PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The analysis of variants of water supply systems in multi-family residential building

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza wariantów zaopatrzenia w wodę wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Climate change, improper use of water resources, surface waters pollution as well as increase of water requirements are the results of growing population of people in the world. It causes water deficiency in majority of countries in the world, including Poland. Due to the water pollution advanced technologies for its treatment are in demand, what leads to increase of water price. In this connection, there are more often taken actions to reduce water consumption by using rainwater to flush toilets, wash cars, do laundry or water green areas. This publication presents results of Life Cycle Cost analysis of two variants of water supply systems designed for multi-family residential building situated in Rzeszow. In line with LCC methodology the calculations were made throughout the whole life-cycle of the building considering initial investment outlays intended for construction of water supply system as well as operation and maintenance costs. In the first of analyzed variants it was assumed that the system would be fed by municipal water supply network. In the second variant rainwater harvesting system for domestic use was additionally applied. Rainwater stored in the tank would be used in sanitary installation to flush toilets, what leads to lowering the costs of municipal water purchase, reducing fees for rainwater discharge to sewage system and consequently is beneficial for financial standing of the examined building.
PL
Zmiany klimatu, niewłaściwe korzystanie z zasobów wodnych, zanieczyszczenie wód powierzchniowych, a także zwiększające się zapotrzebowanie na wodę, które jest wynikiem rosnącej populacji ludzi, powodują, że w większości krajów na świecie, w tym również w Polsce, występuje wodny deficyt. Ze względu na zanieczyszczenie wody do jej uzdatniania wymagane są coraz bardziej zaawansowane technologie, co w efekcie prowadzi do wzrostu cen jej zakupu. W związku z tym coraz częściej podejmowane są działania, których celem jest ograniczenie zużycia wody wodociągowej m.in. poprzez wykorzystanie wód opadowych do spłukiwania toalet, mycia samochodów, prania czy nawadniania terenów zielonych. W publikacji przedstawiono wyniki analizy Life Cycle Cost dla dwóch wariantów zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego w Rzeszowie. Zgodnie z metodologią LCC, obliczenia wykonano w pełnym cyklu istnienia obiektu budowlanego, uwzględniając zarówno początkowe nakłady inwestycyjne przeznaczone na wykonanie instalacji wodociągowej, jak i koszty związane z jej eksploatacją. W pierwszym z analizowanych wariantów założono, że instalacja ta zasilana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Natomiast w drugim wariancie dodatkowo zastosowano instalację gospodarczego wykorzystania wód opadowych. Zmagazynowane w zbiorniku wody deszczowe zostaną wykorzystane w instalacji sanitarnej do spłukiwania toalet, co pozwoli obniżyć koszty zakupu wody wodociągowej, zmniejszyć opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji, i tym samym wpłynie korzystanie na wyniki finansowe funkcjonowania rozpatrywanego obiektu mieszkalnego.
Rocznik
Strony
625--635
Opis fizyczny
Bibliogr. 51 poz., tab., wykr., rys.
Twórcy
autor
 • Department of Infrastructure and Sustainable Development, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland, phone +48 17 865 11 51, fax +48 17 865 1172, daniels@prz.edu.pl
autor
 • Department of Infrastructure and Sustainable Development, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Poland, phone +48 17 865 11 51, fax +48 17 865 1172, stec_aga@prz.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Carlson TN, Arthur ST. The impact of land use - land cover changes due to urbanization on surface microclimate and hydrology: a satellite perspective. Global Planet Change. 2000;25:49-65. DOI: 10.1016/S0921-8181 (00)00021 -7.
 • [2] Jenerette D, Larsen L. A global perspective on changing sustainable urban water supplies. Global Planet Change. 2006;50:202-211. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2006.01.004.
 • [3] Oki T, Kanae S. Global hydrological cycles and world water resources. Science. 2006;313:1068-1072. DOI: 10.1126/science. 1128845.
 • [4] McDonald I. Global urbanization: Can ecologists identify a sustainable way forward? Front Ecol Environ. 2008;6(2):99-104. DOI: 10.1890/070038.
 • [5] United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: The 2005 Revision. New York; 2005.
 • [6] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2010 Revision, Volume II: Demographic Profiles. New York; 2011.
 • [7] Duh D, Shandas V, Chang H, George A. Rates of urbanisation and the resiliency of air and water quality. Sci Total Environ. 2008;400(1-3):238-256. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2008.05.002.
 • [8] Kennedy C, Cuddihy J, Engel-Yan J. The changing metabolism of cities. J Ind Ecol. 2007;11(2):43-59. DOI: 10.1162/jie.2007.1107.
 • [9] Huang L, Yeh C, Chang F. The transition to an urbanizing world and the demand for natural resources. Curr Opin Environ Sustain. 2010;2:136-143. DOI: 10.1016/j.cosust.2010.06.004.
 • [10] Yao M, Wang C, Zhang C, Chen K, Song P. The influencing factors of resources and environments in the process of urbanization of China. Prog Geogr. 2008;27(3):94-100.
 • [11] WHO/UNICEF. Drinking Water Equity, Safety and Sustainability: Thematic Report on Drinking Water 2011. Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (JMP). Geneva/New York; 2011.
 • [12] http://www.unic.un.org.pl/projekt_milenijny/oblicza_ubostwa.php
 • [13] Hurlimann A, Dolnicar S, Meyer P. Understanding behaviour to inform water supply management in developer nations - A review of literature, conceptual model and research agenda. J Environ Manage. 2009;91:47-56. DOI:10.1016/j.jenvman.2009.07.014.
 • [14] Miller G. Integrated concepts in water reuse: managing global water Leeds. Desalination. 2006;187:65-75. DOI: 10.1016/j.desal.2005.04.068.
 • [15] Miller E, Buys L. Water-recycling in South East Queensland, Australia: what do men and women think. Rural Society. 2008;18(3):220-229.
 • [16] Zhang Y, Grant A, Sharma A, Chen D, Chen L. Alternative water resources for rural residential development in Western Australia. Water Resour Manage. 2010;24:25-36. DOI: 10.1007/s11269-009-9435-0.
 • [17] Lee M, Tansel B, Balbin M. Influence of residential water use efficiency measures on household water demand: A four year longitudinal study. Resour Conserv Recycling. 2011;56:1-6. DOI: 10.1016/j.resconrec.2011.08.006.
 • [18] Furumai H. Rainwater and reclaimed wastewater for sustainable urban water use. Phys Chem Earth. 2008;33:340-346. DOI: 10.1016/j.pce.2008.02.029.
 • [19] Jones M, Hunt W. Performance of rainwater harvesting systems in the southeastern United States. Resour Conserv Recy. 2010;54:623-629. DOI: 10.1061/41009(333)30.
 • [20] Coombes P. Rainwater Tanks Revisited: New Opportunities for Urban Water Cycle Management. Australia: The University of Newcastle; 2003.
 • [21] Ghisi E, Tavares D, Rocha V. Rainwater harvesting in petrol stations in Brasilia: Potential for notable water savings and investment feasibility analysis. Resour Conserv Recy. 2009;54:79-85.
 • [22] Mourad K, Berndtsson R. Potential water saving from rainwater harvesting in Syria. VATTEN. 2011;67:113-117.
 • [23] Fewkes A. The use of rainwater for WC flushing: the field testing of a collection system. Build Environ. 1999;34:765-772.
 • [24] European Commission: Study on water performance of buildings. Reference Report 070307/2008/520703/ETU/D2, 2009.
 • [25] Butler D, Memon A, Makropoulos C, Southall A, Clarke L. Guidance on Water Cycle Management for New Developments. CIRIA Report C690. London: CIRIA; 2010.
 • [26] Pandey DN, Gupta AK, Anderson DM. Rainwater harvesting as an adaptation to climate change. Current Sci. 2003;85(1):46-59.
 • [27] Sales JC, Konig KW, Lo A. Rainwater harvesting providing adaptation opportunities to climate change. In: Barron J, editor. Rainwater Harvesting: A Lifeline for Human Well-being. A Report Prepared for UNEP by Stockholm Environment Institute. Stockholm, Sweden: Stockholm Resilience Centre; 2009.
 • [28] Mwenge Kahinda J, Taigbenu AE, Boroto RJ. Domestic rainwater harvesting as an adaptation measure to climate change in South Africa. Phys Chem Earth. 2010;35:742-751.
 • [29] Ghisi E, Oliveira S. Potential for potable water savings by combining the use of rainwater and greywater in houses in southern Brazil. Build Environ. 2007;42:1731-1742. DOI:10.1016/j.buildenv.2006.02.001.
 • [30] Ghisi E. Potential for potable water savings by using rainwater in the residential sector of Brazil. Build Environ. 2006;41:1544-1550. DOI: 10.1016/j.buildenv.2005.01.014.
 • [31] Fewkes A. Modelling the performance of rainwater collection systems: towards a generalized approach. Urban Water. 1999;1:323-333.
 • [32] Ghisi E, Ferreira D. Potential for potable water savings by using rainwater and greywater in a multi-storey residential building in southern Brazil. Build Environ. 2007;42:2512-2522. DOI: 10.1016/j.buildenv.2006.07.019.
 • [33] Zaizen M, Urakawa T, Matsumoto Y, Takai H. The collection of rainwater from dome stadiums in Japan. Urban Water. 1999;1:355-359.
 • [34] Appan A. A dual-mode system for harnessing roofwater for non-potable uses. Urban Water. 1999;1:317-321.
 • [35] Chilton J, Maidment G, Marriott D, Francis A, Tobias G. Case study of rainwater recovery system in a commercial building with a large roof. Urban Water. 1999;1:345-354.
 • [36] Ward S, Memon FA, Butler D. Performance of a large building rainwater harvesting system. Water Research. 2012;46:5127-5134. DOI: 10.1016/j.watres.2012.06.043.
 • [37] Coombes PJ, Argus JR, Kuczera G. Figtree place: a case study in water sensitive urban development. Urban Water. 1999;1:335-343.
 • [38] Eroksuz E, Rahman A. Rainwater tanks in multi-unit buildings: A case study for three Australian cities. Res Conserv Recycl. 2010;54:1449-1452.
 • [39] Abdulla FA, Al-Shreef AW. Roof rainwater harvesting systems for household water supply in Jordan. Desalination. 2009;1:195-207.
 • [40] Ghisi E, Montibeller A, Schmidt RW. Potential for potable water savings by using rainwater: An analysis over 62 cities in southern Brazil. Build Environ. 2006;41:204-210.
 • [41] Hermann T, Schmida U. Rainwater utilization in Germany: efficiency, dimensioning, hydraulic and environmental aspects. Urban Water. 1999;1:307-316.
 • [42] www.rainwaterharvesting.org
 • [43] Souza EL, Ghisi E. Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. Water. 2012;4:607-628. DOI:10.3390/W4030607.
 • [44] Słyś D. Potential of rainwater utilization in residential housing in Poland. Water Environ J. 2009;23:318-325. DOI: 10.1111/j.1747-6593.2008.00159.x.
 • [45] Słyś D, Stec A, Zeleňáková M. A LCC analysis of rainwater management variants. Ecol Chem Eng S. 2012;19(30:359-372. DOI: 10.2478/v10216-011-0026-7.
 • [46] Vaes G, Berlamont J. The effect of rainwater storage tanks on design storms. Urban Water. 2001;3:303-307.
 • [47] Bakis N, Kagiouglou M, Aouad G, Amaratunga D, Kishk M, Al-Hajj A. An Integrated Environment for Life Cycle Costing in Construction. 2003. http://usir.salford.ac.uk/9970/1/300_Bakis_N_ AN_INTEGRATED_ENVIRONMENT_FOR.pdf
 • [48] Gluch P, Baumann H. The life cycle costing (LCC) approach: a conceptual discussion of its usefulness for environmental decision-making. Building Environ. 2004;39:571-580. DOI: 10.1016/j .buildenv.2003.10.008.
 • [49] Ghimire SR, Watkins DW, Li K. Life cycle cost assessment of a rain water harvesting system for toilet flushing. Water Science & Technology: Water Supply. 2012;12(3):309-320. DOI: 10.2166/ws.2011.135.
 • [50] Farreny R, Gabarrella X, Rieradevall J. Cost-efficiency of rainwater harvesting strategies in dense Mediterranean neighbourhoods. Resour Conserv Recycling. 2011;55:686-694. DOI: 10.1016/j.resconrec.2011.01.008.
 • [51] Roebuck RM, Oltean-Dumbrava C, Tait S. Whole life cost performance of domestic rainwater harvesting systems in the United Kingdom. Water Environ J. 2010;25:355-365. DOI: 10.1111/j.17476593.2010.00230.x.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-68e68e3d-6e3f-4f14-8a18-bd1c9b8d335a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.