Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-68e9a0c7-583b-43d5-b7ed-b2916c02c899

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Optymalizacja charakterystyk wytrzymałościowych żeliwa sferoidalnego ADI na podstawie analizy numerycznej

Autorzy Dzioba, I.  Lipiec, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimization of the strength characteristics of austoferritic ductile iron ADI on the base of numerical analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych, przeprowadzonych celem optymalizacji wytrzymałości żeliwa sferoidalnego ADI. Badano wpływ rozmiarów i udziału względnego cząstek grafitu na wytrzymałość osnowy żeliwa. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w programie ABAQUS dla płaskiego stanu naprężeń. Na podstawie analizy numerycznej ustalono, że względny udział cząstek ρ = 8% oraz rozmiar średnicy cząstki 8 µm można przyjąć za optymalne.
EN The paper presents the results of numerical investigation carried out to optimize the strength of austoferritic ductile iron ADI. The influence of size and density of the graphite particles on ductile iron strength were tested. Numerical calculation was performed using program ABAQUS for plain stress state. On the numerical analysis basis it was determined that relative share of particles ρ = 8% and particle diameter equal 8% µm are as optimal.
Słowa kluczowe
PL żeliwo sferoidalne ADI   wytrzymałość żeliwa   osnowa żeliwa   grafit   analiza numeryczna  
EN ductile iron (ADI)   ausferritic ductile iron   graphite   numerical analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 4
Strony 58--63
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dzioba, I.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
autor Lipiec, S.
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Al.1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Bibliografia
1. Stockinger M., Tockner J.: Optimizing the forging of critical aircraft parts by the use of finie element coupled microstructure modeling. Proceedings of the Sixth Internatioanl Special Em-phasis Symposium on Superalloys 718, 625, 706 & Derivatives, Warrendale. The Minerals, Metlas and Materials Society 87-95.
2. Nygards M.: Microstructural finite element modelling of metals. KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Doctoral Thesis no.53, 2003.
3. Bate P.: Modelling deformation microstructure with the crystal plasticity finite element method. The Royal Society, Volume: 357, Issue: 1756, June 1999.
4. Myszka D.: Mikrostruktura i właściwości powierzchni odlewów z żeliwa ADI. Archiwum Odlewnictwa, Rocznik 5, nr. 15, 2005.
5. PN-EN 1564: Odlewnictwo-Żeliwo sferoidalne austenityczne.
6. Dzioba I., Kasińska J.: Wpływ morfologii grafitu na własności mechaniczne i odporność na pękanie żeliwa ADI. XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków 2014.
7. Dzioba I., Pała R., Pała T.: Wytrzymałość i odporność na pękanie żeliwa sferoidalnego ADI. Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej. Tom 725, Zeszyt 11, 650-652, 2014.
8. Abaqus Analysis User’s Manual (6.12), Dassault Systemes, 2012.
9. Pundale S., Rogers R., Nadkarni G.: Finite element modeling of elastic modulus in ductile irons: effect of graphite morphology. AFS Transactions 106, 1998.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-68e9a0c7-583b-43d5-b7ed-b2916c02c899
Identyfikatory