PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Extreme control of electromagnetic torque of the induction machine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z częstotliwościowym sterowaniem momentu elektromagnetycznego maszyn indukcyjnych klatkowych. Sformułowano problem syntezy sterowania układem napędowym zapewniającym rozwinięcie przez silnik maksymalnie możliwego ekstremalnego momentu elektromagnetycznego. Opisano powszechnie stosowany model liniowy maszyny indukcyjnej, w tym opracowano model uwzględniający wypieranie prądu w wirniku i przystosowano go do potrzeb wstępnej analizy układu sterowania ekstremalnego. Określono parametry klatek zastępczych wirnika i ich wpływ na formowanie procesów przejściowych momentu elektromagnetycznego w przypadku sterowania wektorowego. Opracowano nieliniowy obwodowy model matematyczny maszyny indukcyjnej klatkowej, uwzględniający zmienność parametrów spowodowaną silnym nasyceniem magnetycznym rdzenia. Przeprowadzono analizę pracy modelu nieliniowego w przypadku zasilania silnika z falownika z modulacją szerokości impulsów - PWM. Opisano zjawiska związane z interakcją magnetycznych sprzężeń skrośnych na działanie nieliniowego regulatora prądu stojana. Przeprowadzono analizę dynamiki zmian wektora przestrzennego głównego strumienia magnetycznego. Sformułowano warunki sterowania ekstremalnego momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego. Wyznaczono optymalny strumień skojarzony z wirnikiem zapewniający maksymalny moment elektromagnetyczny z ograniczeniem do realnego poziomu strumienia głównego silnika. Wyznaczono nieliniowe parametry modelu matematycznego silnika w przypadku stabilizacji strumienia wirnika na optymalnym poziomie. Wyznaczono wymagane wartości parametrów obwodu prądu stałego falownika dla sterowania ekstremalnego, w tym wartość napięcia i wymaganą pojemność kondensatora filtra. Określono możliwość powstawania drgań skrętnych wału w układzie napędowym w warunkach przeciążeń ekstremalnych. Przeprowadzono analizę działania nieliniowych regulatorów prądów fazowych trójpoziomowego falownika współpracującego z silnikiem asynchronicznym. Zaproponowano zastosowanie nieliniowego, ślizgowego regulatora prądu zapewniającego bardzo dobrą dynamikę formowania prądu stojana i najlepsze wykorzystanie poziomów napięć falownika trójpoziomowego. Opisano konstrukcję stanowiska laboratoryjnego i przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
EN
The paper presents selected issues related to the frequency control of the electromagnetic torque of squirrel-cage induction machines. The problem of synthesis of control for drive system ensuring the generation by the induction motor maximum possible - extreme electromagnetic torque is formulated. Commonly used linear model of the induction machine is described. The model that takes into account the skin effect of the current in the rotor and is adapted to the analysis of the control system of extreme electromagnetic torque is developed. Parameters of the rotor equivalent cages and their influence on the formation of transient processes of the electromagnetic torque of the induction motor are specified. A nonlinear mathematical model of squirrel cage induction machine that takes into account the parameters variability due to strong magnetic saturation of the core is developed. Analysis of nonlinear model of motor operation in the event of motor power supply from the inverter with pulse width modulation PWM is performed. Phenomena associated with the interaction of magnetic the cross coupling to the operation of non-linear current regulator stator are described. Analysis of the dynamics of changes in space vector of the main magnetic flux is performed. Conditions of control of extreme electromagnetic torque of the induction motor are formulated. The optimal value of the rotor flux which provides the maximum value of the electromagnetic torque while limiting the main flux of the induction machine to the real level is determined. Nonlinear parameters of mathematical model of induction motor for the stabilization of the rotor flux at optimum levels are determined. Required parameter values of the circuit DC inverter for the extreme control, including voltage and the required value of the filter capacitor is designed. The possibility of the occurrence tensional vibrations for shaft in the drive system in extreme overloading of conditions is identified. The analysis of the operation of nonlinear controllers phase currents of three-level inverter power supplying to asynchronous motor is performed. Use of nonlinear sliding current controller that provides very good dynamic forming of the stator current and best use of voltage levels of three-level inverter is proposed. The construction of the laboratory stand is described and selected experimental results are presented.
Twórcy
autor
 • Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, leszek.pawlaczyk@pwr.wroc.pl
Bibliografia
 • 1. ABU-RUB H., IQBAL A., GUZINSKI J., High performance control of AC drives with MATLAB /Simulink Models, Jon Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2012.
 • 2. ALACOQUE J.C., Direct Eigen control for induction machines and synchronous motors, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2013.
 • 3. AMIN B., Induction Motors, analysis and torque control, Springer-Verlag, Berlin 2002.
 • 4. ANUSZCZYK J., Maszyny elektryczne w energetyce: Zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa 2005.
 • 5. BARTOSZEWICZ A., Ślizgowe sterowanie wykorzystujące niestacjonarne powierzchnie przełą¬czeń, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 • 6. BIN WU, High-Power Converters and AC Drives, John Wiley & Sons, Inc., Publication, Hoboken 2006.
 • 7. BISKUP T., Wybrane zagadnienia cyfrowej realizacji algorytmów modulacji szerokości impulsów w układach przekształtnikowych, Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • 8. BOLDEA I., NASAR S.A., A general Equivalent Circuit (GEC) of Electric machines including Cross coupling saturation and frequency effects, IEEE Trans, on Energy Conversion, 1988, Vol. 3,689-695.
 • 9. BOLDEA I., NASAR S.A., Electric Drives, Taylor & Francis, Boca Raton, London 2006.
 • 10. BOLDEA I., NASAR S. A., The Induction Machine Handbook, CRC Press, Boca Raton 2010.
 • 11. BOLDEA I., TUTELEA L., Electric Machines: steady state, transients, and design with MATLAB, CRC Press, Boca Raton 2010.
 • 12. BRONSZTEJN I.N., SIEMIENDAJEW K.A., MUSIOL G., MUHLING H., Nowoczesne kompen¬dium matematyki, PWN, Warszawa 2004.
 • 13. BUDIG P., Drehzahlvariable Drehstromantriebe mit Asynchronmaschinen, VEB Verlag Technik, Berlin 1988.
 • 14. BY DORIN O. NEACSU, Power-Switching Converters, CRC Taylor & Francis, Boca Raton 2006.
 • 15. [ 15] CHEE-MUN ONG, Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice Hall PTR, New Jersey 1998.
 • 16. CHE-MUN ONG, Dynamic Simulation of Electric Machinery, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 • 17. CIRRINCIONE M„ PUCCI M., CIRRINCIONE G., CAPOLINO G.-A., Constrained minimization for parameter estimation of induction motors in saturated and unsaturated conditions, IEEE Trans¬actions on Industry Application, 2005, Vol. 52, Iss. 5, 1391-1402.
 • 18. CIRRINCONE M., PUCCI M., VITALE G., Power converter and AC electrical drives, CRC Press, Boca Raton 2012.
 • 19. CIRSTEA N.N., DINU A., KHOR J.G., McCORMICK M., Neural and Fuzzy Logic Control of Drives and Power Systems, Newnes, Oxford 2002.
 • 20. DĄBROWSKI M., Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego, WNT, Warszawa 1994.
 • 21. DĘBOWSKI A., NOWAK R., Wygładzanie charakterystyki zadawania strumienia w napędach elektrycznych z osłabianiem pola, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, BOBRME „Kornel”, nr 3/2012 (96), 81-85.
 • 22. DEMENKO A., Symulacja dynamicznych stanów pracy maszyn elektrycznych w ujęciu polowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 • 23. DEMS M., KOMĘZA K, Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników induk¬cyjnych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
 • 24. DORF R., BISCHOP R., Modern Control Systems, Addison, Wesley 1998.
 • 25. DUBICKI B., Maszyny elektryczne, silniki indukcyjne, PWN, Warszawa 1964.
 • 26. FIRAGO B., PAWLACZYK L., KPD asinchronnogo elektrodvigatela pri ćastotnom upravlenii s razlićnymi vidami nagruzok, Izvestija Vyssich Ucebnych Zavedenij, Energetika, 2001, nr 3, 52-59.
 • 27. FIRAGO B., GUL’KOV A., PAWLACZYK L., Realizacija beskontaktnogo dvigatelapostojannogo toka s ferritovymi magnitami na osnove konstrukcii asinchronnogo dvigatela, Izvestija Vyssich Ucebnych Zavedenij, Energetika, 2001, nr 1, 39-51.
 • 28. FIRAGO B., MEDVEDEV K, PAWLACZYK L., Elektromagnitnaja sovmestimost’ sistemy „preobrazovatel’ ćastoty-asinchronnyj dvigatel’’ s sistemoj elektrosnabźenija. Problema avtomatizirovannogo elektroprivoda. Teorija i praktika, Technika, Kiiv 2006, 263-267.
 • 29. FIRAGO B., MEDVEDEV K., PAWLACZYK L., Issledovanie vchodnych tokov sistemy „preobrazovatel’ ćastoty-asinchronnyj dvigatel’” v reźime preryvistych tokov i nesimmetrii pitajuśzego napriaźenija, Tehnićna Elektrodinamika, 2006, nr 1, 28-35.
 • 30. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Analiz elektromechanićeskich perechodnych processov reguliruemogo elektroprivoda s linejnoj mechanićeskoj charakteristikoj pri plavnom upravlajuscem vozdejstvii, Tehnićna Elektrodinamika, 2000, nr 7, 29-32.
 • 31. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Badanie elektromechanicznych procesów przejściowych napędu z silnikiem asynchronicznym klatkowym i skalarnym sterowaniem częstotliwościowym, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2000, vol. 358, nr 9/10, 102-107.
 • 32. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Dopuszczalny moment silnika indukcyjnego w przypadku sterowania częstotliwościowego, Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych, BOBRME „Komel”, Katowice 2004, 81-85.
 • 33. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Efficiency of frequency-controlled induction motors for different types of loads, Fifth International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. 5th UEES ’01, Szczecin-Międzyzdroje, 05-08 September 2001, Vol. 2 of 3, Technical University Press, Szczecin 2001, 611-616.
 • 34. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Elektromechanićeskie i mechanićeskie charakteristiki asinchronnych kratkozamknutych dvigatelejpriperemennych parametrach, Tehnićna Elektrodinamika, 2004, nr 4,43-48.
 • 35. FIRAGO B., PAWLACZYK L., The losses of frequency-controlled induction motor, Fifth International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. 5th UEES ’01, Szczecin-Międzyzdroje, 05-08 September 2001, Vol. 2 of 3, Technical University Press, Szczecin 2001,617-620.
 • 36. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Właściwości i charakterystyki silników indukcyjnych podczas sterowania częstotliwościowego przy stałej wartości napięcia stojana, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2007, nr 7, 15-20.
 • 37. FIRAGO B., PAWLACZYK L., Wybrane problemy sterowania częstotliwościowego silników indukcyjnych z falowników napięcia z PWM zasilanych z sieci o standardowych wartościach napięć, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2004, nr 11, 45-51.
 • 38. FLUGGE-LOTZ I., Discontinuous automatic control, Princeton University Press, Princeton 1953.
 • 39. GERADA C„ BRADLEY K.J., SUMNER M., SEWELL P., Evaluation and Modeling of Cross Saturation Due to Leakage Flux in Vector-Controlled Induction Machines, IEEE Transactions on Industry Application, 2007, Vol. 43, Iss. 3, 694-702.
 • 40. GIERLOTKA K, Układy sterowania napędów elektrycznych z elementami sprężystymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1181, Gliwice 1992.
 • 41. GIRI F., AC electric motors control: advanced design, techniques and application, John Wiley & Sons, Chichester 2013.
 • 42. GLINKA T., Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • 43. GŁOWACKI A., Obliczenia elektromagnetyczne silników indukcyjnych trójfazowych, WNT, Warszawa 1993.
 • 44. GÓLDNER K, KUBIK S., Nichtlineare Systeme der Regelungstechnik, VEB Verlag Technik, Berlin 1983.
 • 45. GOODWIN G., GREBE F., SALGADO M., Control System Design, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • 46. GRUNWALD Z., red., Napęd elektryczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987.
 • 47. HARTMAN M., Wielopoziomowe falowniki napięcia, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006.
 • 48. HINKKANEN M., REPO A.-K., RANTA M., LUOMI J., Small-Signal Modeling of Mutual Saturation in Induction Machines, IEEE Transactions on Industry Application, 2010, Vol. 46, Iss. 3,965-973.
 • 49. HOLMES D.G., LIPO T.A., Pulse Width Modulation For Power Converters, John Wiley & Sons, Inc., 2003.
 • 50. JARDIĆ M., FRANĆIĆ B., Dinamika elektricnih strojeva, Graphis, Zagreb 2004.
 • 51. KACPRZAK J., KOCZ ARA W., Podstawy napędu elektrycznych pojazdów trakcyjnych, WKŁ, Warszawa 1990.
 • 52. KACZMAREK T., ZAWIRSKI K., Układy napędowe z silnikiem synchronicznym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 • 53. KALUS M., SKOCZOWSKI T., Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2003.
 • 54. KAMIŃSKI G., PRZYBOROWSKI W., Uzwojenia i parametry maszyn elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 • 55. KAZMIERKOWSKI M.P., Energoelektronika w odnawialnych źródłach energii i systemach generacji rozproszonej, Nowa Elektrotechnika, 2008, nr 6, 30-39.
 • 56. KAZMIERKOWSKI M., KRISHNAN R., BLAABJERG, Controł in Power Electronics, Academic Press, Amsterdam 2002.
 • 57. KOCZARA W., WIŚNIEWSKI J., TĘPIŃSKI J., Kompensacja mocy biernej generatora indukcyjnego pracującego w elektrowni wodnej, bazująca na metodzie orientacji według wektora napięcia sieci, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 3a, 14-18.
 • 58. KOCZARA W., BIAŁOSKÓRSKI P., Multilevel boost rectifiers as a unity power factor supply for power electronics drive and for battery charger, Industrial Electronics Conference, Proceedings, ISIEP ’93, IEEE, Budapest 1993, 477-481.
 • 59. KOCZARA W., KAMINSKI B., AL-KHAYAT N., A three level inverter concept for low voltage applications, Power Electronics and Applications, European Conference, 2-5 sept. 2007.
 • 60. KOCZARA W., KAMINSKI B., Trójpoziomowy falownik z dwukierunkowym łącznikiem potencjału neutralnego, o sinusoidalnym napięciu wyjściowym, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, nr 3, 8-13.
 • 61. KOCZARA W., WIŚNIEWSKI J., Identyfikacja położenia wirnika silnika z magnesami trwałymi z wykorzystaniem metody zerowego wektora napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, nr la, 91-96.
 • 62. KOCZARA W., Wprowadzenie do napędu elektrycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 • 63. KOSMOL J., Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa 1998.
 • 64. KOVÄCS P.K., Transient phenomena in electrical machines, Akademia Kiado, Budapest 1984.
 • 65. KOVÄCS P.P., RACZ I., Transiente Vorgänge in Wechselstrommaschinen, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest 1959.
 • 66. KRZEMIŃSKI Z., Cyfrowe sterowanie maszynami asynchronicznymi, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
 • 67. KUDŁA J., BOBOŃ A., Estymacja parametrów elektromagnetycznych maszyn prądu przemiennego na podstawie charakterystyk wyznaczonych metodą elementów skończonych, Przegląd Elektrotechniczny, 2004, nr 9, 856-861.
 • 68. KUDŁA J., Estymacja parametrów elektromagnetycznych modelu matematycznego maszyny indukcyjnej uwzględniającego zjawisko nasycenia, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Seria Studia i Materiały, nr 49, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, 18-27.
 • 69. KUDŁA J., Modele matematyczne maszyn elektrycznych prądu przemiennego uwzględniające nasycenie magnetyczne rdzeni, Politechnika Śląska, Zeszyty Naukowe nr 1683, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • 70. KUDŁA J., Weryfikacja wiarygodności modelu matematycznego maszyny indukcyjnej w stanach nieustalonych uwzględniającego zjawisko nasycenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Elektryka”, z. 171, Gliwice 2000, 121-130.
 • 71. KUDŁA J., Wyznaczenie parametrów modeli obwodowych maszyn synchronicznych uwzględniających nasycenie magnetyczne rdzeni, Przegląd Elektrotechniczny, 2005, nr 10, 106-110.
 • 72. LEONHARD W., Control of electrical drives, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 • 73. LI N., WANG Y., JIANG Y., ZHANG C.H., WANG Z., The control region of hysteresis control for neutral-point voltage balancing of NPC three-level invertors, International Power Electronics Conference 2010, 2009-2012.
 • 74. LIPO T., LEVI E., General method of magnetising flux saturation modelling in d-q axis models of double-cage induction machines, Electric Power Application, IEE Proceedings, 1997, Vol. 144, Iss. 2, 101-109.
 • 75. MALINOWSKI M., STYNSKI S., KOLOMYJSKI W., KAZMIERKOWSKI M.P., Control of Three-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed-Type Turbines, Industrial Electronics, IEEE Transactions, 2009, Vol. 56, 69-77.
 • 76. MATULEWICZ W., Maszyny elektryczne w elektroenergetyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 77. MOHAN N., UNDELAND N, ROBINS W., Power Electronics, Jon Wiley & Sons, New York 2003.
 • 78. MONMASSON E., Power Electronic Converter: PWM Strategies and Current Control Techniques, Jon Willey & Sons, Inc., Hoboken 2011.
 • 79. MORAWIEC M., Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010.
 • 80. MULLER G., VOGT K., PONICK B., Berechnung Elektrischer Maschinen, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim 2008.
 • 81. MÜLLER S., Frequenzgesteuerte Drehstrom-Asynchronantriebe, VEB Verlag Technik, Berlin 1988.
 • 82. MUSZYŃSKI R., Optymalizacja stanów statycznych układu napędowego z silnikiem przekształtnikowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 • 83. NOWACKI Z., Modulacja szerokości impulsów w napędach przekształtnikowych prądu przemiennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
 • 84. NOWAK M., BARLIK R., Poradnik inżyniera energoelektronika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 • 85. OKOU F.A., GAUTHIER S., A novel robust nonlinear control of a three-phase NPC inverter based Active Power Filter, American Control Conference (ACC), 2010, 1737-1742.
 • 86. ORŁOWSKA-KOWALSKA T., Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 • 87. PAGANO E., VENERI O., Generator operations of saturated induction machines, IEE Proceedings - Electric Power Applications, 2002, Vol. 149, 122-128.
 • 88. PASZEK W., Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego, Helion, Gliwice 1998.
 • 89. PAWLACZYK L., Analiza pracy trójpoziomowego falownika napięcia pracującego w trybie aktywnego prostownika sieciowego, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2003, nr 7, 9-16.
 • 90. PAWLACZYK L., Analiza pracy trójpoziomowego falownika napięcia zasilającego silnik indukcyjny, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, vol. 84, nr 12, 87-90.
 • 91. PAWLACZYK L., Analiza właściwości dynamicznych maszyny asynchronicznej w przypadku zasilania z falownika napięcia z modulacją. Międzynarodowe XIII Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy, MIS ’02, Krasiczyn, 15-19 IX 2002, vol. 2, Wyd. Książkowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa 2002, 467-471.
 • 92. PAWLACZYK L., FIRAGO B., Analiza oddziaływania układu napędowego prądu przemiennego na sieć w przypadku niesymetrii obwodu zasilającego, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2009, nr 3,32-38.
 • 93. PAWLACZYK L., Modele matematyczne silników indukcyjnych stosowanych w analizie układów ekstremalnego sterowania częstotliwościowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 7, 314-316.
 • 94. PAWLACZYK L., Nieliniowy układ regulacji prądów wyjściowych trójpoziomowego falownika napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, nr 2, 325-328.
 • 95. PAWLACZYK L., Określenie podstawowych parametrów energetycznych układu napędowego z silnikiem indukcyjnym pracującym w stanach ekstremalnych przeciążeń dynamicznych, Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2009, nr 3, 25-31.
 • 96. PAWLACZYK L., Optimizacija sistemy vektornogo upravlenija asinchronnym elektroprivodom, Tehnićna Elektrodinamika, 2004, nr 4, 73-77.
 • 97. PAWLACZYK L., Optimization of control of AC drive system operating in sliding motion state. Proceedings of the Third Chinese International Conference on Electrical Machines. CICEM ’99, Xi’an, China, August 29-31, 1999, International Academic Publ., Beijing 1999, 1002-1005.
 • 98. PAWLACZYK L., Optymalizacja statyczna układu napędowego z maszyną indukcyjną dla granicznych wartości sterowania momentem, Elektrotechnika i Elektronika, 2006, t. 25, z. 2, 182-186.
 • 99. PAWLACZYK L., Optymalizacja sterowania falownikiem napięcia działającego w stanie ruchu ślizgowego. Międzynarodowe XI Sympozjum Mikromaszyny i Serwonapędy. MIS ’98, Malbork, 14-18 IX 1998, t. 1, Wyd. Książkowe Inst. Elektrotech., Warszawa 1998, 162-169.
 • 100. PAWLACZYK L., Relejnoe upravlenie vchodnym preobrazovatelem trechurovnevogo invertora naprjazenija, Elektrotechnika 2010, Perspektivnye vidy elektrotechniceskogo oborudovanija dla peredaći i raspredelenija elektroenergii. VI Simpozijum. Sbomik dokladov. Gosudarstvennoe Unitamoe Predprijatie „Vserossijskij Elektrotechniceskij Institut im. V.I. Lenina”, oktjabr 15-22,2001, t. 1, 320-325.
 • 101. PAWLACZYK L., Sistema upravlenija avtonomnym trechfaznym invertorom, rabotajuśćaja v skolzjaśćem reźime. Fourth International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. 4th UEES ’99, St. Petersburg, Russia, 21-24 June 1999, Vol. 2 of 3, Wyd. PSzczec., Szczecin 1999,675-680.
 • 102. PAWLACZYK L., Sistema upravlenija avtonomnym invertorom napraźenia v skolzjaśćem reźime [w:] Third International Scientific and Technical Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. 3rd ISTC UEES ’97, Alushta, the Crimea, Ukraine, September 19-21, 1997, Vol. 2 of 3, Wyd. Uczel. PSzczec., Szczecin 1997, 369-374.
 • 103. PAWLACZYK L., Ślizgowe sterowanie falownikiem napięcia z modulacją szerokości impulsów, Przegląd Elektrotechniczny, 2002, vol. 78, nr 5, 106-113.
 • 104. [ 104] PAWLACZYK L., Ślizgowe sterowanie trójpoziomowym falownikiem napięcia, Sterowanie w energoelektronice i napędzie elektrycznym [SENE 2003], VI Krajowa konferencja naukowa, Łódź, 19-21 listopada 2003, t. 2, Instytut Automatyki PŁódz., Łódź 2003, 405-410.
 • 105. PAWLACZYK L., Sterowanie prądem wyjściowym trójpoziomowego falownika napięcia zasilającego silnik indukcyjny, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Studia i Materiały, nr 28, 2008, 387-395.
 • 106. PAWLACZYK L., Sterowanie ślizgowe przekształtnikiem wejściowym trójpoziomowego falownika napięcia, Elektrotechnika. Prądy niesinusoidalne. EPN 2002. VI Szkoła - konferencja, Wydaw. Nauk.-Tech. Uniw. Zielogórs., Zielona Góra 2002, 261-266.
 • 107. PAWLACZYK L., Synteza układu sterowania momentem elektromagnetycznym silnika indukcyjnego metodą lokalizacji, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, vol. 85, nr 6, 71-74.
 • 108. PAWLACZYK L., Zastosowanie sterowania lokalizacyjnego w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym, Przegląd Elektrotechniczny, 2008, vol. 84, nr 6, 141-144.
 • 109. PERANTZAKIS G.S., XEPAPAS F.H., PAPATHANASSIOU S.A., MANIAS S.N., A Predictive Current Control Technique for Three-Level NPC Voltage Source Inverters, Power Electronics Specialists Conference 2005, PESC ’05. IEEE 36th, 2005, 1241-1246.
 • 110. PERELMUTER V., Electrotechnical Systems, CRC Press, Boca Raton 2013.
 • 111. PERRUGUETTI W., BARBOT J., Sliding Mode Control in Engineering, W. Perruguetti, M. Dekker, Inc., New York 2002.
 • 112. PIEŃKOWSKI K, Analiza hamowania elektrycznego silników indukcyjnych klatkowych z przekształtnikami energoelektronicznymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 • 113. PIROG S., Energoelektronika, układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
 • 114. PIROG S., Jednofazowy filtr aktywny ze sterowaniem ślizgowym, SENE ’95, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Łódź, 15-17.11.1995, 505-511.
 • 115. PIROG S., Sterowanie inwerterem napięcia PWMz histerezowym regulatorem prądu. Konferencja SENE, Nowoczesne metody sterowania w energoelektronice i napędzie elektrycznym, Pol. Łódzka 8-10.12.1993, Łódź 1993, 422-421.
 • 116. PLAMITZER A.M., Maszyny elektryczne, WNT, Warszawa 1976.
 • 117. POPENDA A., Określenie momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego z rzeczywistym obwodem magnetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 12, 124.
 • 118. POPENDA A., RUSEK A., Model Matematyczny i wybrane stany nieustalone trójfazowej maszyny indukcyjnej z nasyconym obwodem magnetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, nr 3, 223-226.
 • 119. ROBYNS B., FRANCOIS B., DEGOBERT F., HAUTIER J.P., Vector control of induction machines, Springer-Verlag, London 2012.
 • 120. RODRIGUEZ J., CORTES P., Predictive control of power converters and electrical drives, IEEE, John Wiley & Sons, Chichester 2012.
 • 121. RONKOWSKI M., Circuit-oriented models of electrical machines for simulation of converter systems, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, „Elektryka”, nr 523, Gdańsk 1995.
 • 122. RUSEK J., Komputerowa analiza maszyny indukcyjnej z wykorzystaniem bilansu harmonicznych, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000.
 • 123. SABANOVIC A., FRIDMAN L.M., SUPREGON S., Variable Structure Systems: from Principles to Implementation, The Institution of Electrical Engineers, London 2004.
 • 124. SAUER P.W., Constrains on saturation modeling in AC machines, IEE Transaction on Conversion, March 1992, Vol. 7, 161-167.
 • 125. SIEKLUCKI G., Automatyka napędu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009.
 • 126. SIEW-CHONG T., YUK-MING L., CHI KONG T., Sliding mode control of switching power converters, CRC Press, Boca Raton 2012.
 • 127. SIKORSKI A., Bezpośrednia regulacja momentu i strumienia maszyny indukcyjnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • 128. SIKORSKI A., KORZENIEWSKI M., Implementacja sterowania DTC-5 do przekształtnika trójpoziomowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, nr 2, 263-269.
 • 129. SIKORSKI A., KORZENIEWSKI M., Porównanie właściwości trójpoziomowego przekształtnika DC/AC sterowanego metodami DTC-ST i DTC-SVM\ Przegląd Elektrotechniczny, 2008, nr 6, 117-120.
 • 130. SIKORSKI A., KORZENIEWSKI M., Trójpoziomowy przekształtnik napięcia sterowany nową metodą bezpośredniej regulacji strumienia i momentu silnika indukcyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, nr 6, 46-49.
 • 131. SIKORSKI A., Problemy dotyczące minimalizacji strat łączeniowych w przekształtniku AC/DC/AC-PWM zasilającym maszyną indukcyjną, Politechnika Białostocka, Białystok 1998.
 • 132. ŚLIWIŃSKI T., GŁOWACKI A., Parametry rozruchowe silników indukcyjnych, PWN, Warszawa 1982.
 • 133. ŚLIWIŃSKI T., Metody obliczania silników indukcyjnych, t. 1. Analiza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 134. ŚLIWIŃSKI T., Metody obliczania silników indukcyjnych, t. 2. Synteza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • 135. SOBCZYK T.J., Obwodowe modele maszyn elektrycznych — stan aktualny i perspektywy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Elektryka”, z. 176, Gliwice 2001, 31-40.
 • 136. SOBCZYK T.J., Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • 137. SOKOŁOW M.M., PIETROW L.B., MANSANDIŁOW L.B., ŁANDIENZO N„ Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektrycznym, WNT, Warszawa 1970.
 • 138. STRYCHARZ J., Metoda wektorów przestrzennych w opisie, analizie i diagnostyce układów energoelektronicznych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2006.
 • 139. STRZELECKI R, SUPRONOWICZ H„ Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • 140. SZABAT K, Struktury sterowania elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym, Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 61, Wrocław 2008.
 • 141. SZCZEPANKOWSKI P., NIEZNAŃSKI J„ CICHOWSKI A., Estymacja napięcia niezrównoważenia w obwodzie pośredniczącym trójpoziomowego falownika NPC z wykorzystaniem obserwatora EKF, Przegląd Elektrotechniczny, 2011, nr 4, 207-210.
 • 142. SZCZEPANKOWSKI P., NIEZNAŃSKI J., CICHOWSKI A., SZWARC K, Modelowanie wpływu pojemności pasożytniczych oraz czasu martwego na napięcia wyjściowe falowników wielopoziomowych typu NPC, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 236-238.
 • 143. SZCZEPANKOWSKI P., SZWARC K, Realizacja modulacji bazującej na koncepcji wektorów wirtualnych z wykorzystaniem funkcji kształtu dla przekształtników trój poziomowych NPC, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, nr 4, 230-232.
 • 144. TAYLOR J., Mechanika klasyczna, t. 1, t. 2, PWN, Warszawa 2007.
 • 145. TRZYNADLOWSKI A., Control of Induction Motors, Academic Press, San Diego 2001.
 • 146. TRZYNADLOWSKI A., Introduction to Modem Power Electronics, Jon Wiley & Sons, Inc., New York 2010.
 • 147. TUNIA H., BARLIK R., Teoria przekształtników, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • 148. TUNIA H., KAZMIERKOWSKI M., Podstawy automatyki napędu elektrycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 • 149. UTKIN V., GULDNER J., Sliding Mode Control Electromechanical Systems, Taylor & Francis, New Fetter Lane 1999.
 • 150. VAS P., ALAKULA M., Field-oriented control of saturated induction machines, IEEE Transaction on Energy Conversion, 1990, Vol. 5, Iss. 1, 218-224.
 • 151. VAS P., Artificial-intelligence-based electrical machines and drives, Oxford University Press, New York 1999.
 • 152. VAS P., Electrical machines and drives. A space-vector theory approach, Oxford University Press, New York 1992.
 • 153. VAS P., Sensorless vector and direct torque control, Oxford University Press, New York 1998.
 • 154. WEI-DONG JIANG, SHAO-WU DU, LIU-CHEN CHANG, YI ZHANG, QIN ZHAO, Hybrid PWM Strategy of SVPWM and VSVPWM for NPC Three-Level Voltage-Source Inverter, IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, Vol. 26, Iss. 11, 2607-2619.
 • 155. YURKEVICH V., Design of nonlinear control systems with the highest derivative in feedback, Word Scientific Publishing Co., New Jersey 2004.
 • 156. ZACH F., Leistungselektronik, Springer-Verlag, Wien, New York 2010.
 • 157. ZAWIRSKI K., DESKUR I, KACZMAREK T., Automatyka napędu elektrycznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 • 158. ZAWIRSKI K., Sterowanie silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych, Wydawnictwo Poli¬techniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • 159. БОРЦОВ Ю.А., ЮНГЕР И.Б., Автоматические системы с разрывным управлением, Энерго- атомиздат, Ленинград 1986.
 • 160. БРОМБЕРГ П.В., Матричные методы в теории релейного и импульсного регулирования, Наука, Москва 1967.
 • 161. ВАЖНОВ А.И., Переходные процессы в электрических машинах, Энергия, Ленинград 1980.
 • 162. ВОЛЬДЕК А.И., ПОПОВ В.В., Электрические машины, машины пременного тока, Питер Пресс, Москва 2006.
 • 163. ВОСТРИКОВ A.C., ФРАНЦУЗОВА Г.А., Теория автоматического регулирования, Высшая школа, Москва 2004.
 • 164. [ 164] ГЕЛИГ А.Х., ЛЕОНОВ Г.А., Устойчивость нелинейных систем с неединственным состоянием равновесия, Наука, Москва 1978.
 • 165. ДОМБРОВСКИЙ В.В., ЗАИЧИКВМ., Асинхронные машины, теория, расчёт, проектирование, Энергоатомиздат, Ленинград 1990.
 • 166. ЕМЕЛЬЯНОВ С.В., Системы управления с переменной структурой, Наука, Москва 1967.
 • 167. ЕМЕЛЬЯНОВ С.И., КОРОВИН С.К., Новые типы обратной связи, Наука, Физматлит, Москва 2004.
 • 168. ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ A.B., Электрические машины, t. 1, t. 2, Издательство МЭИ, Москва 2004.
 • 169. ИНКИН А.И., Элекетромагнитные поля и параметры электрических машин, Издательство ЮКЭА, Новосибирск 2002.
 • 170. КОПЫЛОВ И.П., Математическое моделирование электрических машин, Высшая школа, Москва 2001.
 • 171. КРАВЧИК А.Э., ШЛАФ М.М., АФОНИН В.И., Асинхронные двигатели серии 4А. Справочник, Энергоиздат, Москва 1982.
 • 172. ЛИХАЧЁВ В.Л., Асинхронные электродвигатели, Солон-Пресс, Москва 2003.
 • 173. РАДИН В.И., Унифицированная серия асинхронных двигателей, Интерэлектро, Энергоатомиздат, Москва 1990.
 • 174. УТКИН В. И., Скользящие режимы в задачах оптимизации и управления, Наука, Москва 1981.
 • 175. УТКИН В.И., Скользящие режимы и их применение в системах с переменной структурой, Наука, Москва 1974.
 • 176. ФЕДОСОВ Е.Ф., Автоматическое управление: Теория, Машиностроение, Москва 2000.
 • 177. ФИЛЬЦ Р.В., Математические основы теории электромеханических преобразовапей, Нукова Думка, Киев 1979.
 • 178. ФИРАТО Б.И, ПАВЛЯЧИК Л.Б., Регулируемые электроприводы переменного тока, Техно¬перспектива, Минск 2006.
 • 179. ФИРАТО Б.И, ПАВЛЯЧИК Л.Б., Теория электропривода, Техноперспектива, Минск 2004.
 • 180. ЮРКЕВИЧ В.Д., Синтез нелинейных нестационарных систем управления с разнотемповыми процессами, Наука, Санкт-Петербург 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-687ebbc1-26f8-4c9a-a47f-dc2d41ef3e5f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.