Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6899d834-da88-49c1-b712-4596a5fbf9f2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Komputerowe wspomaganie obliczeń wskaźników ekonomicznych inwestycji jednostek rybackich

Autorzy Szczepanek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer support for calculate economic indicators for investments at fishing vessels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono autorski program komputerowy umożliwiający wykonywanie obliczeń wskaźników ekonomicznych inwestycji na jednostkach rybackich. Procedury obliczeniowe opracowano z wykorzystaniem danych literaturowych oraz metodyki dostosowanej o specyfiki jednostek polskiej floty rybackiej. Dane niezbędne do obliczeń i analiz pochodzą z wyniku finansowego, bilansu oraz danych zewnętrznych. Mogą być wprowadzane przez armatorów i być gromadzone w bazie danych stanowiącej integralną część programu komputerowego. Obliczenia można wykonywać z wykorzystaniem danych uzyskanych podczas eksploatacji kutrów w celu uzyskania wartości rzeczywistych wskaźników ekonomicznych jednostki, jak również symulować i sprawdzać nowe warianty rozwiązań finansowania i opłacalności eksploatacji jednostek rybackich.
EN The paper presents a proprietary software due to which it is possible to calculate economic indicators for investments at fishing vessels. The calculation process has been developed by the application of literature data and methodology adapted to the specificity of the Polish fishing fleet vessels. The data that is required for calculation and analysis are fed from the financial result, balance sheet and external data. They may be entered by shipowners. The may also be gathered in a database which is an integral part of the software. The calculation may be performed using data obtained during vessels operations in order to obtain the actual results of economic indicators for particular vessels as well as in order to simulate and seek for new options for financial solutions and profitability of fishing vessels operation.
Słowa kluczowe
PL kuter rybacki   analiza ekonomiczna   inwestycje  
EN fishing vessel   economic analysis   investment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 629--632, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Szczepanek, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie - Instytut Eksploatacji Siłowni Okrętowych
Bibliografia
1. Metody oceny opłacalności inwestycji, www.wspa.pl/files/oplacalnosc-inwestycji-zn.doc (dostęp z dnia 15 września 2017).
2. Szczepanek, M., Skarbek-Żabkin, A.,Analysis of Energy Loss in the Propulsion System in Terms of Identification of Energy Saving Potential. Transcom Proceeedings 2015.
3. Rajewski, P., Behrendt, C. (2013). Possibilities of increasing energy efficiency of small fishing vessels. Materials Conference DEMaT’13, Rostock 2013.
4. Rajewski P., Behrendt C., Klyus O. Modernizations Polish fishing vessels on the example of the cutter DZI-102. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin no.40 (112) 2014.
5. Bechrendt C. Zagrożenie środowiska wynikające z eksploatacji kutrów rybackich wybranego typu. In Sborník mezinárodní konference "Diago 2015", Ostrava 2015.
6. Szczepanek M., Testowanie komputerowego programu obliczania wskaźników ekonomicznych inwestycji , Raport z realizacji projektu Przeprowadzenie audytów energetycznych dla grup statków rybackich celem przygotowania systemu zarządzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku realizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie finansowanego z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 działanie 3.1 Szczecin 2015.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6899d834-da88-49c1-b712-4596a5fbf9f2
Identyfikatory