” 2012, nr 2 (149).
28. Faber J., Brodzik K., Gołda-Kopek A., Łomankiewicz D., Air pollution in new vehicles as a result of VOC emission from interior materials, „Polish Journal of Environmental Studies” 2013, nr 22 (6).
29. Faber J., Brodzik K., Gołda-Kopek A., Łomankiewicz D., Benzene, toluene and xylenes levels in new and used vehicles of the same model, „Journal of Environmental Sciences” 2013, nr 25 (11).
30. Brodzik K., Faber J., Łomankiewicz D., Gołda-Kopek A., Invehicle VOCs composition of unconditioned, newly produced cars, „Journal of Environmental Sciences” 2014, nr 26 (5).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6912c41f-e9e5-4da3-9b02-2ae724bf7e30
Identyfikatory